Tampereen vihreät julkisti vaaliohjelmansa

Tiedote 22.9.2012
Vapaa julkaistavaksi

Tampereen vihreät julkisti vaaliohjelmansa

Tampereen vihreiden kunnallisvaaliohjelmassa korostuvat vihreiden valtakunnallista linjaa mukaillen ympäristö, avoimuus ja palvelut.

Vihreiden ohjelmatyötä Tampereella vetäneen Heikki Sairasen mukaan vaaliohjelman voi tiivistää ajatukseen siitä, että Tampere näyttää muille kaupungeille esimerkkiä palvelujen tuotannossa,
ympäristönsuojelussa ja päätöksenteon avoimuudessa. ”Vaikka kaupungin talous onkin aiempaa tiukemmalla, meidän täytyy pitää huolta kaikista ja investoida myös tulevaisuuteen esimerkiksi raitiotien kaltaisten hankkeiden avulla”, Sairanen toteaa.

Poimintoja ohjelmasta:

 • Kannetaan vastuu eri ikäisistä ihmisistä ja ympäristöstä
 • Järjestetään palvelut tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman lähelle
 • Viedään Tamperetta kohti tavoitetta jossa Tampere on ensimmäinen päästöneutraali suuri kaupunki
 • Lisätään ja avataan eri puolille kaupunkia erilaisia avoimia ja maksuttomia tiloja eri tarpeisiin. Lisätään myös sopivia tiloja eri harrastuksille ja lajeille.
 • Investoidaan moderniin raitiotiehen, busseihin ja lähijunaliikenteeseen. Lisätään pyöräteitä.
 • Lisätään luonnonsuojelu- ja virkistysalueita ja puistoja
 • Tehdään Tampereesta demokratian mallikaupunki, jossa kokeillaan rohkeasti uutta. Otetaan samalla käyttöön lähidemokratiaa tukevia vaikuttamiskanavia
 • Huolehditaan heikoimmista aina, viime kädessä vaikka veronkorotuksin
 • Tehdään Tampereesta kulttuurin ja liikunnan pääkaupunki Suomessa. Satsataan myös omaehtoisen tekemisen tukemiseen
 • Tuetaan uuden yritystoiminnan syntymistä ja järjestetään erityisesti nuorille aiempaa parempia työllisyydenhoidon palveluja

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan vihreiden viime kunnallisvaalien ohjelma on toteutunut hyvin ja uusi ohjelma jatkaa siitä mihin edellinen jäi. ”Esimerkiksi raitiotie on kuluneella valtuustokaudella edennyt vihdoinkin reippaasti eteenpäin, pyöräilyn edellytykset ovat parantuneet, lähipalveluissa on onnistuttu säilyttämään lapsinäkökulma ja ympäristönsuojelun asema kaupungissa on vahvistunut reippaasti”, Parviainen sanoo.

Toisaalta moni asia edellyttää Parviaisen mukaan yli valtuustokausien ulottuvaa päätöksentekoa ja yhteistyötä muiden ryhmien kanssa. ”Haluamme kantaa vastuuta ensi kaudellakin ja uusi vaaliohjelmamme kertoo niistä tavoitteista, joita täysi ehdokaslistamme haluaa edistää”, Parviainen toteaa.

Lisätietoja:

Tampereen vihreiden vaaliohjelma:
https://tampereenvihreat.fi/wp/wp-content/Vaaliohjelma2012.pdf

Heikki Sairanen
045 3579 212
heikki.sairanen@gmail.com

Olli-Poika Parviainen
040 806 2576
opp@vihreat.fi

Tulevaisuuden Tampere – miten kaupunkiseutua rakennetaan?

Paikka ja aika: Tampereen yliopiston Linna-rakennus, Väin Linna -sali klo 18-20

Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten Tamperetta tulisi rakentaa. Miltä kaupunkiseudun kehitys vaikuttaa eri alueilta? Kenen ehdoilla kaupunkia rakennetaan?

Paikalle keskustelemaan saapuu vihreiden veteraanikansanedustaja ja suomalaisen kaupunkipolitiikan edelläkävijä Osmo Soininvaara.

Oman näkökulmansa aiheeseen ovat tuomassa myös Tampereen vihreät kunnallisvaaliehdokkaat Jaakko Stenhäll, Jere Nieminen ja Hanna-Kaisa Heilimo. Tilaisuuden juontaa Toni Paju.

Tervetuloa! Tilaisuudesta järjestetään myös web-stream.

Valtaa kaupunginosille ja niiden asukkaille – Vihreät teesit lähidemokratiaan

Yhteiskunta olemme me kaikki ja meidän kaikkien tulee tehdä töitä yhteisen hyvän eteen. Meidän tapamme pyörittää yhteiskuntaa kun on onneksi demokratia. Ikävä kyllä se on monen mielestä tällä hetkellä kriisissä. Politiikkaa pidetään likaisena ja yhteisten asioiden puolesta ei haluta tehdä asioita. Tuntuu että päätöksenteko menee aina vain kauemmaksi ja kauemmaksi meistä tavallisista pulliaisista.

Mutta ei politiikan, päätöksenteon ja demokratian pidä olla tuollaista. Meidän pitää tehdä jotain. Saada ihmiset jälleen tekemään yhteistyötä ja osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Myös politiikalla on tässä rooli. Meillä tulee olla aktiivisia kansalaisia, jotka lähtevät tekemään päätöksiä meidän yhteisen hyvän puolesta.

Onneksi netin ihmeellisestä maailmasta voi havaita valonpilkahduksen siitä, että emme ole totaalisen passivoituneet. On tullut ilmi uudenlaista aktiivista toimintaa. Tästä uudesta aktiivisesta kansalaisuudesta olisi otettava kiinni ja kehitettävä julkista päätöksentekoa siten, että esimerkiksi poliittinen toiminta ja demokratia saisi uutta virtaa.

Miten kansanvaltaa sitten tulisi siis kehittää? Yksi vastaus siihen on lähidemokratian kehittäminen ja sen roolin vahvistaminen.

Vihreät ovat tänään 4.9 yhdessä ajatuspaja Vision kanssa julkaisseet lähidemokratiahankkeen loppuraportin, jossa esitellään 7 teesiä lähidemokratiasta ja nykyisen demokratian tilasta.

Tampere on Suomen mittakaavalla iso kaupunki ja on oman maakuntansa keskus. Etenkin Tampereella tulee siis kehittää lähidemokratiaa ja näin tuoda päätöksentekoa, vastuuta ja valtaa lähemmäksi asukkaitaan. Mutta miten? Alta löytyy Vision loppuraportin 7 teesiä ja muutamia sen antamia ratkaisuja siihen, miten saisimme päätöksentekoamme lähemmäs kaupungin asukkaita.

”Suomi tarvitsee jokaisen kansalaisen panosta. Meidän on laajennettava työmarkkinoiden ulkopuolista mielekkään osallistumisen kirjoa. Uudistuksille on valtaisa tilaus ja niitä tulee kiiruhtaa, jotta kansalaisten luottamus yhteiskunnan toimintakykyyn palautuu ja vahvistuu.”
(Alamaisista aktiivisiksi tekijöiksi – 7 teesiä lähidemokratiasta 2010-luvun Suomessa – Antti Möller, Visio)

Lähidemokratiahankkeen loppuraportin 7 Teesiä lyhyesti:

 1. Ihmisillä on halua osallistua, ja olla osa suurempaa kokonaisuutta. Ihmiset haluavat ideoida, tehdä ja osallistua. Tämä pitää mahdollistaa tarjoamalla asukkaille vaikutuskanavia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja.
 2. Edustuksellinen demokratia kuntoon kehittämällä seudullista ja kaupunginosien päätöksentekoa. Kaupunginosavaltuustot lisäisivät ihmisten osallistumista oman alueensa kehittämiseen ja nostaisi äänestysprosenttia kunnallisvaaleissa. Isot linja (mm. joukkoliikenne ja kaavoitusasiat) pitäisi sitten nostaa tarvittaessa seutukunnalliselle tasolle. Kaikessa päätöksenteossa tulee olla tärkeänä osana sen avoimuus.
 3. Ihmiset mukaan jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Alue-Alvarien kaltaisista vain ”neuvoa-antavista” elimistä pitäisi päästä joissain asioissa suoraan kansanäänestykseen ja kehitettävä tapoja (tietotekniikan avulla?) kerätä mielipiteitä ja kannanottoja kaikilta halukkailta kaupunkilaisilta heitä koskevissa päätöksissä.
 4. Arkista tekemisen demokratiaa tulee tukea. Viranomaisten tulee antaa tilaa kuntalaisten oma-aloitteiselle toiminnalle ja tuettava sekä aktivoitava kuntalaisten omaa toimintaa.
 5. Löyhät verkostot pöydän ääreen ottamalla järjestöjen ulkopuolisetkin tahot mukaan päätöksien valmisteluun ja itse päätöksentekoon. Kaupungin tulisi tarjota niin monipuoliset patteristot vaikutuskanavia, että kaikenlaiset ryhmät ja yksittäiset ihmiset löytäisivät sieltä itselleen ominaisen ja helpon tavan olla mukana päätöksenteossa.
 6. Tieto avoimesti käyttöön ja Tampereen kaupungin tietokantoja on avattava julkisiksi mahdollisuuksien mukaan. Lähtökohdan tulee olla se, että tieto on julkista ja se salataan vain todella pätevän syyn takia. On rakennettava menetelmiä ja sovelluksia joilla asukkaiden tieto ja taito saadaan hyötykäyttöön ja kaupungin on julkaistava tietovarantojaan muodossa jossa sitä on helppo muokata ja havainnollistaa.
 7. Uudella kuntalailla puitteet kuntoon, eli tulevaan kuntalakiin pitää kirjata sitovasti lähidemokratian toteuttamisen velvollisuus. Kuntalain tulee myös luoda puitteet sähköiselle demokratialle, sillä tietoverkoissa on (lähi)demokratian tulevaisuus.

Lähteet: Alamaisista aktiivisiksi tekijöiksi – 7 teesiä lähidemokratiasta 2010-luvun Suomessa – Antti Möller, Visio

Tampereen Vihreiden kuntavaaliehdokkaiden tekstejä lähidemokratiasta:

Vihreitä aikaansaannoksia Tampereella!

Mietitkö mitä Tampereen Vihreät ovat olleet tekemässä ja mihin vaikuttamassa olemassaolonsa aikana? Entä mitä voidaan pitää ”Vihreinä voittoina” Tampereella?

Vihreitä aikaansaannoksia!

 • Nuorisojärjestöjen avustukset jaetaan tasapuolisemmin
 • Seta, Telakka ja Oma polku saavat kaupungin tukea
 • Omaishoidon tukea kaikille
 • Vammais- ja esteettömyysasiamies
 • Vammaisten henkilökohtaisten avustajien määrää on lisätty
 • Tampere-lisä
 • Elintarvikevalvontaa on lisätty
 • Sivareiden määrään on kasvatettu
 • Kaupungin sijoitustoiminnalle on luotu eettiset ohjeet
 • Pormestarimallia on toteutettu suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
 • Kansalaisten osallistumiseen uusia tapoja (Alvarit yms.)
 • Rakennussuojelu:
 • Kauppahallin virastotalo
 • jugend-keskusta
 • Tampella
 • Finlayson
 • ei Koskenniskan siltaa
 • Teknillinen museo
 • Puu-Tammela
 • Annikinkatu
 • Pispala
 • suojelukaavat…
 • Luonnonsuojelu:
  • Pyynikki
  • Kauppi
  • Iidesranta
  • Hervantajärvi
  • liito-oravat…
 • Joukkoliikenne on käännetty kasvuun
 • Busseissa on opiskelija-alennus ja lastenvaunullisilla ilmaiset matkat
 • Pyöräilyoloja on parannettu
 • Kierrätys on tullut osaksi arkipäivää
 • Ympäristötietokeskus Moreenia
 • Luonnontieteellinen museo
 • Kestävän kehityksen koordinaattori kaupungin konsernihallintoon
 • Seudullinen ilmastostrategia ja ECO2
 • Ekotehokkuus asuntomessujen teemana
 • Passiivienergiatasoinen Luhtaan päiväkoti
 • Vuoreksen kouluun ekologinen oppimisympäristö
 • Rakennuskulttuurikeskus ja RANE – Rakentajan energianeuvontakeskus
 • Sähkölaitos ei ole mukana ydinvoimahankkeissa, vaan lisää uusiutuvaa energiaa ja rakentaa Suomen suurimman pellettivoimalan
 • Tampere rakentaa vain parasta A-energialuokkaa
 • Tampere-talo ja Särkänniemi suunnittelevat hiilineutraalia toimintamallia
 • Ratikan yleissuunnittelu käynnissä
 • TKL tilaa ensimmäiset hybridibussit
 • Minä poljen –kampanja ja Kaupunkipyörät
 • Mutta paljon on vielä edessä haasteita joten alla esitellään asioita jotka vaativat vielä paljon töitä Vihreiltä vaikuttajilta.

