Päästöt laskuun – Tampereelle suunnitelma sähköautojen latauspaikkojen edistämiseksi

touko 25, 2021

Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Syksyllä 2020 hyväksytyn Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaan riittävien päästövähennysten saavuttaminen vaatii edelleen merkittäviä toimia etenkin liikenteen saralla. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistäminen ovat tehokkaimpia keinoja vähentää liikenteen päästöjä. Osa Tampereella liikkuvista tulee kuitenkin tarvitsemaan autoa jatkossakin, ja siksi päästövähennykset vaativat myös sähköautojen yleistymisen vauhdittamista.

Yksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan kuvaama toimi on sähköautojen latausverkoston kehittäminen, mikä on yksi tehokkaimmista tavoista edistää polttomoottoriautojen vähentymistä. Tällä hetkellä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen osuus Tampereella 2 % (2019). Tämä kattaa niin täyssähkö- kuin hybridi- ja kaasuautot. Lähtötaso on siis hyvin alhainen. Siksi kunnianhimoiset toimet ovat tarpeen sähköautojen osuuden kasvattamiseksi.

Tällä hetkellä Tampere on jäänyt jälkeen sähköautojen latausasemien määrässä erityisesti pääkaupunkiseutuun verrattuna. Erityistä pulaa on nopean latauksen mahdollistavista asemista. Pikalatausasemia on Tampereella alle 10 kappaletta ja 22 kilowatin latausasemia huomattavan vähän. Esimerkiksi Finnparkin parkkihallien Parkkisähkö-latausasemien teho jää alle 4 kilowattiin, mikä ei vastaa muutaman tunnin asioinnin ajaksi autonsa pysäköivien lataustarpeisiin.

Kaupungin tavoite on nostaa sähköautojen osuus henkilöautoista 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tampereen yliopiston tuoreen selvityksen mukaan nykynopeudella päästään vain 10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi uusi energiatehokkuusdirektiivi asettaa latausasemien rakentamiselle lakisääteiset minimivaatimukset, joihin on välttämätöntä päästä. Tampereella on siis pikainen tarve kiihdyttää sähköautojen latausasemien rakentamista. Tämä vaatii toimia niin kaupungin oman toiminnan kuin tytäryhtiöiden kuten Tampereen sähkölaitoksen ja Finnparkin osalta. Lisäksi latausasemien rakentamisen edistäminen vaatii yhteistyötä muun muassa alueen yritysten ja kiinteistöyhtiöiden kanssa.

Me valtuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki tekee sähkölatauspaikkojen edistämissuunnitelman. Suunnitelman tulee vastata Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan tavoitteisiin sekä tavoitteeseen sähköautojen osuuden kasvattamisesta vähintään 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman tulee sisältää toimenpiteitä ainakin seuraaviin kokonaisuuksiin.

– Latausasemien rakentaminen kiinteistöissä ja parkkihalleissa: Parkkihalleissa ja kaupungin omissa kiinteistöissä tavoitteeksi otetaan, että vähintään 20% parkkiruuduista varustetaan latausasemalla. Uudet asemat toteutetaan vähintään 22 kilowatin latausteholla. 

– Kaupunki rakentaa riittävästi latauspaikkoja katuverkkoon. Erityisesti keskusta-alueella pintapysäköinnissä tulisi myös vähintään 20% varustaa latausasemin. 

– Taloyhtiöille tehdään ja jaetaan selkeä ohjepaketti latausasemien käyttöön ottamisesta, rakentamisesta sekä eri kustannustukien hakemisesta. 

Iiris Suomela

Jaakko Mustakallio