Tampereen vihreä valtuustoryhmä on mukana Tampereen talouden tasapainotusohjelmassa

huhti 5, 2018

Tampereen vihreä valtuustoryhmä on mukana Tampereen talouden tasapainotusohjelmassa.

Ohjelma koostuu niin tulojen lisäämisestä, toiminnan tehostamisesta kuin säästöistäkin. Merkittävä osa ohjelmasta tulee muun muassa maanvuokratulojen lisäyksestä, kiinteistöveron pohjan tarkistamisesta kuin digitalisaation hyödyntämisestä. Joukkoliikenteen ja terveyspalveluiden maksujen osalta ohjelmassa on myös vihreille vaikeita valintoja. Samalla monet vihreille tärkeät asiat, kuten koulutus, jäivät ilman säästöjä.

“Tasapainotusohjelman avulla kaupungin kyky investoida kestävään kasvuun säilyy, vaikka hallituksen kaavailema sote- ja maakuntauudistus menisikin läpi”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll.

Vihreille olennaista on ollut pitää kiinni niistä palveluista, jotka kohdistuvat kaikille väestöryhmille ja erityisesti koulutukseen sekä varhaiskasvatukseen. “Samaan aikaan vihreille olennaista on, että säästöjä tehdessä on voitu turvata niin subjektiivinen päivähoito-oikeus kuin perusopetuksen sekä päivähoidon ryhmäkoot”, toteaa vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

“Tasapainotuspaketin mukana sovittu panostus nuorten mielenterveyspalveluihin on tärkeä esimerkki palveluista, joista tulee pitää kiinni kaikissa oloissa”, toteaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Olga Haapa-aho.

Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että kaikki ryhmät saadaan mukaan pormestariohjelmassa sovittuun talouden tasapainotusohjelmaan. Tampereen kestävästä kasvusta ja kehityksestä on helpointa pitää kiinni silloin, kun kaikkien ryhmien ääni kuuluu päätöksenteossa.

Lisätietoja:

Jaakko Stenhäll (jaakko.stenhall(a)gmail.com, puh: 045-1378505)

Olga Haapa-aho (olga.haapa-aho(a)vihreat.fi, puh: 050-3030437)

Jaakko Mustakallio (jaakko.mustakallio(a)vihreat.fi, puh: 045 652 0589)