Tampereen Vihreiden pormestariehdokkaaksi pyrkii viisi hakijaa

Tampereen Vihreiden asettama takaraja yhdistyksen pormestariehdokaskisaan ilmoittautumisessa umpeutui eilen. Määräaikaan mennessä ilmoittautuivat Olga Haapa-aho, Jaakko Mustakallio, Olli-Poika Parviainen, Oke Rouhe ja Jaakko Stenhäll. Ehdokkaina on kokeneita politiikan konkareita ja myös tuoreita kasvoja. 

– Olemme valtavan onnellisia siitä, kuinka paljon kiinnostusta vihreiden pormestariehdokkuus herätti, toteaa Tampereen Vihreiden puheenjohtaja Mira Isomäki. 

– Hyvin sujunut ehdokashankinta ja saavutuksemme Tampereen kuntapolitiikassa ovat varmasti olleet osasyynä siihen, miksi pormestariehdokkuudesta kiinnostuneiden määrä on näin suuri, miettii Tampereen Vihreiden puheenjohtaja Juhana Suoniemi. 

– On aivan päivänselvää, että lähdemme ensi keväänä tavoittelemaan tosissamme Tampereen suurimman puolueen asemaa ja siten myös pormestarin paikkaa. Näiden ehdokkaiden joukossa on valtavasti paitsi osaamista myös näkemystä siitä, miten Tamperetta tulisi ohjata ja kehittää, jotta se olisi meille kaikille Suomen paras kaupunki elää, puheenjohtajat toteavat.

Tampereen Vihreät järjestää pormestariehdokkaasta neuvoa-antavan jäsenäänestyksen ja päättää ehdokkaan nimeämisestä 23.1.2021 järjestettävässä yleiskokouksessa. 

Ehdokkaat:

Olga Haapa-aho, 32, valtuustoryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija

Jaakko Mustakallio, 33, vihreiden varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, KTM

Olli-Poika Parviainen, 40, MSc, valtiosihteeri

Oke Rouhe, 52, talousasiantuntija

Jaakko Stenhäll, 36, apulaispormestari, diplomi-insinööri

Lisätietoja:

Tuuli Tomperi, Tampereen Vihreiden vaalipäällikkö, puh. 044 493 7259

 

Suoniemi: Pormestariohjelmassa paljon vihreiden tavoitteita

Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma vuosille 2013-2016 on julkaistu. Ohjelma laadittiin yhteistyössä kokoomuksen, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Ohjelmaprosessi oli sopuisa, vaikka puolueiden erot tulivat hyvin esiin.

Vihreät saivat ohjelmaan monia tärkeitä tavoitteitaan. Hämeenkadun itäpään rauhoittaminen autoliikenteeltä vuonna 2014 ja kävelukeskustan kehittäminen ovat olleet tärkeitä tavoitteitamme. Näitä tavoitteita tukee positiivinen ratikkakirjaus. Ratikasta tehdään päätös keväällä 2014, kun suunnitelmat ovat valmiina. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta pyritään nostamaan kunnianhimoiset 5 prosenttiyksikköä nykyisestä.

Mainittavaa on myös vahva painotus matalan kynnyksen palveluihin. Samalla haluamme parantaa eri palvelutuottajien keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää jokaiselle kaupunkilaiselle asunto. Kaupunki tulee monipuolistamaan asuntotuotantoa, jolloin erilaisille asumismuodoille luodaan edellytyksiä. Uutena asiana nostamme esiin mahdollisuutta osuuskuntatyyppiseen asuntotuotantoon, jossa omistajat toimivat rakennuttajina isommissakin projekteissa. Täydennysrakentamista vauhditetaan huomioiden lähivirkistysalueet.

Koulutustarjonnan ymmärretään tärkeänä vetovoimatekijänä ja elinkeinopolitiikan perustana. Tampereesta pitää tehdä Suomen halutuin kaupunki asua, opiskella, yrittää ja työskennellä. Kaupunki haluaa tukea erityisesti vaikeammin työllistyvien työllistymistä. Esimerkiksi työvalmennusta ja sosiaalista yrittäjyyttä vahvistetaan.

Ympäristöasiat ovat vahvasti mukana pormestariohjelmassa. Maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä läpäisevinä teemoina ovat energiatehokkuuden parantaminen, jätteen määrän minimointi, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja suojelu sekä sosiaalisesti kestävä elämäntapa. Suojelualueiden määrää lisätään tavoitteena olla suurten kaupunkien johtava luonnonsuojelukaupunki. Kaupunki toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja ilmastoa lämmittäviä päästöjä leikataan määrätietoisesti. Puhdas luonto ja kestävä elämäntapa on tunnistettu tärkeiksi kilpailukykytekijöiksi.

Nostaisin vielä esiin yhden yksityiskohdan, jonka vihreiden neuvottelijana nostin mukaan ohjelmaan. Valtuustokauden aikana tehdään suunnitelma noin 6000 paikkaisen jalkapallostadionin toteuttamiseksi Tammelaan. Tämä kirjaus laittaa toivottavasti pisteen Hakametsän stadionsuunnitelmille ja vapauttaa jäähallin viereisen hiekkakentän muulle rakentamiselle. Jalkapallo kuuluu Tammelaan.

Ohjelman voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

– Juhana Suoniemi, Tampereen vihreiden puheenjohtaja