Tampereen vihreän valtuustoryhmän vuosikertomus on nyt julki!

tammi 17, 2024

Tampereen vihreän valtuustoryhmän vuosikertomus on nyt julki!

Julkaisemme ainoana valtuustoryhmänä Tampereella tätä poliittista tilinpäätöstä toiminnastamme kaikissa toimielimissä. Haluamme sillä elää todeksi arvojemme mukaista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä – ja tietysti tehdä näkyväksi sen hienon työn, jota luottamushenkilömme tekevät.

Vihreän valtuustoryhmän vuosi 2023 oli täynnä tapahtumia. Sotepalveluiden siirto hyvinvointialueelle muutti osaltaan kuntapolitiikan maisemaa ja nostaa kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin entistä keskeisempään rooliin. Samalla elämme yhä epävarmempia aikoja. Esimerkiksi rakennusalan ahdinko, hintojen nousu, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Israelin hyökkäys Gazaan eskalaatioriskeineen sekä ilmastokriisi ja luontokato heijastuvat monenlaisine vaikutuksineen sekä ihmisten arkeen että Tampereen politiikkaan. Politiikan vuotta määrittivät myös kevään eduskuntavaalit, joiden lopputuloksena syntyneen hallitusohjelman kirjaukset esimerkiksi sosiaaliturvaleikkauksista osuvat heikoimmissa asemissa oleviin kaupunkilaisiin.

Rohkaisevaa on kuitenkin se, että olemme laajassa poliittisessa yhteistyössä sitoutuneet tekemään kaupunkia, jossa ennaltaehkäistään segregaatiota, torjutaan ilmastokriisiä ja luontokatoa ja panostetaan kulttuuriin sekä ennaltaehkäisevästi ihmisten hyvinvointiin. Vihreiden painoarvo ja aktiivisuus näiden tavoitteiden edistämisessä on ollut elintärkeää.

Haluankin omalta osaltani kiittää lämpimästi jokaista valtuustoryhmän jäsentä, luottamushenkilöä, vihreää aktiivia sekä aktiivisia kaupunkilaisia tekemästänne työstä. Toivottavasti tämä vuosikertomus välittää tiiviissä paketissa tietoa saavutuksistamme vihreämmän, kestävämmän Tampereen eteen. Sitä samaa työtä jatkamme myös vuonna 2024 – katseet jo tiivisti ensi vuoden kuntavaaleissa!”

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo

Tutustu vuosikertomukseen täällä: