Kaupunginvaltuuston kokous 20.11.2017

marras 20, 2017

Iiris Suomela puolusti opiskelija-asuntoja

Tampereen kaupunginvaltuuston marraskuun toinen kokous järjestettiin virastotalolla tänään. Kokouksen esityslistalla oli käsiteltävänä Tampereen kaupungin Hyvinvointikertomus 2013-2016, muutama luottamushenkilönimitys sekä kasa eri asemakaavoja päätettäväksi. Ensimmäiseksi valtuusto hyväksyi Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen linjaukset ilman keskustelua, jonka jälkeen keskityttiin Hyvinvointikertomukseen.

Kertomus on poikkitieteellinen, se pohjautuu useisiin eri kaupungin toimielinten suunnitelmiin, raportteihin ja strategioihin, unohtamatta maa- ja valtakunnallista ohjelmia. Raportissa hyvinvointia on mitattu erilaisilla indikaattoreilla, joita on kerätty esimerkiksi alueellisin ja ikäluokittaisin kyselyin. Valtuutetut pääsivät ruotimaan kertomusta ja sen sisältämää tietoa kaupunkilaisten elämästä. Oras Tynkkynen kiitteli raporttia ja totesi sen olevan tärkeä työväline valtuutetuille. Tynkkysen mukaan hyvinvoinnin ylläpitäminen on valtuuston tärkein tehtävä. Iiris Suomela puolestaan toivoi että jokainen valtuutettu edistäisi hyvinvointia puuttumalla häirintään omassa puolueessaan, järjestössään ja elinpiirissään. Keskustelua käytiin todella pitkään ja laajasti eri aihealueista. Puheita pidettiin nuorten harrastusten tukemisesta, transnuorten hyvinvoinnista ja jopa kitkarenkaiden käytöstä kolmen tunnin ajan, kunnes värikkään keskustelun päätteeksi Hyvinvointikertomus 2013-2016 hyväksyttiin.
Seuraavaksi kaupunginvaltuusto sai käsiteltäväkseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, jotka kuitenkin jätettiin pöydälle joulukuun kokousta varten. Tämän jälkeen esityslistalla oli useampi asemakaava (mm. Kevalle myytävä Merriot-hotellin kaavoitus), jotka hyväksyttiin ilman suurempaa keskustelua. Pykälä 321 (Lappi, Lapinniemi, Rauhaniemi, Rauhaniementie 20-28 ja 31) sen sijaan herätti vilkkaan keskustelun. Asemakaavan tavoitteena on ”mahdollistaa korttelissa 518 sijaitsevien asuinkerrostalojen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksilla sekä Rauhaniementien liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden muutokset.” Alueelle olisi tulossa lisää opiskelija-asuntoja uudisrakentamisen kautta. Erityisesti osa kokoomuksen valtuutetuista eivät olleet valmiita hyväksymään kaavamuutosta, jota esimerkiksi Iiris Suomela puolusti voimakkaasti. Tunnelma salissa oli ajoittain todella tiivis, ja valtuutettu Suomelan puheenvuoron päälle puhuttiin salissa törkeästi. Äänestyksen jälkeen tämäkin asemakaava hyväksyttiin.
Kokouksen muut asiat sujuivat esityslistan mukaisesti ilman mainittavaa keskustelua ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.15.

Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu joulukuussa, tavataan silloin!

Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri