Vihreät tavoitteet näkyvät Tampereen talousarviossa!

loka 24, 2022

Vihreät tavoitteet näkyvät Tampereen talousarviossa!

Tampereen vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen vihreiden tavoitteiden etenemiseen pormestarin talousarvioesityksessä vuodelle 2023, samoin kuin valmistelun yhteydessä käytyihin neuvotteluihin. Taloudellisesti epävarmoina aikoina vihreät pitävät tärkeänä, että Tampereella kyetään vastaamaan niin kaupungin kestävään kasvuun, investoimaan koulutukseen ja tekemään sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa.

“Sivistyspalveluiden kannalta on merkittävää, että niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseenkin pystytään investoimaan. Varhaiskasvatukseen saadaan lisättyä 125 paikkaa ja lasten tukea vahvistetaan palkkaamalla varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja ohjaajia, lisäämällä kaikkiaan yli 50 henkilötyövuotta.

Perusopetuksessa varaudutaan 240 oppilaan kasvuun rekrytoimalla opettajia, erityisopettajia ja ohjaajia sekä kouluvalmentajia. On tärkeää, että ryhmäkoot säilyvät ennallaan, vaikka uusia oppilaita. Oppilaiden eri tukimuotoja vahvistetaan perustamalla kahdeksan uutta pienryhmää eri koulupoluille. Viime vuodelle perustettiin yhdeksän uutta pienryhmää ja nyt suunnitelmallisesti lisätään kahdeksan pienryhmää eri puolille kaupunkia”, toteaa apulaispormestari Matti Helimo.

Vihreille tärkeät kulttuurin ja liikunnan panostukset eri asuinalueiden kehitykseen ovat olennaisessa osassa vuonna 2023. Nekalan koulun kulttuurikeskusta edistetään, jotta luovien alojen osaajat saavat työtiloja sekä esiintymis- ja näyttelytiloja. Kaikenikäisten kaupunkilaisten liikkumisolosuhteita parannetaan, kun Lielahden sekä Hervannan tekojäiden rakentaminen aloitetaan. Tämän ohella kulttuurin avustuksia saadaan viimein korotettua, mikä on erityisen merkityksellistä korona-pandemian jälkeen.

Myös kaupunkikehityksessä näkyy vahva vihreä kädenjälki.

“Tampereella investoidaan edelleen merkittävästi pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamiseen, niin raitiotien rinnakkaishankkeina, katujen kunnostuksissa kuin erillisinä kohteinaan. On tärkeää, että näiden investointitasosta on voitu pitää kiinni”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll.

“Vihreät ovat pitäneet myös tärkeänä lisääntyneitä panostuksia katujen talvikunnossapitoon, jossa viime talven kokemukset eivät saa toistua”, jatkaa Stenhäll.

Vaikea asia talousarviossa on joukkoliikenteen lipunhintojen korotus. Vaikka energiakustannusten kasvaessa joukkoliikenteessä joudutaan lipunhintoja korottamaan, on tärkeää että tämä tehdään maltillisesti nostamalla samalla joukkoliikenteeseen laitettavaa tukea. Tärkeää on myös se, että Tampere ottaa hyödyn irti joukkoliikenteen väliaikaisesta arvonlisäveron poistosta, ja lippujen hintojen korotukset tapahtuvat vasta talvikauden jälkeen.

Samalla vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kaupungin panostukset ruokajakeluun kasvavat merkittävästi, samalla kun ruoan hinta on noussut ja monien kaupunkilaisten toimeentulo-ongelmat ovat kasvamassa. Osaltaan tätä työtä tukee myös lasten puistoruokailun varmistaminen ensi vuodelle.”