Liian monta puhelua

Olen liian monta kertaa joutunut soittamaan päivystykseen, kun mielenterveysapua ei ole ollut saatavilla. Tampereelle muuttaessani jouduin liian pitkään odottamaan lääkärin puhelinsoittoa. Tiesin, että minulle oli tehty lähete. Nyt odotin, että pääsisin jatkamaan siitä, mikä Seinäjoella jäi muuttamisen vuoksi kesken. Viikoittainen apu harveni kuukausittaiseksi. Se oli liian harvoin keskivaikean masennuksen kanssa. Jouduin soittamaan monia kertoja päivystykseen saadakseni apua, sillä oman mielenterveyslääkärin luo pääsy kesti monta viikkoa. Tämäkin tuntui vaikealta, sillä päivystyksessä ei ikinä tiedä, millainen hoitaja tulee vastaan. Ymmärtääkö hän yhtään mielenterveysasioista? Osaako hän auttaa minua samalla tavalla kuin auttaisi jotain toista esimerkiksi murtuneen sormen kanssa? Suurimmaksi osaksi apu on ollut hyvää, mistä olen kiitollinen. Mutta nämä auttavat vain hetkellisesti. Mielenterveyslääkärille kestää yhä liian pitkään saada aikaa. Kohta olen soittamassa jälleen apua ja vien turhaan resursseja päivystyksestä.

Mikä neuvoksi?

Yhä enemmän sairauspoissaoloja kirjoitetaan mielenterveysongelmien vuoksi. Alle 35-vuotiailla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy sairauspoissaoloihin. Mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeellä on lähes 60 000 ihmistä. Mielenterveyspalveluihin täytyy panostaa ja laittaa enemmän resursseja, jotta apu olisi helpommin ja nopeammin saatavilla. Jos joku voi huonosti, ei ole oikein, että apua saa vasta viikkojen päästä. Mielenterveysapua pitää saada nopeammin, jotta ongelmat eivät pahene entisestään ja moninkertaistu pitkien jonojen ja vähäisten resurssien vuoksi.

Psykoterapeuttien koulutus maksaa kymmeniä tuhansia euroja, vaikka juuri heitä tarvitsemme. Koulutus pitäisi saada edullisemmaksi, jotta koko yhteiskunta voisi hyötyä lopputuloksesta. Tarvitsemme psykoterapeutteja auttamaan mielenterveysongelmien haasteissa.

Meidän on panostettava mielenterveyspalveluihin, jotta yhteiskunta voi hyvin.

Meri Lust

Nuoriso-ohjaaja

Tampereen Vihreiden kuntavaaliehdokas

Ihmiselle tärkeintä on tulla kuulluksi

Työssäni ensihoidossa olen huomannut, että ihmiselle on tärkeintä tulla kuulluksi – kohdatuksi ennakkoluulottomasti omana itsenään. Ihmisen toimesta, jolla on aikaa perehtyä juuri hänen tilanteeseensa. Vaikka terveydenhuollon järjestelmämme on tavoitettavissa vuoden jokaisena päivänä, se ei kuitenkaan mahdollista tätä aina läheskään riittävän hyvin.

Saatavilla olevan avun tulisi mukautua paremmin ihmisten yksilöllisiin elämäntilanteisiin ja avun tarpeeseen. Kohtaamisessa ammattilaisen kanssa voidaan usein pystyä puuttumaan juuri sillä hetkellä käsillä olevaan tilanteeseen, mutta yksilöllinen perehtyminen ongelman syihin ei välttämättä aina toteudu. Jos esimerkiksi terapiaa tai keskusteluapua ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa, saatu apu voi jäädä riittämättömäksi.

Hoidon jatkuvuuden turvaaminen on aina erityisen tärkeää. Monille kuitenkin varhainen puuttuminen on avainasemassa, sillä heillä ei ole välttämättä esimerkiksi lainkaan diagnosoitua mielenterveyden ongelmaa. Oikea-aikaisen ja helposti saatavilla olevan avun ansiosta tilanteen vaikeutuminen voidaan estää. Mielenterveyden ongelmat vaikuttavat aina myös ihmisen läheisiin, kuten perheeseen. Ne vaikuttavat usein myös työhön, joka voi vaikeuttaa elämäntilannetta entisestään. Mitä aiemmin ihmistä voidaan auttaa, sitä vähemmän syntyy myös uusia ongelmia.

Tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että jopa yhden kerran lyhytterapia voi tuottaa hyviä tuloksia. Kuulluksi tuleminen ja vaikean elämäntilanteen käsittely ammattilaisen kanssa voi lyhyessäkin ajassa tukea ratkaisevasti ihmisen omia voimavaroja ja auttaa häntä eteenpäin. Kroonisessa resurssipulassa ajaudutaan kuitenkin usein todellisuuteen, jossa vain he saavat apua, jotka voivat huonoimmin. Jos varhaisessa vaiheessa oikeanlaista apua ei ole saatavilla lainkaan tai se on riittämätöntä, ongelmat vain pahenevat. Se on inhimillisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestämätöntä.

Matalan kynnyksen lyhytterapiaa on otettu käyttöön ainakin Helsingissä, mutta hyvät käytännöt leviävät usein valitettavan hitaasti. Syynä on tietynlaisen siiloutumisen lisäksi usein myös krooninen resurssipula, joka hidastaa tai estää uusien toimintamuotojen ottamista käyttöön.

Päätöksenteon tehtävä on osaltaan purkaa siiloja sekä edistää yhteistyötä ja uuden luomista. Sen tehtävä on turvata arvovalinnoin ne resurssit, joiden avulla asiantuntijat voivat jalkauttaa sellaisia toimintamalleja ja palveluja, jotka tuovat oikea-aikaisen avun lähemmäksi ihmisiä. Päätöksenteon tehtävä on myös antaa ne mahdollisuudet, joiden avulla ammattilaiset voivat ruohonjuuritasolla auttaa ihmisiä ja tehdä työnsä hyvin – sekä omasta jaksamisestaan ja turvallisuudestaan varmoina.

Tämä tavoite ei ole millään tavalla mahdoton saavuttaa. Se vaatii yhteistä tahtoa, arvovalintoja ja ehkä hieman myös rakenteellisia muutoksia. Ennen kaikkea se vaatii kuitenkin ymmärrystä siitä, että mielenterveys koskettaa meitä jokaista kaikissa elämämme vaiheissa. Siten se koskettaa myös jokaista politiikan ja yhteiskunnan osa-aluetta.

Erik Lydén

Ensihoitaja

Tampereen kaupungin varavaltuutettu (vihr.)

Tampereen Vihreiden kuntavaaliehdokas

Tampereen Vihreät järjestää jäsenkyselyn pormestariehdokkaasta

Tampereen Vihreät on käynnistänyt pormestariehdokkaan valinnan syyskokouksessaan. Pormestariehdokkaaksi haluavat voivat ilmoittautua Tampereen Vihreiden vaalipäällikölle marraskuun aikana. Neuvoa-antava jäsenkysely pormestariehdokkaasta järjestetään joulukuussa. Pormestariehdokas pyritään nimeämään tammikuun yleiskokouksessa.

– Tampereen Vihreiden linja on ollut, että vaaleihin lähdetään ensisijaisesti pormestariehdokkaalla, ja ehdokkuutta koskeva avoin hakuprosessi noudattaa yleisiä toimintaperiaatteitamme. Meillä on erinomainen ehdokastilanne, ja yleisesti vaaleihin valmistautuminen on pitkällä. Pormestariehdokkaan valintaprosessin käynnistäminen on luonteva askel tässä vaiheessa, toteaa Tampereen Vihreiden puheenjohtaja Mira Isomäki.

Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja ja ehdokashankintatyöryhmän puheenjohtaja Juhana Suoniemen mielestä pormestariehdokkaan asettaminen on tärkeää avoimuuden kannalta.

– Tavoitteemme on nousta Tampereen suurimmaksi puolueeksi. Käynnistämme nyt pormestariehdokashaun, sillä vihreät haluavat tarjota äänestäjille varmuuden siitä, kenen johdolla vihreät kaupunkia kehittäisivät. Tulevan pormestarin on tärkeätä kyetä sovittamaan yhteen eri puolueiden tavoitteita ja yhdistää valtuustoryhmiä yhdessä sovittujen tavoitteiden taakse. Olen varma, että ehdokasjoukostamme nousee esiin sellainen henkilö.

Lisäksi syyskokouksessa nimettiin yhdeksän uutta ehdokasta kuntavaaleihin. Joukossa on sekä kokeneita poliitikkoja että ensikertalaisia.  Aiemmin muun muassa kansanedustajana ja apulaispormestarina toiminut kaupunginvaltuutettu ja valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen lähtee jälleen kuntavaaliehdokkaaksi.

Parviaisen mukaan seuraavan valtuuston työssä on huolehdittava erityisesti vastuullisen ilmastopolitiikan käytännön toteutuksesta, koronapandemian vaikutusten korjaamisesta osana reilua muutosta sekä erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten palveluista.

– Tulevan valtuuston on jatkettava kauaskantoista päätöksentekoa ja varmistettava, että esimerkiksi osattomuuteen puututaan edelleen paremmin. Samalla meidän on varmistettava Tampereen asema Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina, jossa kulttuurielämä kukoistaa ja arki on turvallista jokaiselle, Parviainen jatkaa.

