Valtion ja kaupunkiseudun välinen MAL-sopimus edistää kestävää kaupunkiseutua!

elo 18, 2020

Tampereen kaupunkivaltuusto hyväksyi kestävää kaupunkiseutua edistävän MAL-sopimuksen. Sopimus on valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen sopimus asumisen, maankäytön ja liikenteen suuntaviivoista tulevina vuosina. Sopimus on Vihreiden näkökulmasta erittäin onnistunut. Yhdessä sovitut tavoitteet kohtuuhintaisesta asumisesta, kevyen liikenteen väylistä, ratikasta ja lähijunista vievät eteenpäin entistä kestävämpää kaupunkiseutua. Tavoitteena on liikkumisen päästöjen vähentäminen ja tehokas yhdyskuntarakenne.

Uusia asuntoja rakennetaan riittävästi ja niistä merkittävä osa on kohtuuhintaisia asuntoja. Kestävällä kaupunkisuunnittelulla myös vähennetään alueiden eriytymistä ja siksi erihintaisia ja eri kokoisia asuntoja tulee sijoittaa tasaisesti ympäri kaupunkiseutua.

Raiteet näkyvät sopimuksessa monella eri tavalla. Suomi-radan suunnittelua jatketaan, mikä helpottaa Tampereen ja pääkaupunkiseudun välistä liikennettä. Tampereen seudullinen raitiotie etenee tehokkaasti ja tässä sopimuksessa on sovittu valtion osallistumisesta 30 prosentilla raitiotien kuluihin. Myös lähijunaliikennettä parannetaan. Nykyisen pilotin jälkeen lähijunista tulee pysyvä osa seudun liikennejärjestelmää.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä iloitsee onnistuneesta sopimuksesta!