Lataa teksti PDF-versiona tästä

Tampereen vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2012

Johdanto

Vihreät haluavat tehdä Tampereesta kaupungin, joka näyttää ylpeästi muille mallia. Vuonna 2016 Tampere on kukoistava kaupunki, jossa kannetaan vastuu ihmisistä ja ympäristöstä niin Tampereella kuin muualla.

Vihreät haluavat järjestää hyvät palvelut eri elämäntilanteessa oleville ihmisille vauvasta vaariin. Kaikkien pitää voida nauttia kaupunkielämästä. Kaupungista löytyy tilaa elää ja olla. Luomme kaupunkilaisille erilaisia avoimia ja maksuttomia tiloja kaikenlaiseen hyvään toimintaan ja olemiseen. Tampereella on myös elävä maaseutu, jota kannattaa kehittää.

Teemme liikenteestä vähäpäästöistä. Keskustassa voi liikkua sujuvasti ja turvallisesti pyörän ja jalan. Kannatamme modernia raitiotietä, parempaa bussiliikennettä ja sujuvaa lähijunaliikennettä. Teemme suunnitelman fossiilisista polttoaineista irtautumiseksi.

Tampere huolehtii ympäristöstä kaikessa toiminnassaan. Haluamme enemmän luonnonsuojelu- ja virkistysalueita. Haluamme myös vihertää kaupunkikuvaa.

Teemme Tampereesta demokratian mallikaupungin. Haluamme kaikesta päätöksenteosta avointa ja läpinäkyvää. Otamme kaikki kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon lähidemokratiaa kehittämällä ja hyödyntämällä myös Internetin mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamisen helpottamisessa.

Tampere huolehtii kaikissa tilanteissa heikoimmista. Nostamme mieluummin veroja kuin kuritamme heikoimpia. Satsaamme erityisesti ongelmien ennalta ehkäisyyn. Huolehdimme siitä, että ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu kaikessa kaupungin toiminnassa.

Rikas kulttuurielämä ja luova talous ovat Tampereen valtteja. Niillä varmistetaan, että kaupunki voi hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Tuemme vaihtoehtoista kulttuuria ja jaamme kulttuuriin sijoitetut rahat reilusti.

Hoidamme kaupungin taloutta vastuullisesti ja aina kaupunkilaisista huolehtien. Vaikka kaupungin talous on tiukilla, emme lopeta investointeja. Peruspalvelut varmistamme aina, mutta samalla on pidettävä huolta, että kaupunki kehittyy ja sen talous kestää myös tulevaisuudessa. Vihreiden Tampereelle ajama ratikka on hyvä esimerkki vastuullisesta sijoituksesta tulevaisuuteen.

Tulevan valtuustokauden tavoitteita

Kaupunki on kaupunkilaisten olohuone

1. Palvelut tuodaan lähelle ihmisiä. Kun uusia kaupunginosia rakennetaan tai vanhempia tiivistetään, tulee rakennuksiin suunnitella tilaa kivijalkakaupoille ja muille palveluille. Monipuolinen palveluvalikoima tuo asukkaille viihtyvyyttä ja pienyrittäjille työtä. Kaupunkirakenteen eheyttämistä ei kuitenkaan pidä tehdä lähivirkistysalueiden kustannuksella. Tampereen maaseutu on säilytettävä monimuotoisena.

2. Huolehditaan kaupunginosien viihtyvyydestä, ja estetään asuinalueiden eriarvoistuminen hyvillä lähipalveluilla ja eri asumismuotojen sijoittelulla toistensa läheisyyteen. Perusterveyspalvelujen ja pienten lasten koulujen tulee sijaita kävelymatkan päässä. Tarjotaan viihtyisiä kokoontumistiloja niin nuorille kuin ikäihmisille. Eri kaupunginosia kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Varmistetaan joukkoliikenteen toimivuus kaikissa kaupunginosissa.

3. Edistetään koko kaupungin ja erityisesti keskusta-alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti yhdessä mm. poliisin ja sosiaalialan toimijoiden kanssa. Otetaan turvallisuusnäkökulma vahvasti huomioon kaupunkisuunnittelussa ja kehitetään myös liikenneturvallisuutta siten, että kaupunkitila on entistä turvallisempi liikkua ja oleskella.

4. Tehdään Hämeenkadusta joukkoliikennekatu ja kaupungin sydän, jossa mahtuu kävelemään ja pyöräilemään. Parkkipaikkoja voidaan siirtää maan alle, jotta katutilaa voidaan vapauttaa autoilta ihmisille.

5. Toteutetaan yhtenäinen kävelytie järveltä järvelle Tammerkosken rantaa myötäillen, jotta kosken rannalle saadaan vilkasta ja iloista kaupunkielämää.

6. Rakennetaan Eteläpuistoon uimaranta, joka palvelee keskustan asukkaita ja muita kaupunkilaisia.

7. Kaavoituksella tulee varata lisää kysyttyä palstaviljely- ja siirtolapuutarha-alaa uusien asuinalueiden yhteyteen. Edistetään yhteisömaataloutta koulujen ja päiväkotien sekä maatilojen kesken.

8. Tampere tarvitsee parempia liikuntapaikkoja kaikenlaisille ja -tasoisille harrastajille. Eri lajeille tehdään enemmän ulkokenttiä. Kalevan liikuntapuisto ja Iidesjärven perhepuisto on toteutettava seuraavan valtuustokauden aikana. Tammelan stadion on saatettava arvoiseensa kuntoon. Tehdään kansainväliset mitat täyttävä skeittiparkki.

9. Kuntalaisten omaehtoisia ulkoilu-, virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia parannetaan tarjoamalla kootusti tietoa kaupungin alueella sijaitsevista eri vaihtoehdoista, tuottamalla alueille selkeitä opasteita ja karttoja sekä huolehtimalla kohteiden asiallisesta varustetasosta (roska- astiat, pitkokset) ja saavutettavuudesta. Tehdään lisää koirapuistoja.

10. Tampereen on palveltava myös muita kuin kotimaisia kieliä taitavia. Aikataulut, bussipysäkkien informaatio ja kaikki muu oleellinen kaupungin tuottama tieto tulee kääntää englanniksi.

11. Tampereella julkisia viihtymispaikkoja on oltava muuallakin kuin ostoskeskuksissa ja kaupoissa. Järjestöjen lisäksi tiloja tarjotaan myös muulle yhteiselle tekemiselle.

12. Uudistetaan liikunta- ja harrastusjärjestöjen tukien jako reilummaksi ja taataan esimerkiksi riittävät salivuorot myös uusien lajien harrastajille.

13. Kaupungissa tulee voida nauttia kesästä ja sen antimista asumismuodosta riippumatta. Kaupungin tulee tarjota kaupunkilaisille varattavia grillikatoksia ja wc-tiloja puistoihin kesänviettoa varten.

Liikenteestä vähäpäästöistä ja kätevää

1. Ratikka mahdollistaa tamperelaisen joukkoliikenteen merkittävän parantamisen ja helpottaa ihmisten elämää suuressa osassa Tamperetta. Viedään aloittamamme ratikkahanke maaliin ja aloitetaan Tampereen ratikan ensimmäisen vaiheen eli Hervannasta keskustan läpi Lentävänniemeen kulkevan reitin rakentaminen. Suunnitellaan myös seuraavat vaiheet ja annetaan ratikan ylittää kuntarajat.

2. Varataan kävelijöille, pyöräilijöille ja autoilijoille omat väylät niin kaikkien turvallisuus ja viihtyisyys paranee. Pidetään keskusta-alueen nopeusrajoitukset alhaisina ja kiinnitetään erityistä huomiota turvallisiin koulumatkoihin.

3. Tehdään kävelystä ja pyöräilystä mukavimmat vaihtoehdot liikkua paikasta toiseen. Pyöräteitä ja pyöräparkkeja on rakennettava lisää. Eri kaupunginosiin tarvitaan täsmätoimia, jotka mahdollistavat ympärivuotisen pyöräilyn Huolehditaan pyöräteiden talvikunnossapidosta.

4. Lisätään kävelykatuja ja kävelypainotteisia katuja erityisesti ydinkeskustassa. Muutetaan mm. Tuomiokirkonkatu ja Kauppakatu kävelykaduiksi. Tehdään olemassa olevista kävelykaduista viihtyisämpiä. Muutetaan yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa keskustakortteleiden sisäpihoja viherpihoiksi ja yhteisöllisemmiksi tiloiksi. Löyhennetään rakennusten parkkipaikkanormeja keskustan alueella.

5. Tehdään bussiliikenteen pääreiteille matkustamista nopeuttavat joukkoliikennekaistat liikennevaloetuuksineen. Otetaan käyttöön vähäpäästöisempää kalustoa kuten hybridi- ja biokaasubusseja.

6. Kehitetään kaupungin sisääntuloväyliä kaupunkibulevardeiksi, joissa autoliikenne sopeutuu asukkaiden ja joukkoliikenteen tahtiin.

7. Aloitetaan lähijunaliikenne tunnin vuorovälein nykyisillä raiteilla Lempäälästä, Nokialta, Ylöjärveltä ja Orivedeltä Tampereelle. Avataan radoille uusia seisakkeita.

8. Otetaan käyttöön joukkoliikenteen seudullinen yhteislippu, joka toimii kaikissa eri välineissä.

9. Tehdään kaupunkiseudulle liikenteen fossiilisten polttoaineiden riippumattomuuteen tähtäävä ohjelma ja käynnistetään sen toteutus.

Tamperelaisten vastuu ympäristöstä

1. Tehdään Tampereesta päästöneutraali ensimmäisenä Suomen suurista kaupungeista. Leikataan ilmastoa lämmittäviä päästöjä nopeasti ja määrätietoisesti kaikilla sektoreilla. Näin teemme oman osamme yhteisissä ilmastotalkoissa. Etujoukoissa eteneminen tuo myös säästöjä ja tuloja, kun energian tuhlaamista vähennetään ja vihreään talouteen syntyy uusia työpaikkoja.

2. Käytetään luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäen. Satsataan jätteen synnyn ennaltaehkäisyyn ja parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia kierrättää jätteensä. Tehdään biojätteestä biokaasua, jolla pyöritetään kaupungin busseja.

3. Tehdään Tampereesta luonnonsuojelun kärkikaupunki. Lisätään suojelualueiden määrää pitkäjänteisesti. Kehitetään myös uusia suojelualueita ennallistamalla heikentyneitä ekosysteemeitä.

4. Perustetaan Teiskoon kansallispuisto. Suojellaan kaupungin omistamia metsiä Teiskossa ja kehitetään entisten talousmetsien luontoarvoja. Laajennetaan alueita siten, että ne muodostavat kansallispuistoksi soveltuvan kokonaisuuden.

5. Säästetään kaupunkilaisille tärkeät lähimetsät rakentamiselta. Suojellaan metsiä ja kehitetään niiden monimuotoisuutta keventämällä metsän käsittelyä. Jätetään lähimetsiin enemmän lahopuuta. Peltolammin metsälähiön tiivistäminen tulee toteuttaa vanhoille, jo rakennetuille asfalttikentille eikä metsiin. Lopetetaan Kauppi-Niihaman nakertaminen rakentamisella. Kehitetään tulevaisuuden Kauppi-Niihamasta luonnoltaan monimuotoinen metsäalue, jossa voi lenkkeillä ja harrastaa jylhissä maisemissa. Hyödynnetään paikallisia luonnonvaroja kuten biomassaa ja kiviainesta ympäristövaikutukset tarkasti halliten.

6. Viherrytetään harmaata kaupunkiympäristöä istutuksilla ja viherkatoilla. Muutetaan osa nurmialueista monimuotoisiksi niityiksi ja kedoiksi. Suositaan katto- ja seinäpuutarhoja uudis- ja korjausrakentamisessa.

