Ryhmäpuhe valtuuston kokouksessa

kesä 19, 2017

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja kuntalaiset

Uusi pormestariohjelmamme on saattu koottua poikkeuksellisen laajalla yhteisellä koalitiolla, joka lupaa hyvää Tampereen kehitykselle. Samalla aiempaa isompi vihreä ryhmä on tyytyväinen siihen, että niin monet keskeiset tavoitteemme ovat myös mukana ohjelmassa.

Ensimmäiseksi kiitoksen ryhmältämme saavat ohjelman palvelulupaukset. Alkaneella pormestarikaudella panostamme koulutukseen yhtä lailla varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisellakin asteella. Satsaamme sekä työllisyyteen että ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin. Sote-uudistuksen yhteydessä on erityisen tärkeää varmistaa, että palvelut turvataan myös ylimenokautena eikä kukaan tamperelainen jää yksin. Olennaista on lisäksi yhteistyössä varmistaa kaikkein haavoittuvimpien kohderyhmien, kuten päihdepalveluiden, lastensuojelun ja vammaispalveluiden asiakkaiden palveluiden häiriötön jatkuminen.

Yhteisöllisyys on myös osa historiaamme: Tampere on kautta aikain ollut kaupunki, jonne on muutettu niin ympäri Suomen kuin ulkomailtakin. Olemmekin erityisen iloisia siitä, että ohjelmassa painotetaan esimerkiksi kotoutumisen onnistumista, ja että kaikki pormestarikoalition ryhmät haluavat tähän sitoutua.

Toinen vihreille keskeinen asia on kestävä kaupunkikehitys, jonka jatkumiselle pormestariohjelma antaa hyvät eväät. Kulttuuriperintömme ja kaupunkiluonnon huomioonottava täydennysrakentaminen tulee jatkossakin olemaan isossa roolissa. Yksin tällä valtuustokaudella kaavoitettavaan Hiedanrannan kaupunginosaan pystymme kestävällä tavalla sijoittamaan vuosikausien uudet asukkaat. Meidän on varauduttava siihen kaikessa kaupunkisuunnittelussa, että teknologinen kehitys, kaupungistuminen ja elämäntapojen muutokset muuttavat ihmisten liikkumisen ja palveluiden tarpeita seuraavien vuosien aikana merkittävällä tavalla.

Tältä pohjalta meidän tulee jatkaa ratikan, kaupungin tulevaisuuden liikenteen kannalta keskeisen välineen, toteutusta ja suunnittelua uusille reiteille. Kun tähän yhdistetään vielä pormestariohjelman hyvät tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisesta, kuten baana Hervantaan, on Tampere matkalla juuri oikeaan suuntaan.

Ohjelmassa on myös tunnistettu Tampere vetovoimaisena kulttuurikaupunkina. Tavoitteena on edistää sekä isojen kulttuurilaitostemme vetovoimaisuutta, että kehittää myös monialaisesti kaupunkikulttuurin eri muotoja panostamalla muun muassa kulttuurialan työtiloihin ja luovien alojen keskittymään. Myös Tampere valinta  Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 on nostettu ohjelmassa esiin. Kyseessä on mittava taloudellinen ponnistus. Suurten kaupunkien vetovoima perustuu yhä enemmän kaupunkien houkuttelevuuden, imagon ja elinvoimaisuuden ympärille – tässä meidän tulee olla hyvissä asemissa.

Kolmantena keskeisenä asiana nostamme esiin tavoitteen Tampereen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on vaativa, mutta saavutettavissa. Tämä tulee edellyttämään koko kaupungilta määrätietoisia toimia niin energiaratkaisuissamme, liikenteessämme kuin kaupunkirakenteessakin. Määrätietoinen toiminta tavoitteen saavuttamiseksi kaikilla kaupungin toimialoilla tulee kuitenkin varmasti tuottamaan tuloksia. Tulemme tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemaan tiekartan, joka näin valtuustokauden aluksi tulisi ottaa valmisteluun.

Ohjelman pohjalta on hyvä aloittaa uusi valtuustokausi, ja haluamme kiittää erityisesti pormestari Lylyn malttia ja taitoa ohjelmaneuvotteluiden vetämisessä. Vihreä valtuustoryhmä on sitoutunut pormestariohjelmaan, ja toivoo myös sen toteutuksessa laajaa ja hyvähenkistä yhteistyötä.

Jaakko Stenhäll

Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja