Vihreän valtuustoryhmän tiedote Kotilinnasäätiön syyteharkinnan valmistumisesta

loka 30, 2018

Vihreän valtuustoryhmän tiedote Kotilinnasäätiön syyteharkinnan valmistumisesta

Julkisuuteen tullut Atanas Aleksovskia koskeva syyte luottamusaseman väärinkäytöstä tulee käsitellä viipymättä kaupungin päätöksentekoelimissä. Kaupungin johtavissa luottamustoimissa toimiminen ei ole mahdollista tilanteessa, jossa henkilö on rikossyytteessä toiminnastaan kaupungin tytäryhteisön johdossa.

Tämän ohella on ilmeistä, että Aleksovski on toimittanut kaupunginhallituksen konsernijaostolle virheellistä tietoa, kun häntä on esitetty 10.4.2018 Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Kaupungin oman “Hyvä johtamis- ja hallintotapa sekä sisäinen valvonta” -ohjeistuksen mukaan näin ei oltaisi voitu konsernijaostossa toimia, jos asia olisi ollut tiedossa. Syntynyt tilanne tuleekin käsitellä kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Vihreä valtuustoryhmä pitää kaupungin johtamisen ja toiminnan hyvän toiminnan kannalta olennaisena, että Atanas Aleksovski pidättäytyy kaikista luottamustoimistaan meneillään olevan oikeusprosessin ajaksi. Pallo asiassa on osaltaan myös pormestari Lauri Lylyllä ja SDP:n valtuustoryhmällä. Kaupungin hyvän hallinnon edistäminen on myös kaikkien ryhmien yhteinen asia.

Juuri nyt on tuomioistuimelle annettava aikaa tehdä ratkaisunsa. Myöhemmin syntyvän oikeuden päätöksen pohjalta on myös mahdollisesti käsiteltävä Tampereen kaupunginhallituksen tekemää päätöstä sopimussakon kohtuullistamisesta. Äänestyksen jälkeen syntynyttä kaupunginhallituksen päätöstä on syytä tarkastella uudelleen, mikäli Kotilinnasäätiön tontinluovutusasiassa on menetelty vastoin lakia.

Asiaan liittyvät mahdolliset lisäkysymykset voi osoittaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhällille. Samalla toivomme, että syntyneestä tilanteesta päästään ohi nopeasti ja hyvässä yhteistyössä, kaupungin kokonaisetua ajatellen.

Jaakko Stenhäll, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jaakko Mustakallio valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Olga Haapa-aho valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Lisätietoja:

Jaakko Stenhäll, puh: 045-1378505