Turvetta, suojelualueita ja puoluelehtiä – vihreä raportti maakuntavaltuustosta

Pirkanmaan maakuntavaltuustossa päätettiin tänään muun muassa turvetuotannon vaihemaakuntakaavasta. Vihreät ovat yrittäneet estää turpeenottoalueiden laajentamisen maakuntahallituksessa ja –valtuustossa. Tänään vihreä maakuntavaltuustoryhmä esitti alueiden 9 ja 16 (Kovesjärvi, Unnaneva ja Kurkisuo) poistamista kaavasta. Kovesjärvi on vaarassa muuttua sameaksi ja heikkokuntoiseksi, jos kaavan nyt mahdollistamat tuotantoalueet saavat ympäristöluvan. Unnaneva ja Kurkisuo taas ovat hyvin lähellä Kyrösjärven pitkää ja kapeaa Kovelahtea. Turpeenoton valumat ja pöly voivat aiheuttaa siellä vaikeaa rehevöitymistä sekä vakavaa haittaa asutukselle. Valitettavasi vihreiden esitys kaatui. Koko kaavan kaataminen on tyrmätty jo aiemmin.

Vihreä maakuntavaltuustoryhmä jätti myös valtuustoaloitteen Peltolammin Pärrinkosken suojelualueen laajentamisesta. Tampereen eteläpuolella Pirkkalan ja Lempäälän rajojen tuntumassa sijaitseva Pärrinkoski kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen ja on kooltaan 31 hehtaaria. Peltolammin Pärrinkosken rehevä ympäristö tarjoaa hyvät elinolosuhteet erilaisille harvinaisille ja jo muualta hävinneille kasveille ja eläinlajeille, muun muassa linnuille, perhosille ja hyönteisille. Suojelualueen laajentamisella taataan alueen asukkaille laadukkaat virkistysmetsät, vaikutetaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja nostetaan Pirkanmaan alhaista suojeluprosenttia.

Vihreiden pitkään ajama puoluepoliittisten lehtien poisto Pirkanmaan liiton ilmoituslehdistä eteni myös. Viime keväänä Kansan uutiset poistettiin ilmoituslehtien joukosta, ja tänään poistuivat Keskustan ja SDP:n lehdet kyseisten puolueiden vastustuksesta huolimatta.

Emilia Olkanen
Pirkanmaan vihreän maakuntavaltuustoryhmän sihteeri