Olemme mielenterveyskatastrofin äärellä!

huhti 20, 2021

Nuorten mielenterveyspalveluiden tilanne on hälyttävä. Palvelut yhteen kokoavan Nuorisovastaanoton perustaminen on ollut tärkeä toimi, mutta kysyntä ja tarjonta erkaantuvat toisistaan kiihtyvää tahtia.

Tällä hetkellä osa nuorista on joutunut jonottamaan jo yli vuoden saadakseen apua. Tätä ei voida millään tapaa pitää hyväksyttävänä. Huomion arvoista on myös se, että koronan aiheuttama hoitovelka on monilta osin vasta edessä. Uusia lähetteitä saattaa tulla jo nyt nelisenkymmentäkin viikossa.

Pelkästään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on 40:n psykiatrin vaje. Haasteen mittakaavasta kertoo se, että valtakunnallisesti uusia psykiatreja valmistuu n. 25 vuodessa, nuorisopsykiatreja tietysti vielä vähemmän. On siis selvää, että ratkaisut on löydettävä moniammatillisesti sekä hyödyntämällä kolmannen sektorin asiantuntijuutta.

Ongelmia aiheuttaa myös henkilöstön suuri vaihtuvuus etenkin sijaisuuksien kohdalla – kokonaisuutena rekrytointeja on saatava rivakoitettua. Tampereen näkökulmasta asiaa ei helpota se, että ympäryskunnat maksavat parempaa palkkaa. Kellojen pitäisi soida.

Ennaltaehkäisy on tärkeää ja meidän tulisikin pohtia entistä enemmän sitä, mikä yhteiskunnassamme on pielessä, kun niin monen nuoren mieli järkkyy? Myös sillä on merkitystä kuinka pian nuoren oirehdinta pannaan merkille. Kasvaneet luokkakoot ovat osaltaan hankaloittaneet tätä.

Nykyisten matalan kynnyksen palveluiden tueksi olisi harkittava toimipisteitä, joista on mahdollista saada ajanvarauksetta lyhytterapiaa ilman lähetettä tai diagnoosia.

Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa olisi ensiarvoisen tärkeää saada jonot purettua ja pidettyä jatkossa huoli siitä, että jokainen nuori saa tarvitsemansa avun viipymättä – ei kuukausia odottelun jälkeen.

Tyhjästä on kuitenkin mahdotonta nyhjäistä. Valtuuston on osoitettava nuorten mielenterveyspalveluihin viipymättä lisärahoitusta eikä odottaa vuoden 2022 talousarvioon asti. Mitään muuta kestävää vaihtoehtoa ei ole. Vetoankin kaikkiin valtuustoryhmiin, että tilanteeseen reagoitaisiin viipymättä. Olemme mielenterveyskatastrofin äärellä.

Perttu Jussila, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen