Tampereen vihreän valtuustoryhmän poliittinen tilinpäätös

Tamperelaisille uusi mahdollisuus arvioida politiikkaa ja vihreän ryhmän toimintaa.

Tampereen vihreä valtuustoryhmä julkaisee ensimmäisen poliittisen tilinpäätöksensä, jossa ryhmä arvioi uuden valtuustokauden ensimmäisen vuoden toimintaansa. Tilinpäätöksestä käy mm. ilmi, miten vihreiden vaaliohjelman tavoitteet ovat toteutuneet viime vuonna ja miten ryhmä arvioi nelosten pormestarikoalition toimintaa.

Poliittisen tilinpäätöksen valmistelutyötä vetäneen ryhmän varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallion mukaan tavoitteena on lisätä kunnallispolitiikan avoimuutta ja äänestäjän kuluttajansuojaa mahdollistamalla ryhmän toiminnan parempi arviointi kokonaisuutena. Kunnallispolitiikkaa tehdään niin monessa toimielimessä ja niin suuren joukon toimesta, että tarve selkeille koosteille on ilmeinen, Mustakallio arvioi. Vihreiden poliittinen tilinpäätös on ensimmäinen muotoaan Tampereella.

Tilinpäätöksestä käy ilmi muun muassa, että vihreä ryhmä käytti vuoden aikana 207 puheenvuoroa ja jätti 15 valtuustoaloitetta. Myös ryhmän edustajat kaupungin monissa lauta- ja johtokunnissa kertovat tilinpäätöksessä kokemuksistaan ja toiminnastaan eri toimielimissä. ”Näin voimme konkretisoida sen merkittävän työmäärän, jota vihreässä luottamustoiminnassa päivittäin tehdään”, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki toteaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan tilinpäätös kuvaa myös sitä, kuinka yksittäisen vaaliohjelman tavoitteita on mahdollista toteuttaa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta yhteistyöhön satsaamalla. Vaikuttaminen laajassa koalitiossa perustuu dialogiin ja haluamme tällä tilinpäätöksellä edistää sitä yhteisen pormestariohjelman hengen mukaisesti kaikkien tamperelaisten kanssa, Parviainen toteaa.

Tampereen vihreiden tilinpäätös 2013: 
LINKKI TILINPÄÄTÖKSEEN
 

tiedosto liitteenä (PDF).

Lisätietoja:
Jaakko Mustakallio
puh: 045 652 0589
email: jaakko.mustakallio@tampere.fi

Olli-Poika Parviainen
puh: 040 806 2576
email: olli-poika.parviainen@tampere.fi

5 miljoonan euron työllisyyspaketti

5 miljoonan euron työllisyyspaketti

Olli-Poika-Parviainen_13x18-216x300Tiedote:

Tampereen kaupungin vuoden 2014 talousarviossa osoitetaan 5 miljoonaa euroa erityisesti pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömien ja yli 500 päivää työttömänä olleiden määrää tarjoamalla nykyistä useammalle työllistämistoimintaa ja väylää takaisin työelämään. Työllisyyspaketin avulla voidaan järjestää kaupungin tarjoamia palveluja noin tuhannelle pitkäaikaistyöttömälle.

Kaupungin tarjoamia työllisyydenhoidon palveluita on saanut vuosittain yli 3000 pitkäaikaistyötöntä ja nuorta työtöntä. Heistä kolmannes on saanut tukijakson jälkeen työpaikan tai päässyt koulutukseen.

Työllisyyspaketin käytännön toteuttamista suunnitellut työryhmä esittää, että pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteitä lisätään nykyisestään kasvattamalla sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöllistämisen tarjontaa.

Pitkäaikaistyöttömien tukipalveluiden lisääminen vaatii kaupungin järjestämien ja tuottamien palveluiden volyymien kasvattamista ja uudenlaisia toimintatapoja kaupunkiorganisaation sisällä. Myös yhteistyötä eri toimijoiden kesken on lisättävä.

Työryhmän puheenjohtaja, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen painottaa, että lisäämällä pitkäaikaistyöttömien palveluita kaupunki toteuttaa myös yhteiskuntavastuutaan.

– Saamme näin enemmän työttömiä palveluiden piiriin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien aktivointi vähentää osaltaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia.

Työllisyyspaketin vahvuutena on, että toimenpiteet on mahdollista toteuttaa valtaosin olemassa olevilla rakenteilla. Työllisyydenhoidon palvelukeskuksessa palvelut ovat jo käytössä ja niiden linkittyminen toisiinsa on jo tuttua. Muun muassa TE-toimiston kanssa on kehitetty toimintamalleja asiakasohjaukseen ja aktivointisuunnitelmien laatimiseen.

– Tahtotilana on, että valtiolle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden sijaan kaupunki panostaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Haemme pitkäaikaistyöttömille polkuja työelämään yrityksistä, kolmannelta sektorilta, yhdistyksistä ja kaupungin omista yksiköistä, kertoo kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön johtaja Mika Itänen.

Itäsen mukaan työllisyyspaketin myötä valmistaudutaan ja saadaan kokemuksia vuonna 2015 uudistuvan työmarkkinatuen maksuvelvollisuuden varalle. Uudistuksessa kunnan maksuvelvollisuus laajenee koskemaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita.

Pitkäaikaistyöttömän aktivointitoimenpiteinä sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta ovat työllistymispolun alkupään palveluita. Useimmiten ne ovat sopivia palveluja pitkään työttömänä olleille, mutta johtavat vain harvoin suoraan työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Siksi on tärkeää turvata asiakkaalle etenemismahdollisuus seuraaviin palveluihin.

Sen sijaan palkkatukityöllistäminen työllistämispolun loppupään palveluna edistää työttömän sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Tavoite on kuitenkin haastava nykyisessä työmarkkinatilanteessa. Tämän vuoksi palkkatukityöllistämistä pyritään suuntaamaan työttömien oppisopimuksiin ja toteuttamalla uutta toimintamallia, jossa tuella palkattu sijoitetaan vielä toisenkin työnantajan tehtäviin.

Pitkäaikaistyöttömän kieltäytyminen palvelusta tai sen keskeyttäminen vie hänet pelkälle toimeentulotuelle, ja se lisää toisaalla kaupungin kustannuksia.

» Aikuisten sosiaalinen kuntoutus

» Työllisyysportti

Verkkopalvelu Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalveluista.
www.tyollisyysportti.fi

Teksti: Raija Lindell

 

Lisätietoja

Apulaispormestari
Olli-Poika Parviainen
Puhelin 040 806 2576

Palveluyksikön johtaja
Mika Itänen
Matkapuhelin 040 566 1245

Suunnittelupäällikkö
Maritta Närhi
Puhelin 050 320 6325

13.1.2014