Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat Tampereella

touko 22, 2017

Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat kertoivat Tampereella Pala Cafeessa 20.5. järjestetyssä paneelikeskustelussa näkemyksiään kestävästä taloudesta ja työn tulevaisuudesta.

Krista Mikkonen nosti esiin sen, etteivät tietyt ihmisryhmät saa tippua kelkasta työn murroksessa.
– Vihreiden pitää työstää perustulon kaltaisia ratkaisuja, joilla vastataan työn murrokseen. Minulla on huoli siitä, että joukko ihmisiä tippuu kokonaan. Miten saadaan pidettyä matalasti koulutetut ja vaikeasti uudelleenkouluttautuvat ihmiset mukana, kun matalapalkkatöitä katoaa? Yhteiskunnan on kannettava vastuuta siitä ihmisten osallisuudesta, joka syntyy työn kautta, sanoi Krista Mikkonen puheenjohtajapaneelissa.

Emma Kari nosti esille rajanvedon yrittämisen, työttömyyden ja opiskelun välillä.
– Me vihreät haluamme uudistaa tukijärjestelmän, verotuksen, työelämän ja hyvinvointivaltion. Työelämässä emme katso ihmistä työttömänä, opiskelijana tai yrittäjänä, koska se ei vastaa enää todellisuutta. On voitava olla samaan aikaan kaksi päivää viikossa kotona hoitamassa lasta ja kolme päivää töissä. On voitava pistää omaa yritystä pystyyn, vaikka olisikin vielä virallisesti työtön. Ihmisille pitää mahdollistaa erilaisia tapoja tehdä työtä ja yrittää, Emma Kari sanoi.
           
Mika Flöjt nosti esille esimerkkinä kestävän talouden ratkaisuista biokaasun käytön liikenteessä.
– Öljyriippuvuudesta voitaisiin päästä osittain pois edistämällä biokaasun käyttöä liikenteessä osana kiertotaloutta. Teknologia biokaasun tuottamiseksi ylijäämäbiomassasta on olemassa. Viiden vuoden sisällä jokaisella huoltoasemalla voisi olla biokaasutankki, johon tuotetaan biokaasua hajautetusti eri puolilla Suomea. Samalla luotaisiin työtä eri puolille maat, sanoi Mika Flöjt.
               
Maria Ohisalo nosti esille perustulon ratkaisuna työn muutoksen haasteisiin.
– Fakta on se, että työ tulee muuttumaan. Jo nyt keskipalkkaisia töitä on hävinnyt. Globalisaatio, automatisaatio ja digitalisaatio tulevat viemään keski- ja matalapalkkatöitä. Meidän on oltava valmiita vastaamaan tästä aiheutuvaan tulo- ja varallisuuserojen kasvuun. Tarvitaan perustulo, josta hallituksen nykykokeilu ei tule antamaan laajaa kuvaa, sanoi Maria Ohisalo.
           
Touko Aalto kiinnitti huomiota kestävän kasvun ja hyvinvoinnin mittareihin ja ekologiseen verouudistukseen.
– Vain sellainen kasvu on hyvää, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen kulutusta. Hyvinvoinnin ja onnellisuuden mittaamiseen on luotu uusia mittareita, jotka ottavat huomioon sekä ihmisen että luonnon hyvinvoinnin. On päästävä pois fossiilitaloudesta. Tarvitaan esimerkiksi verotuksen kokonaisremontti, jossa siirrytään työn ja yrittämisen verotuksesta kulutuksen ja haittojen verotukseen, sanoi Touko Aalto.
           
Olli-Poika Parviainen painotti koulutuksen merkitystä työn murroksessa.
– En usko, että robotit vievät kaikki työt, mutta ne muuttavat työtä. Työ joudutaan määrittelemään uudelleen. Tämä voi olla myös mahdollisuus, jos ymmärrämme pitää kiinni koulutuksesta. Pitää mahdollistaa elämän mittainen oppiminen ja uudelleenkouluttautuminen, kun ei ole enää vain yhtä raidetta. Työura rakentuu monista risteävistä poluista, sanoi Olli-Poika Parviainen puheenjohtajapaneelissa.

Tilaisuudessa järjestettiin myös varapuheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelu, johon osallistuivat varapuheenjohtajaehdokkaat Kaisa Hernberg (Helsinki), Veli Liikanen (Mikkeli) ja Jaakko Mustakallio (Tampere).

Koko tilaisuuden videotallenne katsottavissa: www.vihreat.fi/live
Pressikuvia toimitusten käyttöön: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/ce6996
Lisätietoja ehdokkaista ja puheenjohtajavaalista: www.vihreat.fi/jasenaanestys
Lisätietoja Vihreä Suomi -kiertueesta: www.vihreat.fi/vihreasuomi