Ryhmäpuhe, talousarviokokous 13.11.2023

marras 13, 2023

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen ensi vuoden talousarvioon ja käytyihin neuvotteluihin. Talousarvio neuvoteltiin tilanteessa, jossa epävarmuustekijät ovat entisestään lisääntyneet. Lopputuloksesta välittyy kuitenkin se, että Tampereella halutaan edelleen tehdä kestävää, tasa-arvoista ja elinvoimaista kulttuurikaupunkia. Erityisen hienoa on, että sitä halutaan tehdä yhdessä. Myös vihreä valtuustoryhmä kiittää ja iloitsee historiallisesta budjettisovusta haastavassa tilanteessa.

Maan hallituksen suunnittelemat leikkaukset sosiaaliturvaan, kuten asumistukeen ja työttömyysturvaan osuvat heikoimmissa asemissa oleviin tilanteessa, jota hintojen nousu on haastanut jo pitkään. Asumistukeen kaavaillut heikennykset vaikuttavat myös sellaisiin tamperelaisiin, jotka niin sanotuissa normaalioloissa pärjäisivät – perheisiin, työssäkäyviin ja opiskelijoihin. Kaupungin tärkeimpiä tehtäviä onkin varmistaa, ettei uusi normaali tarkoita jatkuvasti pidentyviä ruokajonoja. Se ei saa myöskään tarkoittaa pakkopakoa ympäryskuntiin halvempien asumiskustannusten perässä,  sen mukanaan tuomaa mahdollista työvoimapulaa kriittisillä aloilla tai entistä huonommin voivia lapsia, nuoria ja opiskelijoita.

Nämä ja muut horisontissa siintävät haasteet ovat osaltaan yhtä kaupunkia suurempia. Niiden edessä ei kuitenkaan saa lannistua. Hyvän kaupungin mittari on se, saammeko hyvinvointieroja viimein kurottua umpeen. Köyhyysohjelman toimeenpanoon, kuten ruoka-apuun, puistoruokailuihin ja aktiivipassiin, panostetaan, ja ryhmämme kannattaa lämpimästi pormestarin esittämää 150 000 euron lisäystä. 

Talousarviossa panostetaan edelleen myös varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, lapsiin ja nuoriin: varhaiskasvatuksen osalta vastaamme laskennalliseen noin 300 lapsen lisäykseen. Perusopetukseen perustetaan seitsemän uutta pienryhmää lähikouluperiaatteella ja jokaiseen uuteen pienryhmään palkataan erityisopettaja ja kaksi koulunkäynnin ohjaajaa. Osa-aikaista erityisopetusta vahvistetaan. Alueellista eriytymiskehitystä ehkäistään puolen miljoonan euron lisämäärärahalla. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen oppiaineen opetusta jatketaan. Tällä ennaltaehkäistään kiusaamista, häirintää ja yksinäisyyttä sekä torjutaan myös mielenterveyskriisiä. Tasa-arvo ja valmiudet opiskella digitaalisilla oppimateriaaleilla vahvistuvat, kun kuudesluokkalaiset saavat opiskeluun henkilökohtaiset tietokoneet.   

Kuntien muuttuneen roolin keskiössä ovat sivistyspalvelut – kasvatuksen ja koulutuksen lisäksi kulttuuri ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tarkoittaa mahdollisuuksia liikkua ja mahdollisuuksia kohdata. Uimahallien lippu-uudistuksella tavoitellaan liikunnan merkittävää lisäämistä ja hyvinvoinnin edistämistä: vuosilipun hintaa lasketaan ja ikäihmiset pääsevät osan päivästä veloituksetta uimaan. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen osoitetaan merkittävä lisämääräraha. Vuoreksen nuorisotalon toiminta käynnistyy ja keskustan uusi nuorisotila saa kokovuotisen rahoituksen. Nuorisotyön avustuksiin myös suunnataan 100 000 euroa lisää. 

Hyvinvointityön ja elinvoiman yhdistävä tekijä on kulttuuri. Ja kulttuurin aika Tampereella onkin nyt: varhaiskasvatuksen Taidekaari-ohjelma laajenee 3-4-vuotiaisiin. Nekalan ja Hiedanrannan kulttuurikeskukset etenevät ja näin saadaan kipeästi kaivattuja taiteen ja kulttuurin tekemisen tiloja. Tampereen taidemuseon lisärakennushanke käynnistyy ja suurten teattereiden perusparannuksiin varaudutaan. Kaikukortilla kulttuurin pariin pääsee yhä useampi. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät, kuten ovat sen vaikutukset elinvoimaan, viihtyvyyteen ja talouteenkin. Laaja, monimuotoinen ja saavutettava kulttuurikenttä takaa, että meitä kadehditaan Hesarissa jatkossakin. Se vaatii, että koko kulttuurikentästä pidetään huolta. 

Talousarvio kuvastaa tahtotilaa siitä, millainen kaupunki haluamme olla. Suomen vetovoimaisin ja kansainvälisesti houkutteleva ovat nykyisyyttä, tavoite ja ainoa mahdollisuus. Tien on jatkossakin oltava rehellisyys ja rohkeus. Meidän on rehellisesti myönnettävä, että näivettyminen vältetään panostamalla kestävyyteen ja avoimuuteen. Sen jälkeen niitä kohti on mentävä rohkeasti: vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että hiilineutraaliustavoite on edelleen vuodessa 2030. Rehellisyyttä tarvitaan kuitenkin sen myöntämiseen, ettei se toteudu ilman kaikkien sektorien päästövähennyksiä. Erityisesti liikenteen päästöjen laskemisessa meillä on valtavasti työnsarkaa. Ilmastotoimien ja luontokadon torjunnan realismia on se, että kuluneet 12 kuukautta ovat globaalisti olleet mittaushistorian kuumimmat ja luonto ympärillämme köyhtyy ennennäkemätöntä tahtia. Siksi on hyvä, että biodiversiteetin tiekartan laadinta alkaa ensi vuonna ja raitiotie laajenee. Haastavaa meille on kuitenkin se, että joukkoliikenteen lisääntyneistä panostuksista huolimatta lippuhintoja joudutaan korottamaan – onneksi poliittisen yhteisymmärryksen vuoksi alkuperäisesti esitettyä maltillisemmin. Samalla olemme kuitenkin tyytyväisiä, että henkilöratapihan uudistaminen lähtee liikkeelle, mikä mahdollistaa taas uusia panostuksia raideliikenteen kasvuun. 

Tulevaisuuden kaupunki, edelleen elinvoimainen Tampere ei ole kuin lasten automatto, vaan sujuva, monimuotoinen ja kestävä joukkoliikennekaupunki, jossa kaupunkilaiset voivat hyvin ja hyvinvointieroja kurotaan umpeen. Se on maan johtava kulttuurikaupunki, jossa jokainen asuinalue ja jokainen koulu on hyvä ja turvallinen. Siihen työhön tämä talousarviokin antaa edellytyksiä. 

Hyvät valtuutetut, hyvät tamperelaiset, vihreä valtuustoryhmä kiittää yhteistyöstä ja toivoo vakaampaa vuotta 2024. Tampere on Suomen paras kaupunki – sen me teemme yhdessä. Kiitos.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Vilma Järvisalo