Sosiaali- ja terveyspalveluille vähimmäinen vaatimus on lain edellytysten täyttäminen!

elo 31, 2020

Sosiaali- ja terveyspalveluille vähimmäinen vaatimus on lain edellytysten täyttäminen. Mikäli ajattelisimme pitkäjänteisesti, emme suinkaan tyytyisi tähän vaan panostaisimme myös ennaltaehkäisyyn.
Karrikoituna voidaan sanoa, että raskaat palvelut ovat lakisääteisiä ja kevyet ei-lakisääteisiä. Leikkaukset osuvat siis kevyisiin palveluihin, jotka ovat usein helpommin saavutettavia ja käytettynä edullisempia kuin erikoissairaanhoidon palvelut. Syntyy noidankehä, joka koituu kalliimmaksi kuin arvioitu säästö.

Koronaviruksesta on keskeistä sisäistää eräs seikka – se ei korvannut muita palveluntarpeita, vaan tuli niiden lisäksi. Siksi onkin merkillistä, että Tampereella ollaan koronan aiheuttaman talousahdingon seurauksena tekemässä heikennyksiä palveluihin. Esimerkiksi henkilöstösäästöt ovat palveluheikennyksiä vaikka miten päin katsoisi.
Itsessään henkilöstösäästöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa voisi kirjoittaa pitkästikin. Tyydyn vain toteamaan, että henkilöstön kuormitus on jo nyt kohtuuttomalla tasolla. Tässä tilanteessa henkilöstösäästöt ovat yksiselitteisesti vastuuton tapa toimia. Työn arvostus osoitetaan teoilla.

On myös syytä muistaa, että kuluvalle vuodelle esitettiin alunperin 0.75% veronkorotusta, joka oikeiston vastustuksesta laski 0.25%:a. Tuo 0.25% veronkorotus tarkoittaa noin 10 miljoonaa euroa, joka kattaisi esitetyt henkilöstösäästöt. Kummallakohan mahtaa olla suurempi vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin? Ei sillä, että veronkorotus olisi mieluisa vaihtoehto, mutta asioita on priorisoitava.

Väestön ikääntyessä ja kaupungin kasvaessa noin 3000 asukkaalla vuodessa, myös sosiaali- ja terveyskustannukset kasvavat väistämättä. Tampereen tapauksessa 3000 uutta asukasta tarkoittaa asukaskohtaisen sotekustannuksen perusteella noin 10 miljoonan kustannusten kasvua. Sote-palveluihin laitetut lisäeurot eivät siis välttämättä kieli uusista palveluavauksista.
Mitä kaupungin sitten tulisi tehdä? Panostaa matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisyyn; nyt on nähtävä pidemmälle kuin vuoteen 2021. Nyt tehtävien päätösten kanssa eletään paljon pidempään kuin koronaviruksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on nyt paljon vartijana. Se ei yksinkertaisesti voi hyväksyä kokonaisuutta, joka asettaa palvelut lain edessä kestämättömään tilanteeseen. Nämä palvelut turvaavat ihmisten perusoikeuksien toteutumisen.
Tästä ei voida joustaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet
Perttu Jussila
Petri Siuro
Amu Urhonen