Valtuustokysely paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta sekä aloitteet opetuksen laatukriteereistä ja Patosillan parantamisesta

joulu 18, 2017

Tiedote, vapaa julkaistavaksi heti

Vuoden viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa Tampereen vihreä valtuustoryhmä jättää kaksi valtuustoaloitetta ja valtuustokyselyn. Valtuustoaloitteissa ryhmä esittää Patosillan ja Frenckellin läpäisevän alikulun leventämistä ja perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamista. Valtuustokyselyssä puolestaan ryhmä kysyy paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestämisestä.

”Valtuustokyselyssä haluamme selvittää, kuinka Tampereen kaupunki on käytännössä toteuttanut vuonna 2016 hyväksyttyä päätöstä tarjota paperittomille raskaana oleville naisille ja alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille samat terveydenhuollon palvelut mitä muillekin tamperelaisille”, sanoo kyselyn jättänyt valtuutettu Maija Kajan. ”Kysymme myös onko henkilökunnalle laadittu ohjeistus asiasta sekä ovatko paperittomat henkilöt käyttäneet nyt heille tarjottuja palveluita”, Kajan kertoo.

Valtuustoaloitteen Patosillan parantamiseksi vastaamaan lisääntyneen liikenteen tarpeita kirjoittanut kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi pitää tärkeänä aloittaa suunnittelutyö Patosillan ja Frenckellin alikulun leventämiseksi ja Patosillan reittikokonaisuuden saattamiseksi johdonmukaiseksi.

”Patosillan liikenne on kasvanut niin suureksi, että jo nykyisillä liikennemäärillä reitin kapeus on turvallisuusriski ja liikenteen sujuvuutta merkittävästi heikentävä tekijä, joten olisi tarpeen käynnistää nopeasti suunnittelu Patosillan ja Frenckellin läpäisevän alikulun leventämiseksi vastaamaan liikennemääriä. Sillan leventäminen on tarpeen myös siksi, että kaupunkimme strategiset tavoitteet pyrkivät kasvattamaan kävelyä ja pyöräilyä”, Suoniemi toteaa.

Perusopetuksen laatukriteerejä käyttöönotettavaksi esittävän valtuustoaloitteen laatija valtuutettu Matti Helimon mukaan aloite edistää Tampere 2030-strategian tavoitetta olla suurten kaupunkien ykköspaikalla oppimistuloksissa.

”Mikäli haluamme tavoitteen toteutuvan, on vahvat toimet on aloitettava heti, sillä ensi lukuvuonna 1. luokalla koulupolkunsa aloittava lapsi päättää peruskoulunsa keväällä 2027”, Helimo sanoo. ”Tämän vuoksi esitämmekin, että Tampere ryhtyy mahdollisimman pian räätälöidyillä mittareilla seuraamaan perusopetuksen laatukriteerien toteutumista kaupunkistrategiassa linjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi”, hän toteaa.

Lisätietoja: Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll, puh: 045 1378 505, email: jaakko.stenhall(at)gmail.com