Lue kuntavaaliohjelma pdf-muodossa täältä (Suomi | Svenska | English):
Kuntavaaliohjelma 2021 (pdf) | Kommunalvalsprogram 2021 (pdf) | Munipical Election Platform 2021 (pdf)Selkokielinen vaaliohjelma (www)

Lue Tampereen Vihreän valtuustoryhmän saavutuksista täältä: https://www.tampereenvihreat.fi/asiat/saavutuksiamme/

Kuva: Riikka Vaahtera

Vihreä Tampere on avoin eurooppalainen raide- ja kulttuurikaupunki, jonne kuka tahansa on tervetullut.

Vihreä Tampere mahdollistaa kaupunkilaisten kestävän elämäntavan. Haluamme rakentaa ympäristöystävällistä kaupunkia, joka on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaikki tamperelaiset voivat olla mukana tässä työssä omista lähtökohdistaan. Vihreä Tampere on kestävän liikenteen, uusiutuvan energian ja kiertotalouden edelläkävijä.

Vihreä Tampere on 15 minuutin kaupunki. Siellä palvelut, vapaa-ajan viettopaikat, mutta myös lähimetsät ja luonto ovat saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä enintään viidessätoista minuutissa. Kaupungin kasvu ohjataan keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille turvaten viheralueet ja luonnon monimuotoisuus.

Vihreä Tampere on laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen kaupunki, joka elää ja kehittyy oppilaitostemme ja sen opiskelijoiden mukana. Varhaiskasvatusta ja alkuopetusta on tarjolla lähellä kotia. Perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään ja tarjotaan tukea sitä tarvitseville. Jokaiselle nuorelle varmistetaan jatko-opiskelupaikka. Ketään ei jätetä tyhjän päälle.

Vihreä Tampere turvaa perus- ja ihmisoikeudet kaikille kuntalaisille. Jokaisella on oikeus kokea olevansa osa kaupunkiyhteisöä. Toimivat turvaverkot ja sujuva pääsy palveluiden äärelle ovat osa tätä kokemusta. Investoimme hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on päästävä jonottamatta. Tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin on saatava ajoissa.

Vihreä Tampere kehittää ympäristöliiketoiminnasta uusia kasvualoja kaupunkiin. Rakennamme rohkeasti älykästä kaupunkia, jossa laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset digitaaliset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin. Hoidamme taloutta vastuullisesti huolehtien laajasta veropohjasta. Tampere elää ja sykkii kulttuurista, tapahtumista ja aktiivisista kaupunkilaisista. Tuemme monipuolisesti eri liikunta- ja kulttuurimuotoja mahdollistaen myös uusien toimijoiden ja yhteisöjen syntyä.


Vihreä Tampere huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä

 • Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä
 • Tehdään yhdessä Tampereesta hiilineutraali 
 • Turvataan luonnon monimuotoisuus 

Vihreä Tampere satsaa koulutukseen

 • Laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lähellä kotia
 • Tuetaan nuoria ja kuunnellaan heitä
 • Vetovoimaisia lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia
 • Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Vihreä Tampere huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista

 • Kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluja 
 • Toimivat peruspalvelut auttavat ajoissa
 • Hyvinvointia ja osallisuutta kaikille

Vihreä Tampere hoitaa työllisyyttä ja taloutta

 • Tampereen vetovoima on hyvissä työpaikoissa, kulttuurissa ja kansainvälisyydessä 
 • Kestävää kasvua ja vihreitä investointeja


Vihreä Tampere huolehtii ilmastosta, luonnosta ja ympäristöstä


Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä

Eläviä kävelykeskustoja 

Vihreän Tampereen keskusta ja alakeskukset ovat kävely- ja joukkoliikennepainotteisia. Asuminen, palvelut, vihreys sekä työpaikat ovat lomittain kaupunkilaisten arkea mukaillen. Keskusta ja alakeskukset ovat yhteisiä olohuoneita, viihtyisiä, esteettömiä ja turvallisia. Kävelykeskustaa laajennetaan, autoilua ohjataan kehäkaduille ja sieltä pysäköintihalleihin, liikenteen nopeuksia lasketaan ja kävelylle ja pyöräilylle tehdään sujuvat väylät. Hatanpään ja kantakaupungin yhdistävän kävely- ja pyöräilysillan suunnittelu aloitetaan Viinikanlahden rakentamisen edetessä. Tampereella voi elää arkea sujuvasti niin ilman autoa kuin auton kanssa.

Sujuva joukkoliikennekaupunki 

Vihreä Tampere parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja kehittää joukkoliikennekäytäviä. Raitiotien kakkosvaihe Lentävänniemeen toteutetaan ja kolmosvaiheen toteutus Härmälään ja Pirkkalaan varmistetaan tulevalla valtuustokaudella. Ylöjärven ja Kangasalan suunnan raitioteitä valmistellaan myös. Lähijunista tehdään seudullisen joukkoliikenteen runko. Liikennöinti tulee varmistaa pysyväksi ja riittävän tiheäksi yhdessä valtio kanssa. Tampere edistää edunvalvonnassaan aktiivisesti kalustoyhtiön perustamista lähijunapalveluiden kilpailun varmistamiseksi. Yleiskaavaan merkittyjen lähijunaseisakkeiden toteutus käynnistetään ja seisakkeiden ympäristöjen täydennysrakentamista edistetään.

Kävelyn ja pyöräilyn kaupunki 

Vihreä Tampere laittaa kävely- ja pyöräilyreitit hyvään kuntoon, jotta ne ovat turvallisia, sujuvia, esteettömiä ja viihtyisiä kaikille, myös apuvälineillä liikkuville. Kouluun tulee voida kulkea turvallisesti niin kävellen, pyöräillen kuin vaikkapa skuutilla. Tampereelle tehdään strateginen kehitysohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Talvikunnossapitoon määritellään entistä paremmat ja selkeämmät kriteerit ja varmistetaan kunnossapidon laadunvalvonta. Rakennetaan pysyvä silta nyt väliaikaisen Värjärinkujan sillan tilalle. Pyöräilyn rakenteellista pysäköintiä edistetään voimakkaasti liikenteen keskeisissä solmukohdissa, kuten asemakeskuksessa.

Kiehtovia kaupunkitiloja 

Vihreä Tampere on korkealaatuisen arkkitehtuurin ja kiehtovien kaupunkitilojen kaupunki. Viihtyisä kaupunki vetää ihmisiä puoleensa ja on niin kuntalaisten kuin liike-elämän etujen mukainen. Siellä on myös mukava kävellä ja pyöräillä. Kaupunkitila on vaihtelevaa ja monipuolista, se mahdollistaa monenlaisen käytön erilaisina aikoina. Panostaminen niin arkkitehtuuriin kuin rakennusperinnön vaalimiseen tuo myös kiinnostavaa kerroksellisuutta. Julkisen taiteen on oltava osa kaupungin ja sen tytäryhtiöiden rakennus- ja kehityshankkeita.

Kestävää kaupunkikehitystä 

Vihreä Tampere on elävä kaupunki, jossa toiminnot lomittuvat joustavasti. Etätöiden lisääntyessä ja kotikortteleiden merkityksen korostuessa arjen palveluita, työntekoa tukevia tiloja ja asumista tulee sekoittaa kaupunkirakenteessa. Kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin edistetään määrätietoisesti hiilineutraalia kaupunkia ja viihtyisää asuinympäristöä. Kaupunkirakennetta ei laajenneta, vaan uutta asutusta kaavoitetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään, pääosin raitiotien ja joukkoliikennekäytävien varrelle.

Monimuotoista asumista 

Vihreä Tampere pitää asumisen hinnan kurissa riittävän asuntotuotannon avulla. Tampereella tulee olla mahdollisuuksia asua tulotasosta riippumatta. Lisätään asuntotuotannon monimuotoisuutta, kuten kaupunkipientaloja, lapsiperheille sopivia kerrostaloasuntoja, monen sukupolven kortteleita, ryhmärakennuttamista ja muita yhteisöllisiä asumisratkaisuja. Kohtuuhintaisessa asumisessa vahvistetaan myös asukasdemokratiaa ja yhteisöllisyyttä. Asuntopolitiikan tulee olla tasapainoista niin, että kaupunkiin ei muodostu hyvä- ja huono-osaisten alueita. Lisätään kohtuuhintaista asumista yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Tehdään yhdessä Tampereesta hiilineutraali

Ilmastotekoja yhteistyöllä 

Vihreä Tampere kuuntelee ja kuulee nuorten ilmastoliikettä, joka haluaa konkreettisia tekoja. Ilmastokumppanuuteen kutsutaan myös taloyhtiöitä, jotka haluavat säästää energiaa, yrityksiä, jotka kehittävät puhtaita ratkaisuja, yhteisöjä, jotka haluavat kehittää hiilineutraaleja toimintatapoja, ja perheitä, jotka haluavat elää ympäristöystävällisesti. Ilmastonmuutoksen hillintä onnistuu vain meidän kaikkien yhteistyöllä.

Puhtaampaa sähköä ja kaukolämpöä 

Vihreä Tampere siirtyy sähkön- ja lämmöntuotannossa kohti hiilinegatiivisuutta. Tavoite edellyttää sekä entistä puhtaampaa sähköntuotantoa, uusia lämmöntuotantotapoja, lämmön varastointia, että uusiutuvia polttoaineita. Sitoudutaan noudattamaan bioenergian käytössä kestävyyskriteereitä, jotka ohjaavat vain kestävästi tuotettujen energianlähteiden käyttöön. Kaukolämpöverkko avataan alustaksi, johon uusia lämmöntuotantotapoja voidaan joustavasti liittää.

Älykkäitä ja energiatehokkaita kiinteistöjä 

Vihreä Tampere on energiatehokkuuden edelläkävijä. Kaupungin omat kiinteistöt ovat esimerkkejä älykkäässä energiatekniikassa, oman energiantuotannon lisäämisessä ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Otetaan käyttöön erityisesti polttoon perustumattomia energian tuotannon ja varastoinnin tapoja, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, geolämpöä ja akku- ja lämpövarastoja. Edistetään älykkäitä energiayhteisöjä, joissa kiinteistöt tuottavat oman energiansa ja voivat siirtää ylimääräistä energiaa esimerkiksi korttelin sisällä.

Kestävää liikkumista 

Vihreä Tampere siirtyy bussiliikenteessä ja kaupungin ajoneuvoissa puhtaampiin käyttövoimiin, kuten sähköön ja biokaasuun. Tarvitaan myös siirtymää kestäviin liikennemuotoihin ja liikennesuoritteen vähentämistä. Edistetään liikenteen hinnoittelua ympäristövaikutusten mukaan, se on tutkitusti tehokas keino ohjata ihmisten kulkutapavalintoja. Liikenteen päästötavoitteiden ja toimivan kaupunkikeskustan varmistamiseksi autoilun kapasiteettia ei Tampereella enää lisätä. Pysäköintinormia edelleen keventämällä pysäköinnin kustannukset ohjataan käyttäjälle – samalla älykästä pysäköintiä ja vuoropysäköintiä lisätään ohjauksella.

Ilmastoystävällistä ruokaa 

Vihreä Tampere suosii lähi- ja luomuruokaa ja vähentää eläinperäisen ruoan osuutta kouluissa ja päiväkodeissa sekä kaupungin henkilöstöravintoloissa. Kaikkialla huolehditaan myös vegaanivaihtoehdon saatavuudesta. Edistetään kierrätystä ja kestävää kehitystä oppilaitoksissa hävikkiruuan myymisellä sekä lajittelemalla jätteet kattavasti. Kaupungin hankintaosaamista vahvistetaan siten, että kiertotaloudesta, energia- ja materiaalitehokkuudesta, hiilineutraaliudesta sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta tulee osa kaupungin ja kumppaniyhtiöiden arkea. Näin voidaan vahvistaa myös aluetaloutta.

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Viheralueille ei rakenneta 

Vihreä Tampere kaavoittaa vastuullisesti. Kantakaupungin viherverkostoa ei vaaranneta rakentamalla viheralueille eikä uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle. Hankalissa paikoissa kompensoidaan syntyneitä ekologisia haittoja. Maankäytön suunnittelussa huolehditaan ekosysteemien säilymisestä osoittamalla kaavoituksessa määrällisesti ja laadullisesti riittävät viher- ja vesialueverkostot.

Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan 

Vihreä Tampere suojelee luontoa ja on vahvasti mukana pysäyttämässä luontokatoa. Kaupungilla on suurena maanomistajana merkittävä rooli luonnonsuojelussa, sillä usein ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat paikallisia. Tampereelle laaditaan kaikki toimialat läpäisevä toimenpideohjelma luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ja luonnonympäristöjen ennallistamiseksi Luonnonsuojeluohjelma päivitetään tavoitteena kaksinkertaistaa luonnonsuojelualueiden määrä.

Villimpää kaupunkiluontoa 

Vihreä Tampere on puistoja, katupuita, vehreitä pihoja ja viherkattoja. Lähimetsät, puistot ja virkistysalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta niillä on myös suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Monimuotoinen villimpi kaupunkiluonto, vapaasti virtaavat puhtaat vedet ja vehreät asuinalueet ovat vetovoimatekijöitä, joiden tulee olla kaikkien tamperelaisten saavutettavissa. Osa kaupunkiluonnosta jätetään luonnontilaan, tukemaan kaupungin keskellä elävää lajistoa ja elintärkeitä pölyttäjiä. Luonnontilaisia niittyjä perustetaan ympäri kaupunkia korvaamaan osa puistonurmikoista, ja lahopuuta jätetään metsiin ja niityille vaalimaan uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Avoimia alueita hoidetaan esimerkiksi laidunnuksella.

Jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa 

Vihreä Tampere on edelläkävijä ja esimerkki metsien luonnonarvojen säilyttämisessä ja metsien kestävässä virkistyskäytössä. Metsänhoito nojaa jatkuvaan kasvatukseen, hiilinielujen vahvistamiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Valtuustokaudella edistetään Kintulammi–Pukala-alueen kehittämistä kansallispuistoksi, ja hakuprosessi laitetaan liikkeelle – tällä vahvistetaan myös Teiskon luontomatkailua laajemmin.

Puhtaat järvet ja virtavedet 

Vihreä Tampere huolehtii vesistöistä ja niiden puhtaudesta. Järvet ja virtavedet ovat Tampereen helmiä, jotka tarjoavat kaupunkilaisille virkistystä ja kauneutta kaikkina vuodenaikoina. Suojellaan kalakantoja purkamalla vaelluskalojen nousuesteitä, rakentamalla kalateitä ja kunnostamalla virtavesiä. Järvien merkitys matkailulle ja sitä kautta aluetaloudelle tunnistetaan. Toteutetaan Järviluontokeskus Särkänniemen yhteyteen. Keinopohjavesihanke Tavase on uhka ympäristölle, mutta myös suuri taloudellinen riski. Valtuustokauden alussa tehdään tarvittavat ratkaisut Tavasen lopettamiseksi. Järvien saarille ja rannoille rakennetaan lisää laavu- ja nuotiopaikkoja veneilyn ja retkeilyn edistämiseksi. Tehdään ympärivuotinen järvimatkailun kehittämissuunnitelma.


Vihreä Tampere satsaa koulutukseen


Laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lähellä kotia

Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus 

Vihreä Tampere tukee pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään tarjoamalla laadukasta varhaiskasvatusta lähellä kotia ja tarjoamalla sisaruksille paikat samasta päiväkodista. Varmistetaan riittävät henkilökuntaresurssit ja tarvittaessa lapsen vaatima erityisopetus. Mahdollistetaan, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa huomion hoitopäivän aikana. Riittävä määrä aikuisia lasta kohden parantaa myös henkilökunnan työssä jaksamista ja hoidon laatua. Kaksivuotiseen esiopetukseen siirtyminen on tärkeä keino ehkäistä oppimisen erojen syntymistä ja kouluvalmiuksien tasaamisessa. Vihreä Tampere tukee varhaiskasvatuksen monimuotoisuutta, muun muassa palvelusetelipäiväkotien avulla.

Annetaan perusopetusta lähikouluissa 

Vihreä Tampere pitää alakoululaisten koulumatkat sopivan lyhyinä ja takaa laadukasta perusopetusta kaikkialla Tampereella. Alkuopetuksen oppilaille tarjotaan laadukasta iltapäivätoimintaa. Pyritään pienentämään ryhmäkokoja vastaamaan muuttuneen opetussuunnitelman sisältöjä, lisätään erityisopetuksen resursseja ja opetuksen määrää. Opettajamitoituksessa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien sekä vieraskielisten oppilaiden määrä. Joustava esi- ja alkuopetuksen malli tulee resursoida niin, että koulun arjessa on aidosti mahdollisuus tukea lapsen yksilöllistä kasvua toisen luokan loppuun saakka.

Parannetaan opettajien työhyvinvointia 

Vihreä Tampere huolehtii päiväkotien ja koulujen henkilökunnan työhyvinvoinnista. Sopivan kokoiset opetusryhmät lisäävät työssä jaksamista, parantavat opetuksen laatua ja oppimista. Kouluille tulee turvata paremmat resurssit puuttua koulukiusaamiseen ja sen ehkäisyyn mm. panostamalla oppilaiden hyvinvoinnin tukeen sekä opettajien kouluttamiseen. Opettajalla tulee olla mahdollisuus keskittyä ydintehtäväänsä eli oppimisen edistämiseen ja kodin kasvatustehtävän tukemiseen.

Kehitetään hyviä oppimisympäristöjä 

Vihreä Tampere huolehtii hyvistä oppimisympäristöistä. Koulujen laitteet ja teknisen tuen saatavuus on päivitettävä yhdenmukaisiksi kaikissa kouluissa. Opettajille on tarjottava koulutusta digiopetuksen pedagogisessa hyödyntämisessä. Huolehditaan tilojen kunnosta oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja kunnollisella valvonnalla. Puututaan mahdollisiin sisäilmaongelmiin ripeästi ja priorisoidaan korjauksissa pisimpään odottaneet ja pahimmat kohteet.

Tuetaan nuoria ja kuunnellaan heitä

Taataan kaikille samat mahdollisuudet 

Vihreä Tampere varmistaa toisen asteen koulutusmahdollisuudet kaikille riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta tai muusta tekijästä. Lähiopetukseen sekä laadukkaaseen ja monipuoliseen opetukseen tulee varmistaa resurssit. Mahdollisen työssäkäynnin ja perhearjen huomioon ottaminen opiskelujen ohessa tukee suoriutumista koulusta.

Kukaan ei saa pudota kyydistä 

Vihreä Tampere tukee nuoria riittävillä mielenterveys- ja terveyspalveluilla sekä perheen, koulun ja kolmannen sektorin hyvällä yhteistyöllä. Varmistetaan riittävät ja monipuoliset resurssit niin etsivään nuorisotyöhön, opinto-ohjaukseen kuin koulukuraattoreiden, psykologien ja vastaavien toimiin, jotta kukaan ei putoa kyydistä. Huolehditaan siitä, että opinto-ohjaus ei tue stereotypioita vaan tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutuksen turvin kaikille. Myös sujuva yhteys nuorisovastaanottoon mielenterveyspalveluiden turvaamiseksi on hoidettava koko toisen asteen osalta. Maksuttoman harrastamisen turvaaminen nuorille lisää hyvinvointia ja estää syrjäytymistä.

Kuunnellaan nuorten mielipiteitä 

Vihreä Tampere kuuntelee niin nuorisopalveluiden järjestämisessä kuin toisen asteen koulutuksen ylläpidossa ja kehittämisessä nuorten omia mielipiteitä. Huomioidaan nuorten kyselyiden tulokset sekä nuorisovaltuuston mielipiteet päätöksenteossa, jotka koskettavat nuoria. Lisäksi luodaan paikkoja, jossa nuorilla on matalan kynnyksen mahdollisuus vaikuttaa koulun, kaupungin ja myös maakunnan tasolla.

Tarjotaan maahanmuuttajille kieliopintoja ja harjoittelupaikkoja 

Vihreä Tampere turvaa maahanmuuttajille riittävät resurssit kieliopintoihin. Lisäksi harjoittelupaikkoja on oltava riittävästi tutkintojen suorittamiseksi. Huolehditaan, että maahanmuuttajat saavat riittävät kotoutumispalvelut. Tampere myös edistää eri alojen työperäisen maahanmuuton helpottamista.

Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

Lisätään lukiokoulutuksen aloituspaikkoja 

Vihreä Tampere lisää määrätietoisesti lukiokoulutuksen aloituspaikkoja, jotta varmistetaan mahdollisimman monelle tamperelaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella oman kaupungin lukiossa. Samalla lukioiden erityislaadusta ja vetovoimaisuudesta on pidettävä huolta – on lähtökohtaisesti hyvä, että Tampereen lukiot houkuttavat laajasti. Yhteistyötä lukioiden ja Tampereen yliopiston kanssa tulee lisätä eri aloilla. Panostetaan myös lukioiden kansainvälistymiseen ja erityistehtäviin. Tampereen tulee panostaa siihen, että kansallinen yo-tutkinto tulee voida suorittaa englanniksi – se lisää Tampereen vetovoimaa kansainvälisenä kaupunkina.

Tehdään ammattiopinnoista entistä houkuttelevampia 

Vihreä Tampere edistää ammattiopisto Tredun hyvää kehitystä opintojen houkuttelevuuden osalta. Edunvalvonnassa on varmistettava, että saadut lisäresurssit ammatilliseen koulutukseen ovat pysyviä ja niissä tunnistetaan kasvavan kaupungin tarpeet. Yhteistyötä niin elinkeinoelämän kuin Tampereella aloittavan työllisyyskokeilun kanssa on tiivistettävä, jotta tulevaisuuden osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan. Koulutusvientitoimintaa, ja yhteistyötä erityisesti sote-alan yritysten kanssa, vahvistetaan entisestään.

Yliopistoyhteisö on kaupungin keskeinen kumppani

Kaupunki ja Tampereen yliopistoyhteisö tekee laajaa yhteistyötä, jossa moniäänistä yliopistoyhteisöä kuullaan laajasti kaupungin omassa päätöksenteossa. Tasokas koulutus, kansainvälisyys sekä opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän yhteistyö muodostavat korkeakoulutuksen selkärangan. Kaupunki toimii myös alustana eri alojen tutkimusyhteistyölle, ja tukee monipuolisesti Tampereen yliopistoyhteisön tieteellistä työtä sekä innovaatiotoimintaa. Kaupungin omassa kehityshankkeissa hyödynnetään korkeakouluyhteisön monipuolista osaamista.

Kehitetään vetovoimaisia opiskelijakampuksia 

Vihreä Tampere on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Kehitetään yhteistyössä kampusalueita luovina ja viihtyisinä osaamisen keskuksina. Varmistetaan riittävä opiskelija-asuntojen tarjonta ja sosiaalisen tuen palvelut, yhteistyössä opiskelijajärejstöjen kanssa. Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Tampereelle. Turvataan monipuolinen vapaa sivistystyö.


Vihreä Tampere huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista


Kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluja

Kavennetaan hyvinvointieroja 

Vihreä Tampere kantaa vastuunsa asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeenkin kuntien tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia muun muassa tukemalla monipuolista harrastamista, arkiliikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Kavennetaan hyvinvointieroja parantamalla palveluiden saatavuutta ja hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia. Jokaisen on iästä, varallisuudesta tai taustasta riippumatta päästävä nopeasti hoitoon. Lähetteettömät ja ilman tarpeetonta viivettä saatavat peruspalvelut tarjoavat apua ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin tilanteet vaikeutuvat ja tarve erikoissairaanhoitoon kasvaa.

Vähennetään köyhyyttä 

Vihreä Tampere vähentää köyhyyttä kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Monien perheiden taloudellinen tilanne on heikentynyt työttömyyden, sairauden tai muiden vastoinkäymisten ja myös COVID19-pandemian vuoksi. Kaupungin tehtävänä on varmistaa, että matalan kynnyksen apua ja tukea on riittävästi tarjolla. Köyhyyttä on torjuttava nyt, sillä köyhyys periytyy sukupolvelta toiselle. Köyhyys- ja terveysongelmat kulkevat usein käsi kädessä. Vihreä Tampere varmistaa, ettei kukaan velkaannu terveyspalvelujen asiakasmaksujen takia. Kehitetään Aktiivipassia palvelemaan vaikeassa taloudellisessa olevien kaupunkilaisten liikkumista ja liikunta- ja kulttuuripalveluja. Tuetaan ruoka-aputoimintaa hyödyntämällä hävikkiruokaa sekä järjestämällä ruokajakelua ja yhteisruokailuja. Varmistetaan köyhyystyöryhmän toiminta myös tulevalla valtuustokaudella.

Poistetaan asunnottomuus 

Vihreä Tampere järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa kohtuuhintaisia asuntoja, ruoka-apua ja päihde- ja sosiaalipalveluja vaikeassa asemassa oleville kaupunkilaisille. Asunto ensin -periaatteen mukaisesti tehdään toimintaohjelma asunnottomuuden poistamiseksi tulevalla valtuustokaudella. Sosiaalisten ongelmien näkymistä katukuvassa torjutaan ennen kaikkea toimivilla palveluilla. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on julkisen palveluverkon täydentäjänä tärkeä voimavara ja yhteistyökumppani, jonka työtä tuetaan ja arvostetaan. Jokaiselle tulee olla mahdollisuus levätä, peseytyä ja huolehtia hygieniastaan. Kehitetään Huoltsun toimintaa ja varmistetaan asunnottomien palvelujen saavutettavuus lähellä kaupungin keskustaa.

Toimivat peruspalvelut auttavat ajoissa

Palveluja ajoissa yhdeltä luukulta 

Vihreä Tampere turvaa peruspalvelut kaikille varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saavutettavissa yhden luukun periaatteella, lähellä kuntalaista ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kehitetään palvelukulttuuria niin, että palveluita on saatavilla mahdollisimman laajasti ihmisten omalla äidinkielellä, viittomakielellä ja tarvittaessa myös selkokielellä, hyödyntäen myös uutta teknologiaa. Kehitetään digitaalisia palveluja, mutta huolehditaan myös ei-digitaalisesta vaihtoehdosta saavutettavuuden parantamiseksi heille, jotka eivät voi digitaalisia palveluita käyttää.

Kehitetään monipuolisia perhepalveluja 

Vihreä Tampere huolehtii perheiden ja lasten hyvinvoinnista panostamalla monipuolisiin perhepalveluihin ja kotiin tuotavaan apuun. Parannetaan perus- ja lähipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kehittämällä liikkuvia palveluita. Lasten oikeus turvalliseen elämään varmistetaan tukemalla perheitä riittävillä peruspalveluilla ja tarvittaessa lastensuojelulla. Varmistetaan, että peruspalveluissa ja lastensuojelussa on riittävästi vakituista henkilöstöä. Nuorisotyö on tärkeä väline nuorten tukemisessa ja mielekkäiden palvelujen tarjoamisessa. Laadukas nuorisotyö on osa vihreän Tampereen perustoimintaa, jolla voidaan vähentää nuorten ongelmia.

Mielenterveyspalveluihin on päästävä nopeasti

Vihreä Tampere huolehtii mielenterveyspalvelujen riittävästä saatavuudesta ja nopeasta palvelujen piiriin pääsystä. Erityisesti nuorten aikuisten kasvaviin mielenterveyden ongelmiin on tartuttava ajoissa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Lyhytterapiapalveluita on kehitettävä osana palveluvalikkoa ja terapiatakuu on toteutettava. Työikäisten työkyvyttömyyttä ja työuupumusta ehkäistään panostamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin. Vanhusväestön yksinäisyys ja masennus jää usein tunnistamatta. Ikäihmisten palveluja vahvistetaan gerontologisella sosiaalityöllä ja psykologipalveluilla. Mahdollistetaan avoimia kohtaamispaikkoja ja korttelikerhoja, ne torjuvat tehokkaasti ikäihmisten yksinäisyyttä.

Mahdollistetaan vammaisille itsenäinen elämä 

Vihreä Tampere turvaa vammaisille asukkailleen ja erityisryhmille yhdenvertaiset palvelut. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa monien vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen elämän. Osallisuutta päätöksentekoon lisätään, edistetään esteettömyyttä ja kaikessa kaupungin kehittämisessä otetaan huomioon vammaisnäkökulma. Vammaisen henkilön yksilöllisen kuljetuspalvelutarpeen huomioimiseksi varmistetaan kaupunkiympäristön ja joukkoliikenteen esteettömyys ja toimivat kuljetuspalvelut koko Tampereen kaupungin alueella.

