Paukkeri: Koukkuniemen asiakastyytyväisyyskyselyn keskeisiä huomioita

syys 27, 2012

Tampereen Koukkuniemen asiakastyytyväisyyskyselyn keskeisiä huomioita

Koukkuniemen vanhainkodissa tehtiin tänä kesänä kolmas asiakastyytyväisyyskysely. Aikaisempiin v. 2008 osallistuivat asukkaat, v.2010 asukkaat ja omaiset ja nyt tähän uunituoreeseen valikoitiin 97 asukasta, joista ainoastaan yksi kieltäytyi.

Koukkunimessä on tämän valtuustokauden aikana tapahtunut erittäin suuria rakenteellisia ja työtapoihin liittyviä muutoksia sekä alueelle on valmistumassa reilun vuoden päästä Jukola-Impivaara yksiköt, joissa on 140 asiakaspaikkaa. Tällä hetkellä Koukkuniemessä on 23 osastoa ja 560 asukaspaikka. Hoitoaika on 75%:lla alle 3-vuotta. Työntekijöitä on 550, mukana on myös lääkärit ja erityistyöntekijät.

Koukkuniemen tyypillinen asiakas on 81-vuotias nainen. Kyselyyn vastanneista 50% oli 89-91 -vuotiaita. Hyvää hoitoa kyselyyn vastanneista koki 80% ja huonoa 20%. Täysin ilman lähiomaisia asukkaista on 10%. Asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen) Koukkuniemi sai nyt arvosanan 3,75.

Omaisneuvosto on jäänyt yllättäen pienelle huomiolle sillä vain 13% tiesi siitä.

Edellisiin kyselyihin peilaten tyyväisimpiä oltiin uudistuneeseen ruoka- ja ravitsemistottumuslinjaan. Ulkoilua sai nyt nauttia riittävästi 68% vastanneista. Asukkaita käytiin katsomassa vähintään kerran viikossa 61%:lla, mutta niitäkin on joita ei käydä katsomassa 9%. Hoidon ammattitaitoon oltiin tyytyväisiä, mutta aikaa eli asukkaan kohtaamista, jutustelua koettiin olevan liian vähän. Tämä lienee yksi kehittämiskohde jatkossa, sillä henkilökunnan määrä on on valtuustokauden aikana kasvanut.

Kysely tehtiin haastatteluperiaatteella eli jokaista vastaajaa haastateltiin henkilökohtaisesti. On muistettava, että päivä, monisairaiden senhetkinen tila vaikuttavat luonnollisesti aina ihmisten antamiin vastauksiin.Lisäksi vastauksiin sai itse muotoilla vapaasti ja esiin nousi usein, että mielikuva ja media välittämät tiedot eivät vastanneet todellisuutta.

Vuoden 2013 lopulla saamme uusia tiloja ja henkilöstön työhyvinvointi ja lähiesimiesten jatkuva kouluttaminen ovat haasteinamme. Uutta teknologiaa ja innovaatioita kaivattaisiin jo haastattelujen pohjalta, asukkaat haluaisivat pitää enemmän yhteyttä lähi-ihmisiinsä.

Jatkossa pyrkimyksemme on, että mahdollisisman moni saisi palata kotiinsa, mutta alueella toimii myös Rauhanniemen sairaala, joka on yhtenä avustavana tahona jos kunto heikkenee. Lisäksi Rauhanniemessä ja Kaupissa toimivat poliklinikat auttavat kotikäynneillään seuraamalla asukkaan kuntoa. Tavoitteena olisi, että saisimme Koukkuniemestä kuntoutus- ja hoivapalveluien keskuksen, jossa olisi tarjolla moniammatillisista ja monituottajamalliin sidottua palvelukonseptia.

Koukkuniemi 2020-hanke on pyörinyt jo kolmisen vuotta ja siihen on pilotoitu mm. kunnallista tehostettua palveluasumista ja yhteistyötä THL:n, Sitran ja Yliopiston kanssa.

Jouko Paukkeri
Tampereen laitoshoidon johtokunnan puheenjohtaja