Psykiatrinen hoito siirtyy ajassa taaksepäin.

maalis 3, 2011

Toimiiko terveydenhoitojärjestelmämme potilaiden ehdoilla, vai jyrääkö se kansalaiset toimintaansa sopiviksi?

Aluesairaaloiden alasajo ja hoitotyön keskittäminen jatkuvat Pirkanmaalla. Konsultti esittää Kaivannon psykiatrisen sairaalan sulkemista.

Aiemmin on jo suljettu Keijärven psykiatrinen sairaala. Kehitysvammaisten hoito siirretään Yliseltä Pitkäniemeen ja kuntiin.

Kaivannon sairaala on tehnyt taloudellista tulosta, hoito ei ole ollut kallista. Sulkusuunnitelmien perusteluna on käytetty tilojen kunnostuksen kustannuksia. Laskelmat ovat kuitenkin kiistanalaisia. Toiminnan vaatimat rakennukset maksavat joka tapauksessa, myös uuden rakentaminen.

Taustalla on tavoite lisätä avohoitoa, jota markkinoidaan parempana kuin ”pahaa” laitoshoitoa.

Asialla on kuitenkin kaksi puolta. Psykiatrisessa hoidossa on potilaita, jotka eivät pärjää yksin. Aluesairaalakokoiset hoitolaitokset ovat toimineet jättiyksiköitä paremmin.

Historiassa joka kunnassa oli pieni ”mielisairaala” vaivaistalojen yhteydessä.

Hoito ei ollut välttämättä parasta mahdollista. Mielisairaalan laitoshoito saattoi olla parempi paikka. Nyt ollaan tavallaan siirtymässä ajassa taaksepäin. Kuntiin tulee omia pieniä hoitolaitoksia alueellisten suuryksiköiden rinnalle.

Onko kunnilla oikeasti resursseja huolehtia myös hoitotyön laadusta?

Tilannetta mutkistaa kilpailuttaminen, hoitotyö on huonoa bisnestä. Sitä ei voi automatisoida ja koneellistaa. Tärkeä laadun mittari on hoitajien määrä potilasta kohden. Hoidon tulee olla myös laadullisesti hyvää. Siihen ei päästä, jos työntekijämitoitus on liian pieni.

Alhaisesta hoitajamitoituksesta on ollut ongelmia kunnallisessakin hoidossa. Mitoitus tulisikin laittaa lakiin sitovana velvoitteena.

Kaikkien, jotka ovat nyt huolestuneita aluesairaaloiden toimintakyvystä, tulisi olla yhteydessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitukseen sekä valtuuston jäseniin.

Lopullinen päätös on arvovalinta, jonka tekevät poliitikot, ei konsultti.

Petri Siuro

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoiva pääluottamusmies, kansanedustajaehdokas