7. Kaupungin hankinnoissa suositaan reilua kauppaa, luomua, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

8. Siirrytään paikallisessa energiantuotannossa hallitusti uusiutuviin energialähteisiin ja pidetään Tampereen sähkölaitos erossa ydinvoimasta. Rakennetaan uudet asuinalueet energiaomavaraisiksi ja parannetaan vanhojen asuinalueiden energiatehokkuutta.

Tampereesta demokratian ja avoimuuden mallikaupunki

1. Tehdään Tampereesta täydellistä avoimuutta tavoitteleva kaupunki, jossa päätöksenteko on asukkaille täysin läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Tamperelaisten osallistumisesta heitä koskeviin päätöksiin on tehtävä mahdollisimman helppoa.

2. Avataan poliittisten toimielinten kokoukset mahdollisimman laajasti. Avataan kaupungin tuottamat tietovarannot ja tuetaan niiden hyödyntämistä. Jatketaan valtuuston kokousten televisiointia.

3. Otetaan asukkaat mukaan Tampereen päätöksentekoon hyödyntäen tamperelaisten huipputeknologista osaamista. Luodaan ihmisille mahdollisuus katsoa helpommin netistä, mitä oman kodin lähiympäristössä tapahtuu ja miten asiat etenevät kaupungin hallinnon rattaissa.

4. Tampereesta tehdään määrätietoisesti demokratian mallikaupunki. Pormestari valitaan suoralla kansanvaalilla, kun se on mahdollista. Tampereelle luodaan uusi lähidemokratiamalli, jossa kaupunginosavaltuustot valitaan kunnallisvaalien yhteydessä. Kaupunginosavaltuustoille siirretään todellista päätös- ja budjetointivaltaa.

5. Päätökset tehdään sillä tasolla, millä saadaan aikaan kokonaisedun kannalta parhaita päätöksiä. Kuntalaisten elämä ei noudata kuntarajoja. Esimerkiksi joukkoliikennettä ja terveydenhuoltoa koskevia päätöksiä on luontevinta tehdä yhtä kuntaa laajemmalla tasolla.

Tampere huolehtii kaikista

1. Kansalaiset saavat aina laadukkaita julkisia palveluita. Monituottajamalleja ja palveluiden yksityistämistä ei pidä ajaa vain ideologisista syistä tai yleisenä ratkaisuna, vaan asiaa tulee tarkastella kaupunkilaisten edun kannalta. Tuottajaksi pitää valita taho, joka pystyy tarjoamaan laadukkaimpia palveluita kaupunkilaisten veroeuroja säästäen.

2. Huolehditaan terveyspalveluiden rahoittamisesta. Terveyden edistäminen, ennalta ehkäisevät terveyspalvelut ja terveysongelmien varhainen tunnistaminen ovat avainasemassa, kun tuetaan kansalaisten hyvinvointia. Kehitetään perusterveydenhuoltoa ja panostetaan terveysasemien omalääkäritoimintaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöiseen yhteistyöhön.

3. Varmistetaan, että myös mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioidaan opetuksessa.

4. Esteettömyys otetaan läpileikkaavaksi periaatteeksi. Huolehditaan siis siitä, että julkisiin tiloihin pääsee lastenvaunun tai pyörätuolin kanssa, ja että kaupungin verkkosivut sekä joukkoliikenteen aikataulupalvelut ovat helposti myös mm. aistivammaisten käytettävissä.

5. Kaupunkilaisiin kohdistuvia päätöksiä tehtäessä selvitetään vaikutukset eri sukupuoliin.

6. Varmistetaan uustamperelaisille neuvontapalvelut, joiden tuella he löytävät kaikille kuntalaisille suunnatut palvelut. Näin tuetaan kotoutumista ja kotimaisten kielien opintoihin ohjautumista tehokkaasti. Kaupungin on otettava selkeä kielteinen kanta rasismiin ja negatiivisiin asenteisiin maahanmuuttajia ja muita vähemmistöryhmiä kohtaan.

7. Tampereen kaupungin on toimittava esimerkkinä maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten työllistäjänä niin, että henkilökunnan määrästä noin 4 %, kuten kuntalaisistakin, on maahanmuuttajataustaisia.

