Tampereen vihreän valtuustoryhmän esitys kaupungin luottamuspaikkoihin

kesä 4, 2017

Tampereen vihreä valtuustoryhmä teki tänään esityksensä Tampereen kaupungin eri luottamuspaikkoihin. Samalla valtuustoryhmä valitsi ryhmän puheenjohtajiston alkaneelle valtuustokaudelle.

Vihreät esittävät elinvoiman palvelualueen apulaispormestariksi Anna-Kaisa Heinämäkeä. “Olen innostunut siitä, että voin työskennellä keskeisessä tehtävässä mm. kaupungin työllisyydenhoidon, koulutuksen ja kaupungin vetovoiman edistämiseksi. Maakuntauudistuksen myötä kaupungin rooli elinvoiman edistäjän vain korostuu ja on hienoa olla keskeisenä vihreänä vaikuttajana tässä muutoksessa, Heinämäki summaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Stenhäll, ja varapuheenjohtajiksi Jaakko Mustakallio ja Olga Haapa-aho. Vihreän valtuustoryhmän työssä korostuu tulevalla kaudella koulutuksen, tasa-arvoisten palveluiden ja kestävän kaupunkiympäristön edistäminen.
“Yhteistyössä laajan pormestarikoalition kanssa haluamme tehdä töitä sen eteen, että tulevaisuuden Tampere on paras paikka niin asukkaille, ympäristölle ja yrityksille”, toteaa Stenhäll.

Keskeisiin luottamuspaikkoihin esitetään valtuuston 2.
varapuheenjohtajaksi Iiris Suomelaa, kaupunginhallituksen 2.
varapuheenjohtajaksi Jaakko Mustakalliota ja kaupunginhallituksen jäseneksi Olga Haapa-ahoa. Kaupunginhallituksen varajäseniksi ja konsernijaoston jäseniksi esitetään Jaakko Stenhälliä ja Miisa Karjalaista. “Halusimme että luottamuspaikkojen jako vastaa mahdollisimman paljon äänestäjien tahtoa niin kaupunginhallituksessa,
lauta- kuin johtokunnissa”, toteaa paikkajakotyöryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Lisätietoja:

Valtuustoryhmän pj. Jaakko Stenhäll 045-1378505

Valtuustoryhmän 1. vpj. Jaakko Mustakallio 045-6520589

Valtuustoryhmän 2. vpj. Olga Haapa-aho 050-3030437

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki 040-6397701