Selkokielinen vaaliohjelma

Tampereen Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Olemme julkaisseet kuntavaaliohjelmamme selkokielellä. Vaaliohjelmassa kerromme, mitkä ovat tavoitteemme kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa valitaan edustajat valtuustoon, joka päättää Tampereen asioista.

Vihreä Tampere tarkoittaa, että haluamme rakentaa ympäristöystävällistä Tamperetta kaikille kaupunkilaisille. Haluamme, että Tampere on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Tampere tuottaa sen verran hiilidioksidia kuin se pystyy sitomaan ilmakehästä. Kaikki tamperelaiset voivat olla mukana rakentamassa ympäristöystävällistä kaupunkia.

Vihreä Tampere on kestävän liikenteen edelläkävijä. Kestävä liikenne tarkoittaa, että ei kuormiteta luontoa liikaa. On hyvä käyttää joukkoliikennettä ja polkupyörää, kun se on mahdollista. Vihreä Tampere hyödyntää myös uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta. Uusiutuva energia tarkoittaa esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian käyttämistä. Kiertotalous tarkoittaa, että käytetään materiaaleja ja tuotteita mahdollisimman pitkään.

Vihreä Tampere on 15 minuutin kaupunki. Palvelut, vapaa-ajan viettopaikat, lähimetsät ja luonto ovat lähellä. Pääset viidessätoista minuutissa palveluiden luo tai metsään. Luonnon monimuotoisuus on tärkeää. Kaupunkia ei saa laajentaa niin, että metsät vähenevät.

Vihreä Tampere on kaupunki, jossa koulutus on tärkeää. Kaupunki muuttuu ja kasvaa koulujen mukana. Kodin lähellä on varhaiskasvatusta ja alkuopetusta lapsille. Varhaiskasvatus ja alkuopetus tarkoittavat, että lapsille opetetaan elämässä ja koulussa tärkeitä taitoja. Haluamme pienentää perusopetuksen ryhmäkokoja. Perusopetus tarkoittaa ala- ja yläkoulua, joka kestää yhteensä yhdeksän vuotta. Haluamme varmistaa jokaiselle nuorelle jatko-opiskelupaikan. Vihreä Tampere tukee niitä, jotka tarvitsevat apua.

Vihreä Tampere turvaa perus- ja ihmisoikeudet kaikille kuntalaisille. Nämä oikeudet kuuluvat kaikille. Jokaisella on oikeus kokea, että he ovat osa kaupunkiyhteisöä. Palvelut ja toimivat turvaverkot ovat osa tätä. On tärkeää panostaa hyvinvointiin ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pitää päästä nopeasti. On tärkeää saada apua ajoissa.

Vihreä Tampere kehittää ympäristöliiketoimintaa kaupungissa. Ympäristöliiketoiminta tarkoittaa, että yritykset yrittävät suojella luontoa. Rakennamme rohkeasti älykästä kaupunkia, jossa on laadukkaat ja toimivat digitaaliset palvelut. Digitaalinen palvelu on esimerkiksi lääkäriajan varaaminen verkkopalvelusta. Hoidamme vastuullisesti taloutta. Huolehdimme myös laajasta veropohjasta. Laaja veropohja tarkoittaa, ettei yhtä asiaa veroteta paljon. Laajassa veropohjassa useita asioita verotetaan vähän. 

Kulttuuri, tapahtumat ja aktiiviset kaupunkilaiset ovat tärkeitä Tampereelle. Tuemme monipuolisesti eri liikunta- ja kulttuurimuotoja. Haluamme auttaa luomaan uutta toimintaa liikunta- ja kulttuurialalle.