8. Kaupungin tukee kaikkien nuorten työllistymistä. Erityisesti vaikeammin työllistyvien nuorten elämä pidetään raiteilla tarjoamalla erityisryhmille kuten koulupudokkaille, maahanmuuttajille ja vammaisille kaupungin kesätöitä.

9. Haluamme hyvän vanhuuden tamperelaisille ja hyvät palvelut itsenäisen elämän tueksi. Haluamme erityisesti tukea ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona. Ikäihmisten monimuotoinen asuminen ja kotona eläminen ovat hyviä tapoja parantaa ihmisten elämänlaatua. Tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa parannetaan mm. tarjoamalla laadukkaita sijaishoitopaikkoja ja kotiapua. Vanhuspalveluiden ei pidä riippua ihmisten tulotasosta ja varallisuudesta, vaan laadukkaat palvelut turvataan kaikille.

10. Kehitetään lasten kotihoidon tuen Tampere-lisää muun muassa siten, että myös isät ovat useammin tuen saajina. Tehdään lasten päivähoitopalveluista monipuolisempia ja joustavampia. Tällä tavoin tuetaan pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään elämäntilanteesta riippumatta. Turvataan myös hyvät avoimen varhaiskasvatuksen palvelut.

11. Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevään työhön, kuten perhetyöhön. Varmistetaan varhainen puuttuminen ja varhainen tuki, jotta lapset ja perheet saavat apua ongelmatilanteissa jo ennen niiden kärjistymistä. Kehitetään palveluja vastaamaan perheiden kriisitilanteisiin, esimerkiksi tarjoamalla lapsilähtöistä eroneuvontaa.

12. Varmistetaan, että Tampereella saa parasta opetusta koko Suomessa. Tehdään kouluista paikkoja, joissa kaikilla on hyvä olla. Mahdollistetaan koulujen tilojen käyttö harrastustarkoituksissa oppilaille ja opiskelijoille koulupäivien aikana ja ulkopuolella.

13. Kiusaamista ei suvaita koskaan.

14. Laadukkaita mielenterveys- ja päihdepalveluja on saatava jonottamatta ja kaikkina vuorokauden aikoina. Panostetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa, ja järjestetään myös omaisten jaksamista tukevia palveluja. Kehitetään asuntopalveluita myös kaikkein vaikeimmassa päihdekierteessä oleville asunnottomille. Järjestetään matalan kynnyksen palvelupiste peseytymis- ja ruokailumahdollisuuksineen kantakaupungin alueelle.

15. Kehitetään yhdyskuntatyötä ja viedään sosiaalinen tuki sinne, missä kaupunkilaiset asuvat ja elävät. Varmistetaan, että toimeentulotukityössä asiakkailla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen asiointiin ja kaikilla on oikeus sosiaalityöhön.

16. Satsataan syrjäytymisen ehkäisyyn ja esimerkiksi kouluissa tarjottavaan yksilölliseen apuun. Taataan jatkopaikka kaikille peruskoulunsa päättäville, ja edistetään opinnoissa kiinni pysymistä tarvittaessa esimerkiksi työpajojen ja osatutkintojen avulla.

17. Varmistetaan, että tietojärjestelmät palvelevat työntekijöitä aina parhaalla mahdollisella tavalla. Korjataan erityisesti sairaaloiden tietojärjestelmien ongelmat.

Luova kaupunki sijoittaa kulttuuriin

1. Varmistetaan, että Tampere on kulttuuritarjonnaltaan Suomen kärkitasoa. Turvataan rahoitus myös erilaiselle monimuotoiselle taiteelle ja ihmisten itse tekemiselle. Tarvitaan reilu määrä kulttuuritapahtumia erilaisille yleisöille. Tampereelle mahtuu monenlaista tekemistä ja kaikille löytyy jotain!