  Vihreitä haasteita 2013-

  • Päätös ratikasta tehdään 2013
  • Päätös Hämeenkadun autottomuudesta ja pyörätiestä tehdään 2013
  • Päätöksiä keskustan täydennysrakentamiskohteista tehdään 2013-15:
  • Eteläpuisto
  • Ranta-Tampella
  • Keskustori
  • Tammela
  • Amuri
  • Kunkun parkki
  • Kansi
 • Päätökset Pispalan asemakaavoista 2013
 • Päätös Naistenlahden biovoimalasta noin 2015
 • Päätökset palveluverkosta (?)
 • Päätökset Kansallisesta kaupunkipuistosta ja Iidesjärven perhepuistosta (?)
 • Päätös suorasta pormestarivaalista (?)
 • Päätös seutuhallinnosta tai kuntaliitoksista (?)
 • Satu Hassi kunnallisvaaliehdokkaaksi Tampereella

  Tiedote 2.5.2012
  Vapaa julkaistavaksi

  Satu Hassi lähtee kunnallisvaaliehdokkaaksi Tampereella

  “Tampere on minulle rakas kotikaupunki. Olen jo kauan sitten päättänyt, etten asetu enää ehdolle kesän 2014 EU-parlamenttivaaleissa, mikä se mahdollistaa paneutumisen kotikaupungin asioihin.”, MEP Satu Hassi kertoo ehdokkuudestaan.

  “Haluan olla tekemässä Tampereesta entistä asukasystävällisempää, avoimempaa sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisempää. Päätöksenteon avoimuus on toki parantunut aikaisemmista vuosikymmenistä, mutta kehittämistä on edelleen. Palveluissa haluaisin kehittää joustavia, luovia ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten tarpeiden paremman huomioonottamisen. Haluaisin Tampereelle niin hyvin palvelevan joukkoliikenteen ja sellaiset kevyen liikenteen väylät, että henkilöautoilun tarve vähenee.”, Satu Hassi valottaa teemojaan syksyn kuntavaaleihin.

  Kun ensi syksynä valittava valtuusto aloittaa työnsä, nykyisen EU-parlamentin varsinaisesta työkaudesta on jäljellä vuosi ja 4 kuukautta. Tuona aikana parlamentin jäsenen on mahdollista osallistua vain osaan valtuuston kokouksista. Hassi kuitenkin kertoo olevansa valmis luopumaan EU-parlamentin jäsenyydestä tultuaan mahdollisesti valituksi pormestariksi.

  Tampereen Vihreät asettavat virallisesti seuraavat kunnallisvaaliehdokkaansa yleiskokouksessaan toukokuun aikana. Päätöstä mahdollisesta pormestariehdokkaan asettamisesta ei olla vielä tehty. Tampereen seudun vihreät naiset ry pyysi huhtikuun alussa Satu Hassia pormestariehdokkaaksi Tampereelle. Hassi vastaa olevansa käytettävissä myös pormestariehdokkaaksi, mikäli kannatusta löytyy.

  Lisätietoja:

  Tanja Remes
  erityisavustaja
  puh. 040 822 1680

  Tommi Pfander,
  puheenjohtaja
  Tampereen Vihreät ry
  puh. 045 356 6695