Miksi Vihreät?

Pohditko liittymistä vihreisiin tai osallistumista paikalliseen toimintaan? Tutustu muutamien tamperelaisvihreiden tarinoihin siitä, mikä innosti heidät lähtemään mukaan toimintaan.

Anna Moilanen, varhaiskasvatuksen ammattilainen ja kolmilapsisen perheen äiti

Lähdin vihreiden toimintaan mukaan, kun huolestuin varhaiskasvatuksen ja pienten ihmisten tulevaisuudesta ja halusin omalla toiminnallani pyrkiä vaikuttamaan asioihin.

Toimin toista kautta Tampereen Seudun Vihreiden Naisten puheenjohtajana, ja olen kuntavaaleissa ehdolla kuten edelliselläkin kerralla. Olen toiminut monissa vaaleissa eri ehdokkaiden tukiryhmissä, ja edellisissä eduskuntavaaleissa Olli-Pojan kampanjapäällikkönä sekä osallistunut yhteisiin tapahtumiin muun muassa kahvinkeittäjänä ja teltankasaajana.

Poliittisista teemoista lähellä sydäntäni ovat varhaiskasvatus ja koulutus, sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka. Jokaisella tamperelaisella lapsella tulisi olla oikeus lähipäiväkotiin tai -kouluun. Lasten ja nuorten mielenterveysasiat ja uuden nuorisovastaanoton käynnistäminen ja kehittäminen on turvattava. Myös luontoarvot ovat minulle tärkeitä. Jokaisella tamperelaisella tulisi olla mahdollisuus päästä ulkoilemaan lähiympäristössään helposti ja vaivattomasti.

 

Milla Lehti, monialainen opiskelija ja neljän lapsen äiti

Liityin aikanaan jäseneksi, kun etsin sopivaa viiteryhmää luonnon, ihmisoikeuksien ja monenlaisten heikossa asemassa elävien ihmisten puolustamiseen. Yksittäisiin aiheisiin keskittyvät järjestöt eivät tuntuneet tavoitteisiini nähden riittäviltä, mutta tästä tunsin saavani kaiken samassa paketissa.

Olen ollut Tampereen Vihreiden hallituksen jäsenenä muutaman vuoden, ja samoissa hommissa tälläkin hetkellä. Olen monipuolisesti mukana tapahtumien järjestämisessä, vaalikampanjoissa, erilaisissa viestintä- ja suunnitteluryhmissä ja puoluekokouksissa. Myös Pirkanmaan Vihreiden piirihallituksen varajäsenenä sekä ensimmäistä kertaa mukana puolueen ympäristö- ja luonnonsuojelutyöryhmässä.

Olen kiinnostunut varsin laaja-alaisesti kaikesta ja seuraan politiikkaa monipuolisesti, mutta ensisijaiset kärkeni ovat luonnonsuojelu ja luonto kaikkine elementteineen, ja miten ne kytkeytyvät ihmisten jokapäiväiseen elämään, hyvinvointiin ja koko kaupungin talouteen. Mitä tulee luontoympäristöjen arvostamiseen ja kestävään hyödyntämiseen, näen että kaupungilla on näissä asioissa vielä hyvinkin käyttämätöntä potentiaalia ja petrattavaa. Metsän taloudellinen merkitys pitäisi oppia näkemään muunakin kuin puukuutioina, esimerkiksi matkailun ja luontoyrittäjyyden näkökulmasta.

 

Ville Viljanen, IT-asiantuntija

Olen kotoisin maalta, jossa luonto on ollut osa elämääni lapsuudesta asti. Toisaalta jo lukioajoilta muistan vihreiden mielenkiintoiset, valtavirtapolitiikasta poikkeavat ideat, kuinka yhteiskunnasta voisi tehdä reilumman sekä ihmisille että ympäristölle. Olisi sangen hankala perustella, miksi en olisi mukana vihreissä.

Konkreettisin esimerkki vihreiden toimintaan osallistumisesta on kuntavaaliehdokkuuteni vuonna 2017 ja 2021. Toisaalta syyllistyn vihreään ajatteluun joka päivä, kun pohdin kuinka vihreät arvot saisi huomioitua arjessa.

Koen tärkeänä, että päätöksiä ei tehdä pelkästään rahalla, vaan asioita mietitään niin ihmisten kuin ympäristön näkökulmasta. Toisaalta päätöksissä pitää olla rohkea, kokeilla uutta ja kannattaa pohtia myös pientä riskinottoa. Esimerkiksi Tampereen ratikka on erottuva ja ennakkoluuloton ratkaisu. Tällaisia päätöksiä ja yhteistyötä byrokraattisten raja-aitojen yli toivon tulevaisuudessa lisää, jotta Tampere olisi asukkaidensa näköinen, yhteisöllinen ja vihreä kaupunki.

 

Tanja Miettinen, terveystieteiden maisteri ja osastonhoitaja

Ensimmäinen kosketukseni vihreisiin oli setäni tokaisemana ”senkin vihervassari” hyvin nuorena. Olen ilmeisesti  ollut aatteiltani vihreä jo kauan. Iän ja tiedon karttuessa koen vihreän politiikan olevan lähellä omia arvojani. Kannatan tietoon perustuvaa johtamista työssäni ja politiikassa. Haluan jättää tuleville sukupolville elinkelpoisen ja parempiin ratkaisuihin pohjautuvan maailman. Vihreän politiikan edustamiin arvoihin on helppo asettautua. Vihreät merkitsevät minulle parempaa, vihreämpää, puhtaampaa ja tasa-arvoisempaa huomista; kovia tavoitteita, mutta yhdessä pyrkimällä pääsemme askel kerrallaan niitä kohti.

Olen liittynyt vihreisiin vasta reilu vuosi sitten. Toimin Tampereen seudun vihreiden naisten hallituksessa sihteerinä. Lisäksi olen mukana Vihreiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa työryhmässä. Olen myös Viitteen jäsen ja mukana tulevissa kunnallisvaaleissa Tampereen Vihreiden ehdokkaana.

Vihreässä politiikassa minua kiinnostavat erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja lähiluontojen säilyttäminen, kestävän kehityksen ratkaisut, kehitysmaa-yhteistyö, ulko- ja sisäturvallisuus sekä tasa-arvon edistäminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja johtamista tulee vahvistaa entistä tietopohjaisemmaksi sekä vastaamaan väestörakennetta ja -tarpeita. Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden tukemiseen tulee panostaa. Esteitä avun hakemiseen tulee systemaattisesti purkaa ja ja palveluiden tulee olla lähempänä ihmistä. Luonnon ja ulkoilumahdollisuuksien tulee olla kaikille avoimia.

 

 

Elisa Kivistö-Orjatsalo, vertaisohjaaja, aktivisti ja bloggaaja

Omien ja läheisteni kokemusten kautta olen joutunut karuilla tavoilla huomaamaan, että yhtäläiset mahdollisuudet ovat vielä kaukainen asia. Avun saanti vaikeissa tilanteissa on usein aivan liian työlään prosessin takana. Näennäisestä hyvinvointiyhteiskunnasta huolimatta aito ja kattava hyvinvointi on edelleen etuoikeus. Asiat eivät muutu, jos niitä ei lähde muuttamaan. 

Tällä hetkellä toimin Pirkanmaan Vihreiden varapuheenjohtajana ja PiTTin eli Pirkanmaan Tieteen ja teknologian vihreiden varapuheenjohtajana ja viestintävastaavana sekä Tampereen Vihreiden ja Viitteen hallituksen jäsenenä. Lisäksi olen mukana Vihreiden sosiaaliturvatyöryhmässä. Olen ollut yhdistysaktiivin roolissa mukana tekemässä monia vaaleja sekä järjestämässä monenlaisia tapahtumia. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikka erityisesti köyhyys- ja mielenterveysasiat ovat erityisen lähellä minua. Myös kaupunki- ja lähiluonto sekä kulttuuri ja taide ovat lähellä sydäntäni. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että mielenterveyspuolella myös pitkäaikaisten asiakkaiden tarpeet huomioidaan riittävän kattavasti sekä asiakaslähtöisesti ja erikoissairaanhoidon saaminen turvataan aina sitä tarvitseville. Köyhyys ei saa missään tilanteessa olla este terveydenhuoltoon hakeutumiselle. Palveluiden pitää olla mahdollisimman helposti saatavilla sekä turvallisia kaikille. Moninaisuuden ja erilaisten elämäntilanteiden huomioimista on parannettava kaikessa toiminnassa.