Vihreän ryhmän ryhmäpuheenvuoro Tampereen strategiasta

syys 20, 2021

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut.

Nyt tehtävällä strategialla tähdätään vuoteen 2030. Samaan aikaan on selvää, että 2020-luvulla tehtävät toimet ulottuvat kauemmas: päätöksemme vaikkapa ilmastopäästöistä, lasten ja nuorten koulutuksesta tai kaupungin rakentamisesta vaikuttavat vuosikymmeniä. Avoimuuden kannalta on erinomaista, että Tampereella strategiaa valmistellaan myös julkisesti koko valtuuston kesken pelkkien suljettujen käsittelyjen sijaan.

Avoimuuteen ja tietynlaiseen ylpeyteen on Tampereella myös syytä. Tampereella on aina uskallettu tehdä asioita rohkeasti etunojassa, ja vihreä valtuustoryhmä haluaa, että Tampereella uskalletaan toimia jatkossakin.

Keskeiset haasteemme ja mahdollisuutemme 2020-luvulla liittyvät ilmastoon ja ympäristöön.

Ilmastopäästöt on laskettava nollaan, ja sen jälkeen kaupungista tulee tehdä hiilinegatiivinen. Tässä tarvitaan niin kaupungin omia toimia kuin toimia yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Sähkölaitoksemme on isossa roolissa, kun energiantuotannossa siirrytään biopolttoaineiden ohella polttoon perustumattomiin ja hiilinegatiivisiin tuotantomuotoihin nopeutuvassa tahdissa. Strategian kannalta onkin keskeistä, että ilmastotiekarttamme päivitetään ja sen toimenpiteet toteutetaan koko konsernissa – ilmastopäästöjen kehitys valtuustokausien aikana on tässä keskeinen mittari.

Samalla tarvitsemme toimenpiteitä, jotka tekevät kaupunkilaisten kestävästä arjesta helppoa. Esimerkiksi liikennettämme tulee muuttaa määrätietoisesti niin, että kestävät kulkumuodot (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) ovat yhä useammalle kätevin valinta. Meidän tulee varautua lisäksi sähköautojen määrän nopeaan kasvuun, mutta samalla on hyvä muistaa, että rajallista kaupunkitilaa ei voi yksin niille varata.

Keskustan elinvoiman kannalta viihtyvyys on aivan olennaisessa osassa, ja tätä tulee myös strategiassa ohjata. Kun kaupunkia täydennysrakennetaan, tulee ihmisten viihtyisään ja vihreään elinympäristöön panostaa kaikkialla kaupungissa.

Strategiassamme meidän tulee varautua myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kun hellejaksot tai tulvat yleistyvät, kaupunkivihreän merkitys kasvaa niin tuomassa varjoa kuin pidättämässä hulevesiä. Samalla kun vihreämpi kaupunkitila ja lähiluonto ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä, on niillä merkitystä myös monimuotoisuuden turvaamisessa. Monimuotoisuuden tilaa tulee parantaa myös kaupungin metsiä hoidettaessa. Luonnon monimuotoisuuden vahvistumisen ja viheryhteyksien prantamisen tulee näkyä strategian tavoitteissa sekä aivan käytännössä kun kaupunkia kaavoitamme ja rakennamme.

Hyvät valtuutetut,

Samalla kun teemme kaupungista kestävää, kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja menestymisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta.

Sote-uudistuksen jälkeen Tampereella tämä tarkoittaa erityisesti panostuksia koulutustarjontaan ja siihen, että Tampereella tarjotaan hyvä polku opiskeluun aina varhaiskasvatuksesta yliopistoon asti. Perusopetuksen riittävän pienet ryhmäkoot turvaamalla voimme saavuttaa suurten kaupunkien parhaat oppimistulokset. Eri alueiden välisiä eroja tulee tasoittaa julkisin investoinnein ja vaikkapa koulujen sekä päiväkotien tasa-arvorahalla. Näiden tulee strategiassa näkyä.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa kuuluvat lapsille ja nuorille kaikkialla kaupungissa – oli kyse sitten frisbeegolfin turvaamisesta Kaupissa tai tekojäihin investoimisesta Hervannassa.

Eriarvoistumisen vähentäminen tarkoittaa myös aktiivista asuntopolitiikkaa sekä kohdennettuja palveluita heille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Asunnottomuus tulee Tampereella poistaa kuluvan vuosikymmenen kuluessa. Vaikka soten mukana meiltä merkittävä määrä tehtäviä poistuukin, Tampereella on edelleen tärkeä rooli kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

2020-luvulla Tampereen tulee ottaa kansainvälistymisestä kaikki irti.

Tampereella puhutaan tällä hetkellä noin 80 eri äidinkieltä. Vuonna 2030 puhutaan todennäköisesti vieläkin useampaa, ja on kaupungin menestyksen kannalta olennaista, että eri taustoista tulevat kaupunkilaiset löytävät oman paikkansa ja kutsumuksensa.

Väestön ikääntyessä myös työvoimapula tulee olemaan keskeinen kysymys. Tässä niin asenteiden kuin toimintatapojen päivittämisellä voidaan luoda merkittäviä mahdollisuuksia. Kun sitoudumme yhdenvertaisuuteen koko kaupungin tasolla, on niin ihmisten kuin yritystenkin helppo tulla Tampereelle, löytää toisensa ja menestyä täällä. Vain siten voimme pitkällä aikavälillä turvata myös kaupungin tasapainoisen talouden.

Avoimen ja moniäänisen otteen tulee koskea myös muuta kaupungin toimintaa. Kun koronan jälkeen ihmiset pääsevät jälleen liikkumaan, tulee Tampereen olla monipuolisen kulttuurin kaupunki – oli kyse sitten teattereistamme, ammattitaiteilijoiden työtilojen varmistamisesta tai vapaan kulttuurikentän toimintamahdollisuuksista. Tämä tukee myös Tampereen kehitystä kestävän matkailun kaupunkina, joka tarjoaa elämyksiä ja kulttuurikokemuksia hyvin erilaisille yleisöille.

Luovien alojen nostamiseen tuleekin myös panostaa: ilmaston ohella myös luovat alat tarvitsevat oman kehitysohjelmansa ja siihen riittävät rahalliset panostukset ja strategiset tavoitteet.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä kiittää mahdollisuudesta evästää strategiaa, ja uskomme, että yhdessä tästä saadaan vielä erinomainen ohjenuora 2020-luvun keskeisille päätöksille. Tulevaisuuden Tampere on tekemistä vaille valmis.