Apulaispormestari Jaakko Stenhällin puhe

syys 16, 2019

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja valtuuston lähetyksen seuraajat

Kirjailija ja näyttelijä Antti Holma totesi kerran suositussa podcastissaan, että on olemassa kahdenlaisia ihmisiä: sellaisia kuin Antti Holma itse, ja poliitikkoja. Siinä missä Antti Holma itse vaihtaa aina asuinsijaa kun alkaa meno ahdistaa, jää poliitikko paikalleen hoitamaan asioita kuntoon. Siinä missä Holma on ahdistuksensa kanssa ensin emigroitunut Helsingistä Lontooseen ja sittemmin Lontoosta New Yorkiin, ovat useimmat meistä pysytelleet pitämässä Tampereen asioita kunnossa.

Hyvät valtuutetut, tämä ilahdutti minua paitsi siksi, että meistä poliitikoista on esitetty varsin toisenlaisiakin luonnehdintoja, mutta myös siksi, että tässä olemme olennaisen äärellä myös täällä Tampereella. 

Kaupunkimme on vetovoimainen suomalainen opiskelu- ja matkailukaupunki, joka on viime vuodet kasvanut kovaa vauhtia. Samaan aikaan meidän on kuitenkin pidettävä kirkkaana mielessä se, että erityisesti monet nuoret lähtevät Tampereelta opiskelujensa jälkeen. Tarvitsemme työpaikkoja, ilmaston kannalta kestävää kaupunkia, tarvitsemme pehmeitä vetovoimatekijöitä – kaikkea sellaista, mitä kutsutaan nykyisin termillä pitovoima.

Ei siis riitä, että houkuttelemme opiskelijoita ja matkailijoita kaupunkiimme hetkeksi, haluamme saada ihmiset jäämään. Haluamme, että ihmiset paitsi löytävät Tampereelta töitä myös kiintyvät Kauppahallin, Rajaportin saunaan ja vaikkapa Uusi Tampere -festivaaliin niin paljon, että juurtuvat tänne ja haluavat rakentaa elämänsä juuri Tampereelle.

Omaan apulaispormestarin tehtäväkenttääni nämä asiat liittyvät olennaisesti: kulttuuripääkaupunkihankkeella voimme uudistaa mielikuvaa siitä, miltä tamperelainen kulttuuri näyttää. Yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja kaupungin kanssa on olennaista, jotta saamme toisaalta työpaikkoja syntymään, ja toisaalta jotta saamme työvoimapulasta kärsiville aloille tarpeeksi väkeä jäämään. Elämme myös murrosta siinä, millaisia asuntoja tarvitsemme erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kaikki tämä tehdään yhdessä. Ajattelen, että apulaispormestarin tehtävässä tulee ennen kaikkea palvella. Tämä tarkoittaa, että olen paitsi kaikkien tamperelaisten myös teidän käytössänne, hyvät valtuutetut. Politiikka muutoksineen on aikaa ja hermoja vaativaa puuhaa, kuin kotoinen ratikkatyömaa, mutta lopputulos usein palkitsee.

Haluan kiittää vielä erikseen vihreää valtuustoryhmää, edeltäjääni Anna-Kaisa Heinämäkeä, valtuustoryhmien puheenjohtajia ja pormestari Lauri Lylyä. Kaikkien teidän kanssa käydyt keskustelut ja ajatustenvaihdot ovat osaltaan auttaneet valmistautuvaan tulevaan tehtävään. 

Palatakseni näin lopuksi vielä Antti Holman viisaisiin ajatuksiin, me tamperelaisten valitsemat poliitikot olemme valinneet juuri Tampereen paitsi omaksi kodiksemme myös siksi paikaksi, jonka asiat haluamme hoitaa kuntoon. Toivon, että voin omalta osaltani auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, yhdessä.

Jakko Stenhäll, apulaispormestari