Tampereen vihreä vuosi 2017

joulu 29, 2017

Lue laaja raporttimme täältä: Tampereen vihreä vuosi 2017 (pdf)

Vuoden 2017 toimintaa Tampereella hallitsivat kevään 2017 kunnallisvaalit. Samaan aikaan kaupungin päätöksenteko kaikilla tasoilla niin kaupunginhallituksessa, lautakunnissa kuin johtokunnissakin meni eteenpäin. Oheisen pdf-muotoisen raportin keskeinen tarkoitus on avata päätöksentekoa kaikilla näillä tasoilla, joilla päätöksiä tehdään.

Vihreiden kannalta merkittävä muutos oli kevään vaalien voitto, jonka myötä valtuutettujemme määrä nousi kymmenestä neljääntoista. Samalla painoarvomme myös eri toimielimissä nousi, kun aiemman yhden edustajan sijaan niin kaupunginhallitukseen kuin yhä useampaan lauta- ja johtokuntaan saatiin kaksi, tai jopa kolme vihreää edustajaa. Vaalituloksen pohjilta jopa suuremmat paikkamäärät eri toimielimissä olisivat olleet asianmukaisia, mutta tämän läpikäynti on kokonaan toinen tarinansa.

Myös näkyvimmän poliittisen tehtävämme, apulaispormestarin, rooli muuttui vaalien myötä, kun elinvoima-alueen apulaispormestarin Anna-Kaisa Heinämäen johtamiin lautakuntiin alkoi kuulua elinkeino- ja osaamislautakunnan lisäksi myös asumis- ja kiinteistölautakunta. Kasvavassa kaupungissa asunto- ja maapolitiikka ovat keskeisiä kysymyksiä, joissa vihreää näkökulmaa voi tuoda esiin. Anna-Kaisan oma osio raportissa tuo mielenkiintoisen näkökulman tähän muutokseen.

Koulutuksen turvaamista

Viime vuosien olennainen vihreän vaikuttaminen on ollut resurssien niin peruskoulussa kuin lukioissa ja ammattikouluissakin. Talousarvion yhteydessä ryhmäkoot saatiin turvattua, ja osin rahaa saatiin suunnattua erityisesti haastavien alueiden kouluihin. Vihreät haluavat turvata tätä puolta myös jatkossa, kun arvovalintoja talouden tasapainottamiseksi tehdään.

Vuodelle 2018 haasteena ovat ammatillisen opetuksen uudistukset, ja yhä niukkenevat valtionosuudet koulutukseen. Tampereella pitää pystyä tätä rahoitusta omin voimin tavalla tai toisella – samalla kun opetusta tullaan toteuttamaan myös uudella tavalla. Vuoden 2017 koulutuspoliittista keskustelua hallitsi myös Tampere3-hanke, jonka pohjalta Tampereen yliopisto, TTY ja TAMK yhdistyvät vuoden 2019 alussa.

Kaupunkikehitystä vaalien alla ja vaalien jälkeen

Itsestäänselvästi ja odotetusti kaupunkipoliittista keskustelua hallitsi ratikka, jonka työt saatiin aluille juuri kuntavaalien alla. Ratikkavaaleja ei tullut, mutta keskustelua niin katusuunnitelmistakuin varsinaisista rakennustöiden etenemisestä saatiin käsitellä niin yhdyskuntalautakunnassa kuin kaupunginhallituksessa koko vuoden ajan.

Keskusteluissa on myös suunta siirtynyt tulevaisuuteen, kun raitiotien toista linjaa lännessä aletaan suunnitella tarkemmin. Samalla tällä on kiinteät vaikutuksensa asunto- ja kiinteistölautakunnan elämään, kun yhä suuremmassa määrin asutuksemme tulee keskittymään tulevan ratikkareitin varrelle. Samalla kehitetään parempia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä raitiotien varrelle.

Vihreiden pitkän ajan tavoitteiden kannalta merkittävä asia oli myös uuden luonnonsuojelualueiden perustaminen muun muassa Kintulammille. Harmillisena käänteenä samalla kuitenkin kaupunginhallitus hylkäsi SDP:n ja Kokoomuksen voimin toisen luonnonsuojelualueen Hervannan Makkarajärvellä – tähän liittyen kamppailu jatkuu.

Palveluiden turvaamista ja valmistautumista soteen

Sote-palveluiden osalta valtakunnallinen valmistelutyö sote-uudistuksen osalta on vaikuttanut monen toimielimen toimintaan, kun sekä palveluita järjestävässä sote-lautakunnassa kuin vaikkapa yhtiöitä ohjaavassa konsernijaostossa on pyritty valmistautumaan tulevaisuuteen ja samalla turvaamaan tamperelaisten palvelut. Samalla, edellisten vuosien tapaan, kustannuskehitys ja palveluiden riittävyys ovat huolettaneet niin lautakunta- kuin kaupunginhallitustasollakin. Konsensus talouden tasapainottamisesta tulee hallitsemaan erityisesti vuonna 2018 tehtävää työtä, ja tähän liittyvää keskustelua on käyty erityisesti tänä syksynä. Myös sote-uudistuksen valmistelutyö on aiheuttanut paljon työtä sekä epävarmuutta.

Eikä tässä vielä kaikki

Suurten muutosten ohella kaupungilla on paljon merkittäviä päivittäisiä tehtäviä aina koululaisten aterioiden valmistamisesta aina vesihuoltoon asti. Myös näissä toimissa käytetään yhteisiä resursseja yhteisten palveluiden tuottamiseen, ja vihreät ovat edustettuina kaikkialla, missä poliittista valtaa käytetään.

Näistä kaikista olemme koonneet katsauksen raporttiimme – ole hyvä! Tampereen vihreä vuosi 2017 (pdf)