Tavasesta luovuttava, tilalle Ruskon vedenpuhdistamon saneeraus!

maalis 24, 2022

Tavasesta luovuttava, tilalle Ruskon vedenpuhdistamon saneeraus!
Päätös Tavase-hankkeen jatkamisesta on tulossa Tampereella konsernijaoston kautta valtuuston päätettäväksi, kirjoittavat Olga Haapa-aho, Taru Kaario, Jaakko Mustakallio ja Hannes Tuohiniitty.
Tavasen tekopohjavesihanke on ollut vuosikymmenien ikuisuusprojekti. Nyt on aika tehdä päätökset hankkeen lopettamiseksi. Tämän vuoden helmikuun alussa korkein oikeus antoi päätöksensä Punamultalukon luonnonsuojelualueesta, jonka seurauksena Tavasen suunniteltu tuotantoala käytännössä kutistuisi vain puoleen.
1960-luvulla käynnistyivät keskustelut, jotka johtivat 1993 Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yleissuunnitelmaan. Tuolloin yksi keskeinen syy tekopohjavesihankkeelle oli kaupunkiseudun suurten järvien heikko veden laatu.
Varsinkin Tampereen vedenhankinnalle tärkeän Näsijärven tila oli erityisen huono ja puhtaan veden hankintaa haluttiin varmistaa muualta.
Suunnittelu keskittyi Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle 1990-luvun lopulla ja osakkaaksi lähti 9 kuntaa.
Tavasen valmistelua on sen 20 vuoden ajan kestäneen hankeluvituksen leimannut laaja vastustus sijaintipaikkakuntien maanomistajien joukossa sekä hankkeen ristiriidat luonnonsuojelun kanssa. Viimeisinä vuosina osakaskunnista neljä on irtautunut ja jäljellejääneissäkin on ollut vahvaa häilyvyyttä uskossa hankkeen toteutumiseen.
Hankkeelle on onneksi parempi vaihtoehto, joka on käynnistettävissä nopeasti: Ruskon vedenpuhdistamon saneeraus.
Vuosien kuluessa on seutukunnan kuntien välillä parannettu paljon vedensiirtoyhteyksiä, minkä avulla hajautetumpi vedentuotanto tarjoaa matalariskisen ratkaisun vuosisadan loppupuolelle asti nykyiseen laitosverkostoon perustuen. Tavasen jatkamiselle ei ole enää perusteita nyt, kun hankkeen luvitus on katsottu suunnitellusti loppuun asti.
Tärkeimmät perusteet Tavasen hankkeen epäonnistumiselle ovat siihen liittyvä taloudellinen riski, laaja vastustus toteutusalueella sekä lopulta pintavesien veden laadun onnellisesti tapahtunut parantuminen vuosikymmenten aikana monien toimien myötä. Vihreinä vaikuttajina meille tärkein syy vastustaa hanketta on sen merkittävät riskit alueen luonnolle. Näiden harjualueiden luonnon säilyttäminen ja luontokadon välttäminen on sekin panostus tulevaisuuteen.
Mielestämme Tavaselle ei ole tarvetta, eikä tukea. Päätös Tavase-hankkeen jatkamisesta on tulossa Tampereella konsernijaoston kautta valtuuston päätettäväksi ja me allekirjoittaneet pidämme tärkeänä vahvistaa suuren enemmistön näkemys ja toteuttaa Tavase Oy:n alasajo vielä tämän kevään aikana.
Olga Haapa-aho
Taru Kaario
Jaakko Mustakallio
Hannes Tuohiniitty