Valtuustoryhmä esittää iltatoria ja grillauspaikkojen rakentamista

Valtuustoryhmä esittää iltatoria ja grillauspaikkojen rakentamista

Vihreä valtuustoryhmä jätti viime maanantain valtuuston kokouksessa aloitteen ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä venäläisen Nizni Novgorodin kanssa. (LUE LISÄÄ)

Tämän lisäksi valtuustoryhmä jätti kaksi muutakin aloitetta: aloitteen ruokailu- ja grillauspaikkojen rakentamisesta kaupungin puistoihin ja rannoille sekä aloitteen iltatoritoiminnan aloittamiseksi.

 

Valtuustoaloite: Ruokailu- ja grillauspaikkoja kaupungin puistoihin ja rannoille

 

Tampereen julkiset puistot ja rannat ovat suosittuja piknikpaikkoja kaupunkilaisille kesäisin.  Suosituimmissa piknik-paikoissa myös kiinteiden ruokailumahdollisuuksien tarjoaminen parantaisi puistojen monipuolista käyttöä ja ulkona syömisen mukavuutta.  Kiinteät puiston pöydät ja penkit sekä grillauspaikka palvelisivat useita kaupunkilaisia ja vähentäisivät myös tuntuvasti kertakäyttöisten grillien tuomaa roskaa.  Lisäksi kiinteillä pöydillä ja tuoleilla syöminen onnistuu myös vanhemmilta kaupunkilaisiltakin.  Kaupunkialueen asukkaille tulee mahdollistaa miellyttävä hetki ruokailulle luonnon helmassa.

Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tampereen kaupunki rakentaa kiinteitä ruokailupaikkoja pieneen osaan Tampereen puistoista kesäksi 2014.  Ruokailupaikkojen tulee sisältää yksi tai useampi grilli ja grilliä kohden muutama kiinteä pöytä tuoleineen.  Grilli voi olla perinteinen tiiligrilli, johon pitää tuoda omat puut tai hiilet mukanaan tai vaihtoehtoisesti iskunkestävä, metallista valmistettu jykevä sähkögrilli.  Tällaisia sähkögrillejä on paljon käytössä muun muassa Australiassa puistoalueilla.  Ruokailupaikan vieressä tulisi olla roskikset jätteiden keräämiseen

Tällä valtuustoaloitteella me allekirjoittaneet haluamme, että Tampereen kaupunki selvittää tarkoitukseen sopivimmat puistot ja rannat sekä tekee suunnitelmat ruokailupaikkojen rakentamisesta niihin.  Ruokailupaikkojen rakentaminen tulee suunnitella siten, etteivät ne häiritse asutusta.  Esimerkkinä hyvästä ruokailupaikasta voisi toimia Pyynikin Rosendahlin puistoranta tai Härmälän puistoranta.

Tampereella 19.8.2013

Vihreä valtuustoryhmä

 

Tamperelaiset ansaitsevat itselleen elävän iltatorin

 

Tampere on kuuluisa torien kaupunki ja monet kaupunkilaiset viihtyvät torikahvioissa istuskellen ja torituotteita ostaen. Kuitenkin Tampereella torille haluavan pitää olla tarkkana, että torille ehtii ennen sulkemisaikaa vaikkapa töistä. Tampereella olevat torit ovat pääsääntöisesti auki vain aamuisin. Tammelantori on auki arkisin ja lauantaisin klo 14 saakka ja Laukontori kesäaikana auki klo 17.30 saakka. Monille kaupunkilaisille arkielämän rutiinit ja kiireet eivät mahdollista ehtimistä näihin aikoihin torille, vaikka halua olisi.

Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä esittää, että Laukontorin torimyynti mahdollistettaisiin kesäaikana klo 21 saakka. Kaupunkilaiset voisivat laajemmin nauttia valoisissa illoissa torielämästä ja samalla se elävöittäisi keskustan elämää terveellä tavalla. Nyt torin pesuauto tulee usein paikalle, vaikka uusia asiakkaita vielä riittäisi. Iltatorilla myös vähentäisimme pakottavaa myyntisääntelyä ja antaisimme yrittäjille mahdollisuuden tavoittaa laajemmin kaupunkilaisia, kuten keskustan ulkopuolella asuvia, perheitä ja päivätyöläisiä. Voimme samalla luoda konseptin, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

Tällä valtuustoaloitteella me allekirjoittaneet haluamme, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin Laukontorin toriaikojen pidentämiseksi kesäksi 2014. Valtuustoaloitteella emme velvoita kaikkia torimyyjiä toimimaan iltaan saakka torilla, vaan haluamme tarjota yrittäjille mahdollisuuden löytää asiakkaita ja harjoittaa liiketoimintaa myös ilta-aikaan sekä ottaa Tampereen torit paremmin ihmisten käyttöön.

Tampereella 19.8.2013

Vihreä valtuustoryhmä