Lisää inhimillisyyttä politiikkaan – tilinpäätöspuhe 2017

touko 15, 2017

Jaakko Mustakallio, vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Hyvät ystävät,

Koko kuluneen valtuustokauden aikana on Tampereen tarinaan kirjoitettu merkittäviä uusia lukuja.
Vuonna 2016 tähän tarinaan kirjoitettiin luku ratikasta, rantaväylän tunnelista ja Ranta-Tampellan ja Hiedanrannan rakentamisen aloittamisesta. Vuonna 2016 Tampereella kerättiin viimeisen kerran roskapusseja kaatopaikalle, jotka nyt tuottavat koteihimme sähköä ja lämpöä uudessa jätevoimalassa.Tämän valtuustokauden aikana kaupunkimme on kasvanut jo 10 000 asukkaalla. Uusien asukkaiden myötä myös Tampereen keskusta tiivistyy ja rakentuu yhä korkeammalle. Samalla kasvava kaupunki vaatii investointeja uusiin peruspalveluihin, kuten uusiin päiväkoteihin,hyvinvointikeskuksiin sekä kirjastoihin. Samalla investoimme myös isoihin hankkeisiin, joilla mahdollistamme Tampereen kestävän kasvun.

Hyvät kuulijat,

Tampereella on viime vuosina tehty rohkeita päätöksiä, mutta tarvitsemme lisää konkreettisia toimia, joilla voimme helpottaa ihmisten arjen huolia. Vuonna 2016 työttömyys on ollut suurimpia puheenaiheita. Kun miltei viidennes kaupunkilaisista on työttöminä syntyy laajaa turvattomuutta ja kurjuutta. Sen takia ihmisiltä häviää usko omaan tulevaisuuteensa ja tilalle hiipii pelko. Pitkäaikaistyöttömyyden raju kasvu aiheuttaa inhimillistä hätää ja sosiaalisia ongelmia. Onneksemme talouden suhdanne tuntuu taittuneen, mutta Tampereen on luotava enemmän pehmeitä ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi ja luotava positiivista uskoa tulevaisuuteen.

Meidän on myös viimein herättävä koululaistemme osaamistason laskuun, jota useat kansainväliset vertailut meille todistavat. Tilanne on huolestuttava, sillä joka kahdeksas suomalainen 15-vuotias poika on erittäin heikko lukutaidoiltaan. Meidän on tunnustettava koko kouluketjun merkitys ihmisen kehitykselle ja tarjottava tarvittavat resurssit kaikille aina päiväkodeista korkeakouluihin.

Hyvät tamperelaiset,

Kaupunkimme talouslukujen taakse kätkeytyy monta pienempää tarinaa. 20 miljoonan euron alijäämäinen tulos kertoo korkean työttömyyden takia verotulojen laskusta, yhteisöverotuoton surkeasta kehityksestä kuin valtionosuuksien huimista leikkauksista. Kaupunkimme tiukasta taloudenpidosta kertoo roimasti suurten kaupunkien keskiarvon alapuolella oleva kahden prosentin nettomenojen kasvu. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta voimme olla tyytyväisiä, että Tampere on säilyttänyt peruspalvelut kohtuullisen hyvällä tasolla. Olemme myös ottaneet käyttöön digitaalisia palveluita kaikilla toimialoilla. Ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten vanhusten kotona asumisen tukea ja perhepalveluja on lisätty. Tampere on myös mukana terveydenhuollon valinnanvapauden kokeilussa sekä työllisyydenhoidon kokeilussa.  Työn muuttumisen kannalta Smart Tampere -ohjelma tukee teollisuuden uudistumista ja älykkään kaupungin ratkaisuja kehittävää yritystoimintaa

Rakkaat valtuutetut,

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että päättyvällä valtuustokaudella on otettu rohkeita askeleita eteenpäin, vaikka toimintaympäristö on ollut haasteellinen. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia puolueita hyvästä yhteistyöstä.

Jaakko Mustakallio, vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja