Nuorille matalan kynnyksen apua mielenterveysongelmiin

loka 15, 2019


Nuorten jaksamis- ja mielenterveysongelmat ovat yleistyneet huolestuttavasti. Vihreät pitävät tärkeänä, että nuorten ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin saa apua helposti oikeaan aikaan. Siksi olemme vaatineet panostuksia matalan kynnyksen palveluihin muassa budjettineuvoltteluissa. Näin vältytään sekä paljolta inhimilliseltä kärsimykseltä että raskaampien palvelujen tarpeelta. 
Työ on kantanut hedelmää: Tampereen kaupunki on päättänyt vastata palvelutarpeen kasvuun vahvistamalla koulujen psykologi- ja oppilashuoltopalveluita sekä keskittämällä nuorten mielenterveyspalvelut nuorisovastaanotoksi. Sen palveluihin kuuluvat koulupsykologit, nuorten yksilö- ja ryhmävastaanotot sekä konsultaatio kouluille. Vihreät ovat tyytyväisiä, että samalla palvelujen henkilöstöä lisätään.

Nuorisovastaanoton ensimmäinen vaihe alkaa 1.5.2020. Ensimmäisenä vuonna uusia vakansseja tulee neljä, vuonna 2021 yhdeksän, joista viisi tulee etsivään työhön. Vuoteen 2021 mennessä nuorisovastaanotossa työskentelee 11 psykologia, 24 hoitajaa, 3,2 lääkäriä, 4 sosiaalityöntekijää sekä ohjaaja, terveyskeskusavustaja, asiakaspalveluhenkilö sekä koordinaattori.Nuorisovastaanotto tarjoaa matalan kynnyksen apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nuorelle laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jonka ansiosta hän saa kaikki omaan tilanteeseensa sopivat palvelut joutumatta poukkoilemaan eri toimipisteiden ja ammattilaisten välillä. 


Perttu Jussila, Amu Urhonen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä