Tule vaalitoimitsijaksi!

syys 15, 2021

Ilmoittautumislomake: https://bit.ly/toimitsijahaku2022 Täytä viimeistään 25.9!

Vaalitoimitsijana toimiminen

Vaalilautakunnat työskentelevät äänestyspaikoilla vaalipäivänä 23.1.2022.
Vaalipäivänä kaikki toimitsijat saapuvat paikalle lautakuntiinsa klo 8.00, ellei muuta ole sovittu lautakunnan puheenjohtajan kanssa. Lautakuntien puheenjohtaja ottaa yhteyttä lautakuntansa jäseniin ennen varsinaista vaalipäivää ja kertoo miten päivä järjestetään. Lisäksi Keskusvaalilautakunta lähettää kaikille toimitsijoille äänestysohjeet. Kaikissa lautakunnissa on tänä vuonna käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, joten toimitsijan on osattava käyttää tietokonetta. Järjestelmä on verrattain yksinkertainen, ja sen käytöstä järjestetään erillinen koulutus.
HUOM! Kaikki lautakuntalaiset osallistuvat ääntenlaskuun klo 20 alkaen. Varsinaisen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa, sillä vuorottelun vuoksi kaikki osallistuvat lautakunnan työhön.

Kuka voi hakea vaalitoimitsijaksi?
Toimiaksesi vaalilautakunnassa tai -toimikunnassa sinun ei tarvitse olla Vihreiden jäsen. Vaalitoimitsijoiden täytyy kuitenkin olla 18 vuotta täyttäneitä ja kirjoilla Tampereella.
Vaalilautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta vaaditaan ainakin yhden kerran kokemus vaalilautakuntatyöskentelystä. Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien täytyy osallistua Tampereen kaupungin järjestämään koulutukseen (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Vaalilautakuntien ensikertalaisille järjestetään myös koulutus ennen vaaleja.
Tehtävään tulee varata koko päivä. Myös varahenkilöiden tulee varautua olemaan paikalla koko päivän.
Vaalitoimitsijana ei voi toimia, jos on
vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hä­nen puo­li­son­sa, lap­sen­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai van­hem­pan­sa ei voi ol­la ko­tiää­nes­tyk­ses­sä vaa­li­toi­mit­si­ja­na ei­kä lai­to­sää­nes­tyk­sis­tä huo­leh­ti­van vaa­li­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Pandemiatilanne
Pandemiatilanteen vuoksi toimitsijoiden on hyvä varautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Vaalitoimikuntien työ voidaan esimerkiksi peruuttaa lyhyelläkin varoitusajalla, äänestyspaikkoja voidaan joutua sulkemaan tai siirtämään ja on mahdollista että vaalitoimitsijat käyttävät maskia tai muuta suojainta vaalipäivänä. Odotamme Oikeusministeriön lisäohjeistusta.

Palkkio
Tehtävistä maksetaan palkkio sekä vaalilautakunnissa että vaalitoimikunnissa oleville toimitsijoille
1.8.2021 voimaan tulleet palkkiot
– Puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille 300 euroa bruttona
– jäsenille ja varajäsenille 200 euroa bruttona
Palkkiosta viisitoista (15) prosenttia (%) menee ns. luottamushenkilömaksuna Tampereen Vihreille. Lisäksi palkkiosta peritään toimitsijan verokortin mukainen vero. Palkkio saattaa vaikuttaa sinulle maksettavien etuuksien määrään.
HUOM! Kuntavaalien palkkiot maksetaan 22.9.2021.