Tampereen, Turun ja Jyväskylän vihreät: Maakunta- ja soteuudistus on haitallinen suurille kaupungeille

huhti 9, 2018

Tampereen, Turun ja Jyväskylän vihreät: Maakunta- ja soteuudistus on haitallinen suurille kaupungeille

Tampereen, Turun ja Jyväskylän vihreiden valtuustoryhmien mielestä hallituksen valmistelema maakunta- ja soteuudistus voi heikentää suurten kaupunkien elinvoimaa koko 2020-luvun ajan. Kolmen suuren kaupungin vihreät vaativat uudistuksen valmistelulta kaupungeille aiheutuvien hälyttävien taloudellisten ja toiminnallisten seurausten avointa tunnistamista ja korjaamista.

Kaupunkien päättäjien kritiikki uudistusta kohtaan on koventunut uudistuksen edetessä ja useat kaupungit ovat antaneet lakiesityksiin hyvin kriittisiä lausuntoja. Helsingin kaupunginvaltuusto totesi lähes yksimielisesti ylimääräisessä kokouksessa 4.4.2018 hyväksytyssä lausunnossaan, ettei esitettyä uudistusta tulisi hyväksyä siitä Helsingille koituvien haittojen vuoksi.

Tampereen, Turun ja Jyväskylän vihreiden valtuustoryhmien puheenjohtajien mukaan sama kritiikki jaetaan myös muissa kaupungeissa.

“Esimerkiksi Pirkanmaan osalta arvioitu rahoitusvaje maakunnan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen on lähes sata miljoonaa euroa. Tämä on uhka kaikkien pirkanmaalaisten peruspalveluille”, toteaa Jaakko Stenhäll.

“Uudistus heikentää Turun taloutta kaupungin oman laskelman mukaan jopa 70 miljoonaa enemmän, kuin Valtiovarainministeriö on arvioinut. Se on valtavan mittaluokan ero ja vastaa noin kuudesosaa tulevan uuden kaupungin koko budjetista. Kaupunkien on todella syytä huolestua uudistuksen vaikutuksista”, jatkaa Niina Ratilainen.

Tampereen, Turun ja Jyväskylän vihreät valtuustoryhmät kokoontuivat 7.4. keskustelemaan kaupunkipolitiikan tulevaisuudesta. Kaupunkiseutujen kasvu jatkuu Suomessa vahvana, mutta vihreiden mukaan esitetty maakuntauudistus heikentää kaupunkien mahdollisuuksia investoida  ja säilyttää hyvä palvelutaso.

“Kaupungistuminen on maailmanluokan ilmiö, joka voimistuu edelleen myös Suomessa.  Kasvavilla kaupungeilla on iso merkitys elinvoiman, elinkeinojen ja työllisyyden edistämisessä”, sanoo Ilona Helle. “Yritys- ja työllisyyspalveluiden pitäisi sijaita mahdollisimman lähellä toimijoita – nyt kasvupalveluja ollaan siirtämässä maakunnille. Allianssimallista ei ole kokemuksia ja pelkona on, että hyvin toimivia rakenteita joudutaan purkamaan”, Helle jatkaa.

Hallituksen taholta on todettu, että sote-uudistuksen valuvikoja ja yksityiskohtia voidaan korjata vielä jälkeenpäin. Tämä ei valtuustoryhmien puheenjohtajien mukaan ole tyydyttävä ratkaisu, vaan viat on korjattava ennen uudistuksen hyväksymistä.

“Jos maakunta- ja soteuudistusta ei voi korjata, pitää ottaa aikalisä ja valmistella kokonaisuus erilaisella mallilla. Kaupunkeja ei voi käyttää kiireen takia uudistuksen testialustoina”, Stenhäll, Ratilainen ja Helle päättävät.

Lisätietoja:

Jaakko Stenhäll, Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 045 137 8505
Niina Ratilainen, Turun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 050 378 7791
Ilona Helle, Jyväskylän vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 050 344 9161