Valtuuston kokous 23.4.2018

huhti 23, 2018

Huhtikuussa kaupunginvaltuutetut saivat valtuuston kokouksessa käsiteltäväkseen paljon huomiota saaneen talouden tasapainottamisohjelman. Lisäksi kokouksen esityslistalla oli mukana asunto- ja maapolitiikan linjaukset  vuoteen 2021 saakka sekä muutama kaavamuutos ja valtuustoaloitteita.

Talouden tasapainoittamisohjelma oli saanutetukäteen julkisuudessa paljon palstatilaa ja sitä kohtaa oli esitetty voimakastakin kritiikkiä. Tasapainottamisohjelma on suuruudeltaan n. 43 miljoona euroa, ja se sisältää muun muassa terveydenhoitomaksujen korotuksia, luottamushenkilöiden ja pormestarin palkkioiden alentamista, joukkoliikenteen taksojen nostoa sekä Nekalan kirjaton sulkemisen rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Vastaavasti koulujen ja päiväkotien ryhmäkokoja ei kasvateta, subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy, hoitajamaksuja ei oteta terveyskeskuksissa käyttöön ja nuorten mielenterveystöihin ohjataan lisää rahaa. Valtuuston kokouksessa pitämässään puheessaan pormestari Lauri Lyly kuitenkin totesi, että Nekalan kirjastoa ei suljeta välittömästi vaan asiaa käsitellään uudestaan syksyllä kaupungin talousarvion yhteydessä.

Tampereen vihreän valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Olga Haapa-aho piti valtuustoryhmän ryhmäpuheen kokouksessa, puheessaan Haapa-aho lausui tasapainottamisohjelmasta seuraavaa: ”Vihreille oli kokonaisuutta neuvoteltaessa ydinkysymys, että säästöjä ei kohdenneta koulutukseen. Emme nosta koulujen tai päivähoidon ryhmäkokoja ja pidämme kiinni lasten subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. Maakuntauudistuksen jälkeen koulutus on yhä kasvavassa osassa kaupungin tehtävänkuvaa ja haluamme varmistaa, että Tampere huolehtii koulutuksen laadusta ja lasten hyvinvoinnista pitkäjänteisesti.” Neljän tunnin keskustelun jälkeen tasapainottamisohjelma hyväksyttiin ja Nekalan kirjastoa puidaan uudestaan syksyllä talousarvion yhteydessä.

Talouden tasapainottamisohjelman jälkeen valtuusto hyväksyi asunto- ja maapolitiikan linjaukset, joissa linjataan kaupungin asukasmäärän kasvun tavoitteet, ohjataan asuntorakentamista joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin sekä asetataan tavoitteeksi että Tampere on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Puhetta riitti myöhään iltaan asti, sillä kokous päättyi vasta klo 22:45.

Seuraava valtuuston kokous on toukokuussa, nähdään silloin!

Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri