Hae Tampereen Vihreiden hallitukseen tai yhdistyksen puheenjohtajaksi!

loka 30, 2020

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen uudet jäsenet ja toisen puheenjohtajan perjantaina 13.11.2020 etäkokouksessa.

Tampereen Vihreät on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Tampereen alueella. Yhdistys edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Tampereen vihreiden varsinaisen jäsenten hallituskaudet ovat kaksivuotisia. Vuosittain vaihtuu puolet hallituksen jäsenistä sekä toinen puheenjohtaja. Varajäsenten paikat ovat vuoden mittaisia. Yhdistyksen sääntöjen mukaan vaalikelpoisia hallitukseen ovat kunnallisjärjestön henkilöjäsenten lisäksi jäsenyhdistysten henkilöjäsenet.

Hallituksessa pääset suunnittelemaan kaupungin vihreiden toimintaa ja seuraamaan aitiopaikalta päätöksentekoa sen eri asteissa. Tulevan vuoden toiminnan painopiste on kuntavaalit 2021, tule mukaan tekemään vihreämpää Tamperetta!
Hallitustyöskentelysssä on mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan: vaalien lisäksi voit kirjoittaa, viestiä, kehittää yhdistyksen toimintaa sekä organisoida toiminnan toteuttamista käytännön tasolla. Vihreän politiikan tunteminen ja järjestökokemus on hyödyllistä hallituksessa toimiessa, mutta innostus ja kiinnostus vihreään toimintaan riittävät myös hyvin!

Ilmaise kiinnostuksesi hallitustyöskentelyyn lyhyellä esittelyllä sähköpostilistalle tavi@vihreat.fi viimeistään torstaina 12.11.2020.
Laita viesti myös kopiona henriikka.kaunela@vihreat.fi.

Erityisen tärkeää on hyvä esittely jollet itse pääse kokoukseen esittäytymään!

Voit ottaa kysymyksissäsi suoraan yhteyttä puheenjohtajistoon tai toiminnanjohtajaan.

Syysterveisin,

Mira Isomäki                                Juhana Suoniemi
Puheenjohtaja                              Puheenjohtaja
Puh. 050 3536 616                       Puh. 050 552 5769