Tampereen vihreä valtuustoryhmä kannattaa talousarvioesityksen panostuksia hyvinvointiin ja hiilineutraaliuden edistämiseen

loka 21, 2019


Vihreä valtuustoryhmä kannattaa pormestarin talousarvioesityksen linjauksia. Kasvava kaupunki tarvitsee panostuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kestävään kasvuun. “Olemme tyytyväisiä, että esityksessä on mukana köyhyystyöryhmän esittämä lisärahoitus Huoltsun aukioloaikoihin ja lasten ja nuorten harrastustoimintaan”, kommentoi vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho. Myös terveyskeskusten toiminnan vahvistaminen on tärkeää, jotta kaikki pääsevät kohtuullisessa ajassa hoitoon. 


Vihreät näkevät myös koulutuksen laadun ja tasa-arvon edistämisen tärkeänä painopisteenä. “Esityksessä lisätään henkilöstöä erityistä tukea tarvitseviin kouluihin. Tämä on loistava keino edistää asuinalueiden välistä tasa-arvoa!”, iloitsee varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio. 
Myös koulujen ja päiväkotien nopea korjaus- ja rakentamistahti on tärkeää terveellisen oppimisympäristön varmistamiseksi. Vihreät pitävät myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvää osallistuvan budjetoinnin määrärahaa tärkeänä panostuksena. Vihreät ovat tyytyväisiä, että kaupunkipyörät saadaan nyt myös Tampereelle. “Se on tärkeä askel kaupunkilaisten kestävän ja sujuvan liikkumisen eteen. Pyöräilyn edistäminen on tärkeää myös ilmastonmuutoksen hillinnän ja terveyden edistämisen kannalta.” tiivistää varapuheenjohtaja Juhana Suoniemi. 


Myös ilmastobudjetti on hieno avaus entistä kunnianhimoisempien ilmastotoimien edistämiseksi. Se auttaa seuraamaan hiilineutraaliuden eteen tehtyjä toimenpiteitä ja arvioimaan niiden riittävyyttä kaikissa kaupungin yksiköissä. Vihreät näkevät veroprosentin korottamisen perusteltuna, jotta kaupunkilaisten palveluihin pystytään panostamaan. On tärkeää, että samalla jatketaan toimenpiteitä kaupungin taloustilanteen parantamiseksi. Muun muassa ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen, elinkeinoelämän edistäminen ja tilojen käytön tehostaminen ovat tärkeitä toimia.


​Lisätietoja:

Olga Haapa-aho, puh: 050 3030437
Jaakko Mustakallio, puh: 045 6520589
Juhana Suoniemi, puh: 050 5525769