2. Tuetaan nuorten omaehtoista kulttuuria ja reagoidaan pikaisesti nuorisokulttuurin muutoksiin. Ei tehdä nuorisopolitiikkaa poliitikkojen nuoruuden muistelun pohjalta vaan sen mukaan, mitä nykynuoret tarvitsevat ja haluavat. Avataan koulujen ovet poliittiselle toiminnalle ja erilaisille kansalaisjärjestöille.

3. Varmistetaan, että yhteistä rahaa jaettaessa erilaisille järjestöille kulttuuri-, urheilu- ja nuorisotoiminnassa kriteerit ovat aina avoimia. Muutetaan poliittisten nuorisojärjestöjen rahoitus tasa-arvoiseksi nykyisen epäireilun historiaan nojaavan jaon sijaan.

4. Edistetään luovien alojen yrittäjyyttä. Esimerkiksi kasvavan pelialan lisäksi Tampere voi löytää menestystä myös elokuvista, musiikista ja kuvataiteista. Tampereen kaupunki tukee yhteistyöverkostojen synnyttämistä kaupungin yritysten, oppilaitosten ja julkisten palveluiden välille.

5. Toteutetaan Onkiniemeen suunniteltu luovien alojen keskus, jossa yrittäjyys ja kulttuuri kohtaavat.

6. Korvamerkitään prosentti julkisen rakentamisen kustannuksista taidehankintoihin.

7. Helpotetaan eri kokoisten tapahtumien järjestämistä. Siirrytään tapahtumien järjestämiseen liittyvien lupien ja varausten hoitamisessa yhden luukun periaatteeseen.

8. Huolehditaan arvokkaasta rakennuskulttuuristamme. Korjataan ensi alkuun kulttuurihistoriallisesti arvokas Näsilinna ja kehitetään rakennukseen monimuotoista kulttuuritoimintaa sekä palveluja kaupunkilaisten iloksi.

9. Kehitetään Tullin alueesta kaupungin popkulttuurielämän sydän mm. laajentamalla kulttuuritoimintaa vanhalle tavara-asemalle.

10. Parannetaan kaupungin bändikämppätilannetta yhdessä harrastajien, tilojen omistajien ja kaupungin kanssa tavoitteena bändikämppien määrän lisääminen Tampereella.

Taloutta hoidetaan vastuullisesti ja tulevaisuuteen katsoen

1. Vaikeassa taloustilanteessa tarvitaan uusia rahoituslähteitä. Kiinteistöveroa voidaan nostaa samalla kun kaupunki tiivistyy ja asuntoihin sitoutunut varallisuus kasvaa. Tyhjien tonttien kiinteistöveroa nostetaan kaupunkirakenteen eheyttämiseksi.

2. Tampere pidetään vetovoimaisena alueena yrityksille. Otetaan huomioon kaupungin päätöksenteon vaikutukset yrityksiin. Vain yritysten luomat työpaikat ja työpaikkojen luomat verotulot voivat varmistaa kaupungin kehityksen ja menestyksen myös tulevaisuudessa. Yrityksiä tuetaan erityisesti niiden alkutaipaleella luomalla erilaisia yrittäjyyttä tukevia tiloja. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta toiminnasta toimii Uusi Tehdas.

3. Kehitetään yrityspalveluita kohti yhden luukun mallia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Helpotetaan yritystonttien saamista.

4. Turvataan koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut kaikissa tilanteissa. Vihreät haluavat mieluummin korottaa veroja kuin leikata palveluita köyhimmiltä. Vaikka raha on tiukassa, emme tee sellaisia säästöjä, joista seuraa nyt tai tulevaisuudessa suurta kärsimystä tai jotka tulevat pitkällä aikavälillä kalliiksi.

5. Kun tehdään tietotekniikan hankintoja, varmistetaan, ettei lukkiuduta yhden toimittajan tarjoamiin palveluihin. Hankittavissa ohjelmistoissa on käytettävä mahdollisimman paljon avoimia rajapintoja. Kaupungin tulee olla myös vapaan lähdekoodin edelläkävijä. Tietojärjestelmissä on myös pyrittävä laajempaan yhteistyöhön muiden kuntien kanssa.