Ilmoittautuminen eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalitoimitsijaksi!

tammi 3, 2019

Eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin tarvitaan toimitsijoita (puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä sekä varajäseniä) vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. 
Vaalilautakuntien jäsenet huolehtivat äänestyspäivinä äänestyksen toteuttamisesta sekä äänten laskusta. Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuun 14. päivänä 2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan toukokuun 26. päivänä 2019.
Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa noudatetaan samaa äänestysaluejakoa kuin presidentinvaaleissa keväällä 2018.
VAALILAUTAKUNNAT työskentelevät äänestyspaikoilla vaalipäivänä (14.4. ja 26.5.). Vaalipäivänä kaikki toimitsijat saapuvat paikalle lautakuntiinsa klo 8.00, puheenjohtaja kertoo päivän ohjelman. HUOM! kaikki lautakuntalaiset osallistuvat ääntenlaskuun klo 20 alkaen. Varsinaisen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa, sillä vuorottelun vuoksi kaikki osallistuvat lautakunnan työhön. 
Huomaa, että vaalitoimitsijaksi valittavan tulee olla kirjoilla Tampereella toimitsijoiden valinnan aikana (tammikuussa) sekä vaalitoimitsijatehtävänsä aikana! Lisäksi vaalitoimitsijan tulee olla äänioikeutettu (Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta).
Tehtävistä maksetaan palkkio- Puheenjohtajille  ja varapuheenjohtalille 285 euroa bruttona- jäsenille  ja varajäsenille 190 euroa bruttona
Palkkiosta viisitoista (15) prosenttia (%)  menee  ns. luottamushenkilömaksuna Tampereen vihreille.

Toimiaksesi vaalilautakunnassa tai toimikunnassa sinun ei tarvitse olla vihreiden jäsen eikä Suomen kansalainen. Sinun täytyy kuitenkin olla 18-vuotta täyttänyt ja kirjoilla Tampereella.  Vaalilautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta  vaaditaan ainakin yhden kerran kokemus vaalilautakuntatyöskentelystä. Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien täytyy osallistua Tampereen kaupungin järjestämään koulutukseen (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Vaalilautakuntien ensikertalaisille järjetetään myös koulutus ennen vaaleja.

Tehtävään tulee varata koko päivä. Myös varahenkilöiden tulee varautua olemaan paikalla koko päivän.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan tammikuussa.   

Ilmoittautuminen alla olevan lomakkeen kautta:

https://goo.gl/forms/urI6Hy7w41mZtKCz2