Vihreiden ryhmäpuhe tunnelipäätöksen yhteydessä

Vihreiden ryhmäpuhe tunnelipäätöksen yhteydessä

Apulaispormestari Olli-Poika Parviaisen pitämä Vihreiden ryhmäpuhe rantaväylän tunnelipäätöksen yhteydessä Tampereen valtuustossa 16.9.2013.

Ensi alkuun haluan todeta että kävi tämänpäiväisissä äänestyksissä miten vain, mielestäni tässä  prosessissa ei selkeitä poliittisia voittajia ole: yhden hankkeen nouseminen näin suureksi ristiriitakysymykseksi on todella valitettavaa. Hankkeen valmisteluprosessi on avautunut sen edetessä ja erityisesti viime metreillä, mutta kokonaisuus käy varoittavasta esimerkistä tulevien suurhankkeiden suhteen.

Pitkä tunneli  on ollut vihreän ryhmän näkökulmasta kompromissi joka mahdollistaa uuden kaupunginosan keskustan kylkeen, alueen paremman käytön ja autoilun kasvun hillitsemisen.

Lisäksi Tampereen seudun kehno työllisyystilanne ja alueen valtionrahoitus puoltavat hanketta. Nousukaudella myönnetty 60 miljoonan euron valtionosuus on jotain sellaista, joista suurin osa suomen kunnista vain haaveilee.

Rantaväylän tunneli on kallis, mutta kaupungin osuus ei ole lähelläkään esimerkiksi Vuoreksen kaupunginosan kustannuksia. Ylipäänsä julkisessa keskustelussa on päässyt pitkälti unohtumaan, että Tampereella on tehty ja tehdään koko ajan monia muita merkittäviä investointeja joista ei juurikaan käydä keskustelua huomion keskittyessä tunneliin.

Vuoreksen kaupunginosaan siis investoidaan yli 220 miljoonaa euroa ilman sen suurempaa julkista keskustelua. Muina esimerkkeinä keskusjätevedenpuhdistamon hintalappu on 190 miljoonaa euroa ja Koukkuniemen parannusinvestoinnit maksavat yli 100 miljoonaa euroa.

Väestömäärän arvioidaan kasvavan kaupunkiseudullamme 90 000 ihmisellä vuoteen 2030 mennessä ja asuntoja kannattaa rakentaa myös kantakaupunkiin, jossa on helpompi toteuttaa kestävää kehitystä ja jossa on valmista infrastuktuuria hyödynnettäväksi toisin kuin vaikkapa uusissa lähiöissä.

Mielestämme Näsijärven ranta-alueen vapauttaminen tienpenkasta osaksi kantakaupunkia on hyvä asia. Tunnelihanke lisäisi myös Särkänniemen ja Onkiniemen alueiden saavutettavuutta.

Olemme siis pääosin valmiita hyväksymään nykyisen ratkaisun. Suhtaudumme kuitenkin erittäin varauksellisesti eritasoliittymien kaltaisiin suuriin tiehankkeisiin, sekä pitkän tunnelin että muiden vaihtoehtojen osalta ja pyrimme edelleen vaikuttamaan näihin asioihin. Esimerkiksi tieuunnitelmia voidaan onneksi vielä hioa. Ranta-Tampellaan sijoitettavan asumisen monimuotoisuus on myös pidettävä kirkkaana mielessä.

On myös selvää, että näin pitkään valmisteltu hanke ehtii osittain ikäänkuin vanhentua matkalla. Arjen vertaus löytyy vaikka uuden tietokoneen ostamisesta. Kun säästettyäsi siihen rahaa menet ostamaan sen, laite ei ole enää kaupasta ulos astuessasi kuuminta uutta. Jos päättää odottaa lisää, voi saada joskus jotain muuta mutta ei suhteessa yhtään sen parempaa.

Tavoitteemme on nostaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta edelleen ja varmistaa sujuva joukkoliikenne kaupunkiseudun kasvaessa. Tampere on ottanut hyviä askeleita tähän suuntaan ja pormestariohjelman linjaukset ovat selkeitä. Autoilun kulkumuoto-osuuden vähentäminen on välttämätöntä jotta liikennejärjestelmä ei mene tukkoon. On kuitenkin tosiasia, että väestönkasvu tuo mukanaan myös uusia autoilijoita.

Meidän on varmistettava liikenteen jonkinasteinen sujuvuus mutta ehkäistävä samalla sen kohtuutonta kasvua. Siksi meidän on fiksun kaupunkisuunnittelun lisäksi investoitava esimerkiksi raitiotiehen ja bussiliikenteen kehittämiseen, jotka eivät ole millään tavalla vastakkaisia tunnelin ja Ranta-Tampellan kehittämiseen nähden. Päinvastoin tämän hankkeen mahdollinen eteneminen parantaa myös joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistämismahdollisuuksia.

Suurissa hankkeissa onkin mietittävä paitsi sitä mitä itse pitää parhaana, myös sitä mikä on toteutuskelpoista, mikä tarjoaa mahdollisimman hyvät kerrannaisvaikutukset ja minkä taakse saadaan riittävä enemmistö.

Esimerkiksi enemmistö tunnelia vastaan ei tarkoita enemmistöä minkään yksittäisen vaihtoehdon puolesta. Alueen jättäminen nykyiseksi nollavaihtoehdon mukaisesti taas ei ole edullinen ratkaisu kaupungille eikä tavoitteillemme.

Vaihtoehtoisissa esityksissä on tähän asti ollut jokin radikaali heikkous ja useimmat niistä ovat perustuneet autoilun merkittävään tukemiseen. Hanketta on viety eteenpäin yli vuosikymmenen ajan. Hätäjarrun käyttö tässä kohtaa toisi mielestämme arvaamattomia riskejä, mahdollisesti paljon huonomman lopputuloksen ja merkittäviä lisäkustannuksia.

Hankkeessa on selkeät heikkoutensa mutta sen kanssa voi elää. Kokonaisuutena hyväksyttäviä ja nopeasti toteuttamiskelpoisempia vaihtoehtoja ei ole esitetty ja hankkeen kaatuessa takeita uuden ratkaisun löytymiseksi tai rahoittamiseksi pitkään aikaan ei ole.

Loppuun haluan korostaa että ryhmämme on puinut asiaa perinpohjaisesti, osa tietenkin useiden valtuustokausien ajan.  Ryhmän yhteistä kantaa olemme hakeneet yhdessä kriittisesti keskustellen.

Ryhmämme toivoo tietenkin positiivista tunnelipäätöstä, mutta aivan yhtä paljon toivomme ylipäätään päätöstä jotta pääsemme ulos tästä pitkästä politiikkatunnelista. Tehdään se tänään.

Valtuustoryhmä esittää iltatoria ja grillauspaikkojen rakentamista

Valtuustoryhmä esittää iltatoria ja grillauspaikkojen rakentamista

Vihreä valtuustoryhmä jätti viime maanantain valtuuston kokouksessa aloitteen ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä venäläisen Nizni Novgorodin kanssa. (LUE LISÄÄ)

Tämän lisäksi valtuustoryhmä jätti kaksi muutakin aloitetta: aloitteen ruokailu- ja grillauspaikkojen rakentamisesta kaupungin puistoihin ja rannoille sekä aloitteen iltatoritoiminnan aloittamiseksi.

