Valtuustoaloite julkisen ruokailun ylijäämäannosten myymisestä

Valtuustoaloite julkisen ruokailun ylijäämäannosten myymisestä

Tampereen vihreä valtuustoryhmä jätti tänään valtuustolle seuraavan aloitteen.

Arviolta kolmannes maailman ruuasta – yli miljardi tonnia vuodessa – menetetään hävikkinä. Hävikki nostaa ruuan hintaa ja pahentaa maailman nälkäongelmaa. Ruuan hukkatuotanto myös lisää ympäristökuormitusta: veden kulutusta, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä, metsien raivaamista ja ilmastopäästöjä.

Suomessa haaskataan noin 10–15 prosenttia kulutetusta ruoasta. Jokainen suomalainen heittää ruokaa pois runsaat 20 kiloa vuodessa. Samaan aikaa monilla huono-osaisilla on vaikeuksia koostaa ravitsevaa ruokavaliota.

Valtaosa hävikistä tapahtuu ketjun kulutuspäässä: kodeissa, kaupoissa, ravintoloissa ja julkisessa ruokailussa. Ruokaa menetetään esimerkiksi, koska parasta ennen -päiväys on mennyt umpeen, annosta ei jakseta syödä loppuun tai päivän buffettarjoilu on päättynyt.

Valtioneuvosto linjasi tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta, että Suomessa ”pyritään vähintään puolittamaan ruoan hävikki”. Valtioneuvoston ruokapolitiikkaa koskevan selonteon mukaan ”vähennetään ruoan hävikkiä kuluttajien tietoisuutta lisäämällä sekä minimoimalla jätevirrat koko ruokaketjussa”. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia puolestaan toteaa, että ”vähennetään ruokahävikkiä elintarvikeketjun joka vaiheessa ja korostetaan ruokavalintojen merkitystä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi”.

Julkisen sektorin ruokailussa syödään lähes 750 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa. Nykyään merkittävä osa syömäkelpoisistakin tähteistä päätyy jätteeksi. Omavalvontamääräysten mukaan aterioiden kuumia osia ja salaattia ei voi jäähdyttää, myydä ja tarjoilla uudelleen tehokkaasti esimerkiksi seuraavan päivän aterian yhteydessä.

Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hankkeessa Vaajakummun koulussa on
myyty kouluruokailusta ylijäänyttä ruokaa 1–1,5 euron hinnalla lähialueen asukkaille. Kokemukset ovat olleet hyviä.

Ruokahävikki on vähentynyt, ja osa kuntalaisista on saanut uuden mahdollisuuden ruokailla
terveellisesti ja edullisesti. Ruokailuissa on käynyt mm. lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka eivät oman kertomansa mukaan välttämättä edes poistuisi kotoaan ilman lounasruokailua. Koulun ruokailusta vastaava yritys on arvioinut, että kokeilun laajentaminen kaikkiin Jyväskylän kaupungin palvelutaloihin ja kouluihin pienentäisi hävikkiä vuodessa vähintään 50 000 aterialla. Kaupunki onkin suunnitellut kokeilun laajentamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että Tampereella kokeillaan ylijäämäannosten myyntiä kouluilta, sairaaloilta tai palvelutaloilta. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, sen perusteella toiminta laajennetaan kaikkiin kaupungin julkisiin ruokapaikkoihin.

Tampereella 11.11.2013

Vihreä valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet

Tampereen ja Ylöjärven vihreät valtuustoryhmät vaativat tutkintaa Oriveden kultakaivoksen uraanipitoisesta jätteestä

Tampereen ja Ylöjärven vihreät valtuustoryhmät vaativat tutkintaa Oriveden kultakaivoksen uraanipitoisesta jätteestä

Maan ystävät julkaisi tiistaina tiedotteen, jossa kerrottiin australialaisen Dragon Mining -yhtiön kultakaivoksen ympäristöstä löytyneen luvattomasti ympäristöön päästettyjä haitta-aineita. Tiedotteen mukaan kaivos laskee jätevetensä Ala-Jalkajärveen, josta ne kulkeutuvat Peräjärven kautta Näsijärven Paarlahteen.

Tampereen ja Ylöjärven vihreät valtuustoryhmät vaativat asiasta tutkinnan aloittamista välittömästi puhtaiden järvivesien turvaamiseksi.

”Emme voi hyväksyä huolimattomuutta kaivostoiminnan ympäristökysymyksissä.  Alueen kalastus- ja mökkeilymahdollisuudet on turvattava”, toteaa Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja Minna Sorsa.

Kaivosyrittäminen on saatava kestävälle pohjalle

Kaivosalalla toimii useita vastuullisia kaivosyrityksiä, mm. Pirkanmaalla, jotka järjestävät toimintansa vastuullisesti ympäristöä kunnioittaen. Yksi huono omena pilaa koko alan maineen, kuten olemme nähneet Talvivaaran esimerkistä. Me emme missään nimessä hyväksy kaivostoiminnan uraanijätepäästöjä ja olemme valmiit toimiin puhtaiden elinolojen puolesta, summaa Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

 

Lisätietoja:

Maan Ystävien tiedote

Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja ja Ylöjärven kaupunginvaltuutettu Minna Sorsa, 050 462 7379

Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio, 045 652 0589