Ryhmäpuhe valtuuston kokouksessa 23.4.2018

huhti 23, 2018

Vihreä valtuustoryhmä kiittää pormestari Lauri Lylyä ja kaikkia valtuustoryhmiä yhdessä neuvotellusta kokonaisuudesta talouden tasapainottamiseksi.

Tampere on yksi Suomen vetovoimaisimmista kaupungeista ja meille muuttaa jatkuvasti uusia kaupunkilaisia. Sote- ja maakuntauudistus tulevat muuttamaan kaupunkien roolia merkittävästi ja jatkossa kaupungilla tulee olla mahdollisuus keskittyä erityisesti monimuotoisen ja kestävän kaupungin rakentamiseen ja laadukkaan koulutuspolun tarjoamiseen tamperelaiselle lapselle.

Tampere tarvitsee tasapainotusta, jotta kaupunkilaisten peruspalvelut ja kaupungin elinvoima pystytään turvaamaan monista alijäämäisistä vuosista huolimatta. Kaupunki kasvaa kovaa vauhtia ja tarvitsemme kestävän taloustilanteen, jotta pystymme vastaamaan tulevien vuosien tarpeisiin rakentaa kaupunkia ja investoida esimerkiksi koulutukseen.

Vihreille on ollut erityisen tärkeää, että tasapainottaminen ei tarkoita pelkkiä säästöjä, vaan etsimme lisäksi sekä rakenteellisia uudistuksia että lisätuloja kaupungille. Lisäksi tasapainottamiseen on pyritty etsimään sellaisia toimenpiteitä, jotka koskettavat myös korkeampia tuloluokkia. Olisimme olleet valmiita keskustelemaan myös kunnallisveron ja kiinteistöveron korotuksista, mutta valitettavasti kumpaankaan ei löytynyt valmiutta suurimmasta osasta ryhmiä. Olemme silti tyytyväisiä siihen, että paketissa on pystytty minimoimaan heikoimmassa asemassa oleviin kaupunkilaisiin kohdistuvat leikkaukset ja kokonaisuus on tasapainoinen.

Terveyspalveluihin kohdistuvat asiakasmaksujen korotukset olivat vihreille kipeä kohta, mutta olemme erityisen onnellisia siitä, että Tampereella ei edelleenkään oteta käyttöön maksuja terveydenhoitajan käynteihin. Varmistamme siis edelleen, että ensimmäinen yhteydenotto ja käynti terveyspalveluissa on saavutettavissa matalalla kynnyksellä. Lisäksi paketin yhteydessä päätettiin lisäpanostuksesta lasten ja nuorten lähimielenterveyspalveluihin.

Vihreät näkevät Nekalan kirjaston tärkeänä lähipalveluna ja tukevat pormestari Lylyn esitystä siitä, että kirjastotoiminnan jatkosta alueella sovitaan erikseen talousarvion laadinnan yhteydessä ensi syksynä. Emme voi pitää nykyistä sisäilmaongelmaista kiinteistöä enää optimaalisena paikkana kirjastolle, varsinkin kun myös koulu siirtyy toisiin tiloihin. Haluamme kuitenkin varmistaa, että Nekala ei jää ilman lähikirjastopalveluita. Erityisesti lasten mahdollisuudet lukemiseen tulee turvata myös jatkossa kotien, koulujen ja kirjastopalveluiden sujuvalla yhteistyöllä. Se, että asian käsittelyä jatketaan syksyllä mahdollistaa myös laajemman keskustelun tulevista mahdollisuuksista ja tukee kuntalaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia.

Paketti tukee vihreiden tavoitteita kestävästä kaupunkirakenteesta. Käytännössä kaupunki kasvaa niin, että uusia asuntoja ja uusia asuinalueita sijoitetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle, lähelle palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. On tärkeää, että saamme kaavoituksen kautta lisätuloja kaupungille samalla, kun varmistamme, että asuntoja on tarjolla riittävästi eikä asumisen hinta lähde kohtuuttomaan nousuun kaupungin kasvaessa. Tiivis kaavoitus ja kaupunkirakenne tukevat myös kaupungin kilpailukykyä, kun kasvu mahdollistetaan mahdollisimman ekologisesti ja edullisesti. Tämä on tärkeää Tampereen kaupunkistrategian ja tulevaisuuden elinvoimaisen kaupungin kannalta ja siksi olemme tyytyväisiä siihen, että kaupunkirakenteen tehokas kehittäminen näkyy myös tässä ohjelmassa.

Vihreille oli kokonaisuutta neuvoteltaessa ydinkysymys, että säästöjä ei kohdenneta koulutukseen. Emme nosta koulujen tai päivähoidon ryhmäkokoja ja pidämme kiinni lasten subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. Maakuntauudistuksen jälkeen koulutus on yhä kasvavassa osassa kaupungin tehtävänkuvaa ja haluamme varmistaa, että Tampere huolehtii koulutuksen laadusta ja lasten hyvinvoinnista pitkäjänteisesti.

Vihreät haluavat jatkaa pormestariohjelman toteuttamista pormestari Lylyn johtaman koalition mukana. Vielä tänä vuonna edessä on monia vihreille erityisen tärkeitä asioita, kuten ilmastopolitiikan tiekartan hyväksyminen. Lisäksi haluamme olla myös jatkossa puolustamassa koulutusta ja kehittämään Tamperetta sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi muun muassa köyhyystyöryhmän työskentelyn yhteydessä. Siksi pidämme erittäin tärkeänä, että talouden tasapainottamisessa on päästy laajan eri ryhmien yhteistyön tuloksena näin tasapainoiseen kokonaisuuteen.

Olga Haapa-aho, Tampereen vihreän valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja