Valtuustoaloite verovapaan työsuhdepyörän käyttöönotosta Tampereella

loka 21, 2020

Valtuustoaloite verovapaan työsuhdepyörän käyttöönotosta Tampereella

Suomalaisten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä on pudonnut historiallisen alhaiselle tasolle. Liikunnan puute näkyy kunnissa suorina ja epäsuorina kansantaloudellisina kustannuksina, kuten mm. sairaanhoitomenoina, tuottavuuden laskuna ja työkyvyttömyytenä (LVM 2018). Työmatkapyöräilyn edistäminen on eräs tapa lisätä säännöllistä arkiliikuntaa, joka vaikuttaa myönteisesti niin terveyteen kuin myös työhyvinvointiin.
Sähköpyörien yleistyminen on tuonut työmatkapyöräilyn luontevasti yhä useamman ulottuville niin lyhyillä kuin myös pidemmillä työmatkoilla. Sähköavusteisuus keventää työmatkaa viemättä kuitenkaan pois liikunnan tuomia hyötyjä, jolloin kynnys pyöräillä töihin laskee. Monelle esteeksi muodostuukin lähinnä laadukkaan sähköpyörän korkeahko hinta.
Maan hallitus esitti budjettiriihessään, että vuodesta 2021 työsuhdepyörä on verovapaa luontoisetu 1200 euroon asti. Tähän asti etua on verotettu täydestä arvostaan, jolloin sen houkuttelevuus on ollut merkittävästi pienempi. Käytännössä työsuhdepyörän hankinnasta vastaa työnantaja, joko hankkimalla pyörän omistukseensa tai hankkimalla sen leasing-sopimuksella. Polkupyöräedun arvo määräytyy käyvän arvon periaatteen mukaisesti, jolloin esimerkiksi leasing-sopimuksessa edun arvoksi katsottaisiin työnantajalle koituva kustannus eli leasing-maksu vähennyksineen (Pyöräliitto 2020).
Etu madaltaa merkittävästi esimerkiksi laadukkaan sähköpyörän hankkimisen kynnystä, kun pyörän saa käyttöönsä ilman suurta pääomaa. Laadukkaan pyörän myötä myös kynnys aloittaa pyöräily tai lisätä liikkumista laskee. Liikunnan lisäämisellä voidaan vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja lisätä työhyvinvointia. Lisäksi pyöräetua voidaan käyttää myös palkitsemisen välineenä. On syytä huomata, että myös työasioita voidaan hoitaa nopeasti ja kätevästi työsuhdepolkupyörällä liikkuen.
Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät että Tampereen kaupungin tulisi selvittää mahdollisimman pikaisella aikataululla, miten työsuhdepyörä voidaan ottaa käyttöön Tampereen kaupungin työntekijöille. Kaupungin tulisi laatia tämän jälkeen käytäntö, jolla pyöräetu saadaan tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden ulottuville.

Tampereella 16.10.2020,

Henri Backman / Kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Maija Kajan
Oras Tynkkynen
Jaakko Stenhäll
Jaakko Mustakallio
Juhana Suoniemi
Olga Haapa-aho
Petri Siuro
Iiris Suomela
Merve Caglayan
Erik Lydén