Muut yhdistykset

Pirkanmaan Vihreät ry

eli Pirvi on Vihreän liiton Pirkanmaan piirijärjestö. Se on pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten oma kattojärjestö, joka tukee eri puolilla maakuntaa tapahtuvaa vihreää toimintaa, tiedottaa tapahtumista ja herättää keskustelua vihreistä teemoista. Tampereen vihreät kuuluvat Pirkanmaan vihreisiin. Lisätietoja pirkanmaanvihreat.fi

Pirkanmaan Tieteen ja Teknologian Vihreät ry

Pirkanmaan tieteen ja teknologian vihreät ry, eli tuttavallisesti PiTTi edistää vihreisiin arvoihin, tutkittuun tietoon ja teknologiseen kehitykseen pohjautuvaa politiikkaa koko Pirkanmaan alueella. Toimintaa teemme omaa porukkaa kuunnellen, kiinnostuneita ihmisiä puhutellen ja kaikkea pönötystä vältellen. Järjestämme keskusteluiltoja, tutustumisia mielenkiintoisiin innovaatioihin sekä teemme yhteistyötä muiden Pirkanmaan Vihreiden yhdistysten kanssa. Lisätietoja: facebook.com/pittiry

Länsi-Tampereen Vihreät ry

Uittotunnelista länteen voisi olla sopiva määritelmä Länsi-Tampereen Vihreät ry:n temmellyskentästä. Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuksia ja vaikuttaa niin Lielahden kuin Tesomankin alueiden kehittämiseen.

Lisätietoja facebook.com/lansitampereenvihreat/

Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry

Toiminnan tarkoituksena on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille Pirkanmaalla sekä edistää ja rohkaista naisia yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan.  Yhdistys edistää elinympäristön ja luonnonvarojen suojelua sekä kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja esteettömyyttä, sekä naisryhmien välistä yhteistyötä. Jäsenyys Tasvinassa ei edellytä Vihreän liiton jäsenyyttä.

Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen elämään. Lisätietoja vihreatnaiset.fi/tampere/

Tampereen seudun vihreät nuoret – Virnu ry

Tampereen seudun vihreät nuoret – Virnu ry on vihreiden nuorten ja opiskelijoiden äänitorvi Tampereella. Virnu on kanava sinulle, joka tahdot vaikuttaa yhteiskuntaan niin politiikan kuin kansalaisjärjestönkin keinoin, tutustua uusiin ihmisiin ja olla mukana tekemässä maailmasta hiukan parempaa paikkaa.

Virnu toimii yhdessä Tampereen vihreiden yhdistysten  ja tamperelaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Virnu kuuluu valtakunnalliseen Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry:hyn ja vaikuttaa myös Vihreässä liitossa.
Virnun jäseneksi ovat tervetulleita kaikki 15 vuotta täyttäneet opiskelijat ja alle 30-vuotiaat nuoret. Lisätietoja virnu.net/