Vihreät painotukset näkyvät Tampereen vuoden 2022 talousarviossa

loka 25, 2021

Vihreät painotukset näkyvät Tampereen vuoden 2022 talousarviossa

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen julkaisi tänään esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi. Vihreät ovat tyytyväisiä, että monet valtuustoryhmän painotukset näkyvät tulevan vuoden tekemisen kärjessä.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että ensi vuoden haastavassa taloustilanteessakin Tampere satsaa kaupungin sivistyspalveluihin. Perusopetukseen lisätään koulupsykologeja ja esiopetukseen psykologi sekä kuraattori, mikä vahvistaa yhdenvertaisuuden tavoitetta ja parantaa palvelutasoa. “Erityisen toivottuja ovat myös talousarvion panostukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lasten kolmiportaiseen tukeen. On tärkeää, että alueellista tasa-arvon edistämistä jatketaan ja siihen osoitetaan lisärahoitusta”, sanoo apulaispormestari Matti Helimo tyytyväisenä.

Liikuntasektorilla saadaan toivottuja lisäresursseja ulkoliikunnan, kuten latujen, jääkenttien ja ulkoilureittien palveluihin. Ennaltaehkäisyä tukee myös päätös olla korottamatta lasten ja nuorten liikuntapaikkamaksuja. Tärkeä yksityiskohta on, että pienten lasten taidekaari-toiminta turvataan.

Vihreät ovat tyytyväisiä myös panostuksista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, sekä lisäpanostuksista lastensuojelun aikuissosiaalityöhön. Myös lautakuntavaiheen jälkeen tehdyt lisäykset päihde- ja mielenterveystyöhön tukevat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Näiden mahdollisimman vaikuttavaan kohdentamiseen vihreät tulevat esittämään vielä näkemyksiä talousarvion hyväksyntävaiheessa.

Talousarviossa vihreät näkevät myös erittäin tärkeänä panostukset ilmastotoimiin ja luonnon monimuotoisuuteen, ja esimerkiksi käynnistettävä “Hiilineutraaleja tekoja”-kehitysohjelma tukee kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

“Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit saavat ansaitun tasonnoston, ja niihin panostetaan vuonna 2022 merkittävästi myös raitiotien 2. osan rinnakkaishankkeiden yhteydessä – investointitason ollessa yhteensä noin 10 miljoonaa euroa”, iloitsee vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll. Hyviä esimerkkejä toimenpiteistä ovat myös luonnonmukaiset hulevesiratkaisut ja uusiutuvan energiatuotannon lisääminen rakennushankkeissa.

Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä myös koko kaupunkikonsernin osallistumista ilmastotoimiin, ja hiilineutraaliuden ohella hiilinegatiivisia ratkaisuja muun muassa kaukolämpöön tulee edistää määrätietoisesti.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää pormestaria ja koko koalitiota hyvästä yhteistyöstä talousarvioesityksen valmistelussa.

Lisätietoja:

Jaakko Stenhäll, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Matti Helimo, apulaispormestari