 

Valtuustoaloite: Ruokailu- ja grillauspaikkoja kaupungin puistoihin ja rannoille

 

Tampereen julkiset puistot ja rannat ovat suosittuja piknikpaikkoja kaupunkilaisille kesäisin.  Suosituimmissa piknik-paikoissa myös kiinteiden ruokailumahdollisuuksien tarjoaminen parantaisi puistojen monipuolista käyttöä ja ulkona syömisen mukavuutta.  Kiinteät puiston pöydät ja penkit sekä grillauspaikka palvelisivat useita kaupunkilaisia ja vähentäisivät myös tuntuvasti kertakäyttöisten grillien tuomaa roskaa.  Lisäksi kiinteillä pöydillä ja tuoleilla syöminen onnistuu myös vanhemmilta kaupunkilaisiltakin.  Kaupunkialueen asukkaille tulee mahdollistaa miellyttävä hetki ruokailulle luonnon helmassa.

Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä esittää, että Tampereen kaupunki rakentaa kiinteitä ruokailupaikkoja pieneen osaan Tampereen puistoista kesäksi 2014.  Ruokailupaikkojen tulee sisältää yksi tai useampi grilli ja grilliä kohden muutama kiinteä pöytä tuoleineen.  Grilli voi olla perinteinen tiiligrilli, johon pitää tuoda omat puut tai hiilet mukanaan tai vaihtoehtoisesti iskunkestävä, metallista valmistettu jykevä sähkögrilli.  Tällaisia sähkögrillejä on paljon käytössä muun muassa Australiassa puistoalueilla.  Ruokailupaikan vieressä tulisi olla roskikset jätteiden keräämiseen

Tällä valtuustoaloitteella me allekirjoittaneet haluamme, että Tampereen kaupunki selvittää tarkoitukseen sopivimmat puistot ja rannat sekä tekee suunnitelmat ruokailupaikkojen rakentamisesta niihin.  Ruokailupaikkojen rakentaminen tulee suunnitella siten, etteivät ne häiritse asutusta.  Esimerkkinä hyvästä ruokailupaikasta voisi toimia Pyynikin Rosendahlin puistoranta tai Härmälän puistoranta.

Tampereella 19.8.2013

Vihreä valtuustoryhmä

 

Tamperelaiset ansaitsevat itselleen elävän iltatorin

 

Tampere on kuuluisa torien kaupunki ja monet kaupunkilaiset viihtyvät torikahvioissa istuskellen ja torituotteita ostaen. Kuitenkin Tampereella torille haluavan pitää olla tarkkana, että torille ehtii ennen sulkemisaikaa vaikkapa töistä. Tampereella olevat torit ovat pääsääntöisesti auki vain aamuisin. Tammelantori on auki arkisin ja lauantaisin klo 14 saakka ja Laukontori kesäaikana auki klo 17.30 saakka. Monille kaupunkilaisille arkielämän rutiinit ja kiireet eivät mahdollista ehtimistä näihin aikoihin torille, vaikka halua olisi.

Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä esittää, että Laukontorin torimyynti mahdollistettaisiin kesäaikana klo 21 saakka. Kaupunkilaiset voisivat laajemmin nauttia valoisissa illoissa torielämästä ja samalla se elävöittäisi keskustan elämää terveellä tavalla. Nyt torin pesuauto tulee usein paikalle, vaikka uusia asiakkaita vielä riittäisi. Iltatorilla myös vähentäisimme pakottavaa myyntisääntelyä ja antaisimme yrittäjille mahdollisuuden tavoittaa laajemmin kaupunkilaisia, kuten keskustan ulkopuolella asuvia, perheitä ja päivätyöläisiä. Voimme samalla luoda konseptin, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

Tällä valtuustoaloitteella me allekirjoittaneet haluamme, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin Laukontorin toriaikojen pidentämiseksi kesäksi 2014. Valtuustoaloitteella emme velvoita kaikkia torimyyjiä toimimaan iltaan saakka torilla, vaan haluamme tarjota yrittäjille mahdollisuuden löytää asiakkaita ja harjoittaa liiketoimintaa myös ilta-aikaan sekä ottaa Tampereen torit paremmin ihmisten käyttöön.

Tampereella 19.8.2013

Vihreä valtuustoryhmä