Valtuustoryhmä: Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä Nižni Novgorodin kanssa

Valtuustoryhmä: Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä Nižni Novgorodin kanssa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Venäjällä on heikentynyt jyrkästi viime vuosina. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet voimakkaasti uutta niin sanotun homopropagandan kieltävää lakia ja sen väljää muotoilua, joka mahdollistaa perusoikeuksien polkemisen. Vastaavan alueellisen lain perusteella on mm. kielletty rauhanomaisia Pride-kulkueita ja tuomittu sakkoihin julisteista, joissa luki yksinkertaisesti ”homoseksuaalisuus on normaalia”.

Laki rajoittaa sananvapautta räikeästi. Näin se rikkoo useita Venäjän hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa sopimusta sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Venäjän ihmisoikeustilanteen heikkeneminen on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota. Sananvapautta rajoittavan lain ovat tuominneet mm. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama, Kanadan pääministeri Stephen Harper, EU:n ulkoasiain korkea edustaja Catherine Ashton ja Ruotsin ulkoministeri Carl Bildt.

Kyse ei ole vain yhdestä laista. Euroopan parlamentin mukaan Venäjällä ”kansalaisjärjestöjä ja kokoontumisvapautta koskevia lakeja käytettiin viime vuonna kansalaisyhteiskunnan toiminnan tukahduttamiseen, opposition poliittisten näkemysten vaientamiseen sekä kansalaisjärjestöjen, demokraattisen opposition ja tiedotusvälineiden häirintään”.

Yhdistyksiä voidaan kieltää, jos niiden katsotaan muodostavan epämääräisen ”uhan Venäjälle”. Valtaapitäviä kritisoivat toimittajat ja aktivistit ovat joutuneet toistuvasti uhkailun, vainon ja väkivallan kohteiksi. Viranomaiset voivat estää www-sivuille pääsyn ilman tuomioistuimen päätöstä. Kansainvälisessä lehdistönvapauden vertailussa Venäjä yltää sijalle 148.

Monet kaupungit ympäri maailmaa ovat reagoineet huolestuttavaan kehitykseen arvioimalla uudelleen ystävyystoimintaansa venäläisten kaupunkien kanssa. Alkuvuodesta Venetsia ja Milano purkivat ystävyyskaupunkisopimuksensa Pietarin kanssa. Yhdysvalloissa Michiganin osavaltion pääkaupunki Lansing päätyi äskettäin samaan ratkaisuun. Pohjoismaissa Reykjavikin pormestari on ehdottanut ystävyyskaupunkisuhteen katkaisemista Moskovan kanssa.

Tampereella on yhteensä 18 ystävyyskaupunkia. Nižni Novgorodista tuli ystävyyskaupunki vuonna 1995.

Tampereen yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan kaupunki pyrkii toiminnassaan estämään syrjintää kaikissa muodoissaan. Tampere toimi myös tänä kesänä vähemmistöjen ihmisoikeuksia puolustavan Pirkanmaa Pride -tapahtuman suojelijana.

Ystävyyskaupungit tekevät arvokasta kansainvälistä yhteistyötä. Ystävänä on kuitenkin vaikea pitää sellaista, joka polkee räikeästi perusoikeuksia. Ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttäminen toistaiseksi on yksi tapa kiinnittää huomiota ihmisoikeustilanteen heikkenemiseen Venäjällä ja ilmaista huoli venäläisille kumppaneille.

Samalla on syytä arvioida ystävyyskaupunkien yleisiä kriteerejä. Tampereella on ystävyyskaupunkeina myös Miskolc Unkarissa ja Guangzhou Kiinassa, vaikka Unkarin tilanne on heikentynyt huolestuttavasti ja Kiinassa se ei ole koskaan ollut mairitteleva. Suhteen jäädyttämisen ohella tai sen sijaan on paikallaan miettiä myös, miten ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen voidaan paremmin ottaa osaksi ystävyyskaupunkitoimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että Tampereen kaupunki jäädyttää ystävyyskaupunkisuhteensa Nižni Novgorodin kaupungin kanssa, kunnes Venäjän ihmisoikeustilanne paranee.

Tampereella 19.8.2013

Vihreä valtuustoryhmä