Kaupunginvaltuuston kokous 17.9.2018

syys 17, 2018

Syyskuun kaupunginvaltuuston kokous ei ihmeitä enteillyt. Kokouksen esityslista oli lyhyehkö ja ennalta arveltiin ettei iltaa istuttaisi kovinkaan pitkään. Kokouksen alkajaisiksi hyväksyttiin muutama luottamushenkilömuutos, päätettiin kaupunginvaltuuston kokousaikataulu seuraavalle vuodelle ja myönnettiin kaupungille oikeus periä takausprovisiota kaupungin myöntämistä takauksista. Linnainmaan asemakaava hyväksyttiin yksimielisesti, Kissanmaan kaavasta valtuutetut käyttivät joitakin puheenvuoroja, mutta myös se hyväksyttiin.

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki

Näiden pykälien jälkeen esityslistalla siirryttiinkin jo valtuustoaloitteiden käsittelyyn, joista ensimmäisenä puitiin kaupungin oman sote-lausunnon antamista. Pormestari Lyly kertoi yhteistyötä tehtävän muiden suurten kaupunkien kanssa, mutta korosti Tampereen tekevän itsenäisesti johtopäätöksensä asiasta. Seuraavaksi keskusteltiin kaupungin myöntämistä tonteista yrittäjille, apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki kertoi kaupungin tilanteen olevan itseasiassa esitettyä parempi ja esitteli tilannetta laajemminkin valtuutetuille. Aloite ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Pientä kipinää salissa sai aikaan Eteläpuistoa käsittelevä valtuustoaloite, jonka yhteydessä alueen tulevaisuutta puitiin enemmän. Vihreällä valtuustoryhmällä ei ole aiheeseen yhtenäistä kantaa, suurin osa ryhmästä olisi valmis hyväksymään alueelle maltillista rakentamista, osa taas vastustaa minkäänlaista rakentamista. Tästä ryhmää haastettiin, mutta valtuutetut perustelivat näkökantansa- ja kulmansa hyvin ja asiallisesti.

Kokouksen päätteeksi Juhana Suoniemi jätti valtuustoaloitteen kuhan alamitan ja verkkojen alimman sallitun silmäkoon nostamiseksi Tampereen vesialueilla. Aloitteessa esitetään, että 1) Tampere ottaa edistyksellisen roolin kalakantojen tuoton parantamisessa ja nostaa verkkojen silmäkokorajoituksen kuhapitoisilla vesialueillaan 55 millimetriin, säilyttäen sallittuna alle 27mm silmäkoon niin sanotut muikkuverkot.
2) Kesäaikaan tapahtuvat siian verkkokalastuksen turvaamiseksi määritellään alempi 45mm silmäkokorajoitus pohjaverkkojen osalta yli 15 metrin syvyisillä alueilla. Talviaikaan rajoituksen pitää olla kuitenkin kaikilla syvyysalueilla 26-54mm, jotta syvänteissä talvehtivat kuhat eivät joutuisi saaliiksi liian varhain. 3) Tampere nostaa kuhan alamitan 45 senttimetriin vesialueillaan ja ottaa aktiivisen roolin alamitan nostamiseksi koko seudun kalastusalueilla. Tämän jälkeen kokous päättyi vain kahden tunnin kokoustamisen jälkeen.

Tavataan jälleen lokakuussa!
Noora Hinkkanen
Kunnallissihteeri