Tampereen Vihreät julkaisi vaaliohjelmansa

helmi 27, 2021

Tampereen Vihreät julkaisi vaaliohjelmansa kampanja-avauksen yhteydessä lauantaina 27.2. Laaja, yli 50 kohdan ohjelma kattaa kaikki kaupungin toiminnot aina kestävästä kaupunkikehityksestä köyhyyden torjumiseen ja kulttuurin turvaamisesta tasapainoiseen talouteen.

“Vihreä Tampere on avoin, eurooppalainen 15 minuutin kaupunki. Tampereella palvelut ja vapaa-ajan viettopaikat kuten myös lähimetsät ja luonto tulee olla saavutettavissa kävellen tai pyöräillen enintään viidessätoista minuutissa”, linjaa vihreä pormestariehdokas Jaakko Stenhäll. Vetovoimaisen Tampereen kasvu halutaan ohjata keskustaan, alakeskuksiin sekä joukkoliikennevyöhykkeille ja samalla turvata viheralueet ja luonnon monimuotoisuus.

Kestävään liikenteeseen panostetaan ensi valtuustokaudella kävelyn ja pyöräilyn tasonnostolla, raitiotielinjan toteutuspäätöksellä Pirkkalan suuntaan ja lähijunaliikennettä edistämällä. Panostukset kestävään kaupunkikehitykseen ovat myös tehokas tapa lisätä kaupungin elinvoimaa ja turvata talouden tasapaino.

Tampereen kulttuuri- ja urheilutoimintaa tulee vahvistaa tulevan valtuustokauden aikana muun muassa luovien alojen toimintaedellytyksiä turvaavalla kulttuurikampuksella, olympiatason skeittihallilla sekä Hiedanrannan alueen omaleimaiset tapahtumatilat turvaamalla.

Ohjelmassa keskitytään myös vahvasti kunnan palveluihin, joiden merkitys on entisestään korostunut koronan myötä. “Vihreät haluavat, että mielenterveyspalveluihin päästään jonottamatta. Tulevalla valtuustokaudella tulee toteuttaa terapiatakuu myös Tampereella”, toteaa Tampereen Vihreiden puheenjohtaja Mira Isomäki.

Tampereen Vihreät haluavat panostaa kaupunkilaisten hyvinvointiin ja eriarvoisuuden ennaltaehkäisyyn. Eräänä keinoina tässä ovat jokaisen lapsen mahdollisuus harrastamiseen, koulujen kohtuullisten ryhmäkokojen puolustaminen sekä kaupungin eri alueiden vaatimien erityistarpeiden huomiointi. Kasvavassa kaupungissa tulee myös vähentää määrätietoisesti asunnottomuutta varmistamalla kohtuuhintainen asuntotuotanto ja asumisen tukipalvelut.

Koko Tampereen Vihreiden kuntavaaliohjelma on saatavissa osoitteesta:
https://www.tampereenvihreat.fi/kuntavaalit-2021/vaaliohjelma-2021/

Lisätietoja
Pormestariehdokas Jaakko Stenhäll
Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja Mira Isomäki