Yksi kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla olevista on 18-vuotias Niko Tammelin, joka on Tampereen yhteiskoulun lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja. Hänen mielestään on tärkeää, että nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon.

 – Jos emme pidä huolta nuorista tänään, tekijöitä ei ole tulevaisuudessa. Huomisen päätöksiä täytyy tehdä jo nyt.

13.11.2020 nimetyt kuntavaaliehdokkaat

Helimo Matti, 43, opettaja, kasvatustieteiden maisteri

Hiltunen Hanna, 23, politiikan tutkimuksen opiskelija

Joutsio Saila, 68, yrittäjä, eläkkeellä

Lehikoinen Maria, 33, kirjanpitäjä, tiiminvetäjä

Parviainen Olli-Poika, 40, MSc, valtiosihteeri

Tammelin Niko, 18, opiskelija

Valtonen Virpi, 52, tohtorikoulutettava, kouluttaja

Vuorio Jaakko, 33, väitöskirjatutkija, luokanopettaja

Öljymäki Tanja, 32, sosionomi

Lisätietoja:

Juhana Suoniemi, Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja ja ehdokashankintatyöryhmän puheenjohtaja, puh. 050 552 5769

Tuuli Tomperi, Tampereen Vihreiden vaalipäällikkö, puh. 044 493 7259

Tampereen Vihreät nimesi ensimmäiset neljäkymmentä kuntavaaliehdokasta kevätkokouksessaan

Tampereen Vihreät nimesi ensimmäiset neljäkymmentä kuntavaaliehdokasta kevätkokouksessaan 26.5. Ehdokkaiden määrä on ennätyksellisen korkea, sillä Tampereen Vihreiden historiassa ei ole nimetty vuotta ennen kuntavaaleja näin montaa kuntavaaliehdokasta. Nimettyjen ehdokkaiden joukossa on tunnettuja vaikuttajia niin kansalliselta kuin paikalliseltakin tasolta. Ensi vaalikauden kaupunginvaltuutetuksi hakevat muun muassa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi, Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho, Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari Jaakko Stenhäll, kansanedustaja Iiris Suomela sekä vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio. Ehdokaslistalla on ihmisiä kaikista eri väestöryhmistä, opiskelijoista eläkeläisiin.

“Ehdokastilanteemme on erinomainen, mikä heijastaa sitä, että ihmisillä on aitoa halua vaikuttaa Tampereen kehitykseen kaupunkina ja Pirkanmaan maakunnan veturina. Näistä ratkaisuista halutaan kestäviä ja ilmastoystävällisiä”, toteaa Tampereen Vihreiden puheenjohtaja Mira Isomäki.

“Nyt tulee painottaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää uudelleenrakentamista ja palvelujen saatavuuden parantamista. Meille tulee täyden sadan ehdokkaan lista ja vaalivoitto on realistinen”, lisää Tampereen Vihreiden toinen puheenjohtaja ja ehdokashankintatyöryhmän puheenjohtaja Juhana Suoniemi. 

Kaikki Tampereen Vihreiden kevätkokouksessa nimetyt kuntavaaliehdokkaat aakkosjärjestyksessä: 

Aaltonen Janne, Backman Henri, Caglayan Merve, Haapa-aho Olga, Harmaala Sonja, Hiltunen Petteri, Isomäki Mira, Jaatinen Tuila, Jussila Perttu, Kaario Taru, Kaipainen Jouni, Karjalainen Miisa, Kivistö-Orjatsalo Elisa, Klöf Markus, Koivula Markus, Kojo Katariina, Kondie Tuomo, Krasniqi Brigita, Lantz Juha, Luoma-aho-Nyman Sanna, Lydén Erik, Miettinen Tanja, Mikkonen Tiina, Moilanen Anna, Mustakallio Jaakko, Nissinen Riina, Nisumaa-Saarela Katja, Ojala Ellen, Parhankangas Suvi, Roivainen Irene, Saarinen Paula, Sareila Hanna, Silius-Haouari Nina, Siuro Petri, Spännäri Jenni, Stenhäll Jaakko, Suomela Iiris, Tynkkynen Oras, Tynkkynen Ville ja Viljanen Ville.

Keskustelutilaisuus: Sukellus kuumaan aaltoon 11.11.

-Tule kuuntelemaan ja kyselemään vaihdevuosista

torstaina 11.11. klo 18–20
kirjastotalo Metson luentosali 2

Alustamassa,
Maija Kajan
gynekologi, kaupunginvaltuutettu (vihr, sit.)

Kajanin kirja Sukellus kuumaan aaltoon – Naisen vaihdevuodet, terveys ja hormonit tuli painosta 1.9.2010.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!