Tarjotaan vanhuksille hoivaa ja turvallinen elämä sekä hyvät liikkumisen palvelut 

Vihreä Tampere mahdollistaa vanhuksille turvallisen asumisen ja riittävän hoivan elämän loppuun asti ottamalla huomioon ihmisten yksilöllisyyden ja erilaiset asumistarpeet. Turvataan oikeat ja joustavat palvelut eri elämänvaiheisiin niin kotona kuin tuetun asumisen piirissä.

Varmistetaan riittävillä resursseilla, ettei kukaan jää tarvitsemansa tuen ulkopuolelle. Monipuolistetaan kotihoidon resursseja ja etsitään uusia keinoja täydentää palveluja. Otetaan kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia täydentämään käyttöön digitaalisia palveluja heille, joille ne ovat hyvä ja luonteva vaihtoehto. Varmistetaan että digitaaliset palvelut ovat saavutettavia, esteettömiä ja palvelut ovat saatavilla myös ei-digitaalisesti. Turvataan omaishoitajien oikeudet ja tukipalvelut. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus vapaa-aikaan ja vertaistukipalveluihin.

Lisäämällä ja monipuolistamalla Pali-palveluliikennettä edistetään ikäihmisten osallisuutta sekä laajennetaan elinympäristöä turvallisella ja esteettömällä tavalla.

Monialaisia päihdepalveluja 

Vihreä Tampere rakentaa päihdepalveluja monialaisesti ja -ammatillisesti yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Päihteiden käyttäjillä ja heidän läheisillään on oikeus kokonaisvaltaiseen ja arvostavaan kohtaamiseen, joka vahvistaa osallisuutta yhteiskuntaan. Kehitetään ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja. Varmistetaan, että ihmiset pääsevät ajoissa laitoskuntoutukseen.

Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista 

Vihreä Tampere pitää huolen työntekijöiden hyvinvoinnista. Nyt erityisesti Covid19-pandemia haastaa huolehtimaan kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön jaksamisesta ja työkyvystä poikkeusoloissa. Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla palveluissa riittävät resursoinnit ja työkykyä tukevat toimnnat. Työhyvinvoinnin kehittämisen tukena käytetään säännöllisesti työntekijöiltä kerättyä kokemuksellista tietoa.

Hyvinvointia ja osallisuutta kaikille

Yhteisöllinen ja välittävä kaupunki 

Vihreä Tampere rakentaa hyvinvointia yhteisöllisyyden, aineettomien palvelujen ja välittämisen perustalle. Tampere on sen asukkaiden kotipaikkakunta, jonka tulee tuntua kodilta niin siellä vuosikymmeniä asuneille kuin vastamuuttaneillekin. Sillä, miten ihmiset kokevat kuuluvansa osaksi yhteisöä ja tulevansa kuulluksi, on merkitystä jokaisen hyvinvoinnille.

Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia 

Vihreä Tampere tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Kaupungin tehtävänä on huolehtia lähivirkistysalueista, luonnonmetsistä ja rakentamattomista rannoista, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkua luonnossa. Tuetaan urheilu- ja liikuntaseuroja ja parannetaan erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusten toimintaedellytyksiä. Hinta tai esteellisyys ei saa olla ylittämätön kynnys harrastamiseen. Kaupungin ja muiden toimijoiden tilojen yhteiskäyttöä on tuettava.

Kulttuuri kuuluu kaikille 

Vihreä Tampere edistää asukkaidensa hyvinvointia tarjoamalla heille yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia taiteesta ja kulttuurista. Tämä voidaan toteuttaa tuomalla kulttuuri osaksi kaupunkikuvaa, laajentamalla palveluiden alennuksia ja maksuttomuutta sekä tukemalla omaehtoista kulttuuria tuottavia järjestöjä.

Nollatoleranssi syrjinnälle 

Vihreän Tampereen asukkaat ovat moninaisia, mutta aina yhdenvertaisia. Kaupungissa on ehdoton nollatoleranssi rasismille, häirinnälle ja kaikelle syrjinnälle. Syrjintä tunnistetaan ja siihen puututaan. Kaikki kaupungin tilat ovat turvallisia kaikille. Maahanmuuttajien on on voitava rakentaa elämäänsä tasaveroisina yhteisön jäseninä. Kaupunki on avainasemassa maahanmuuttajien onnistuneen kotoutumisen varmistamisessa, ja tähän on kaupungin saatava myös riittävät välineet.

Uusia tapoja osallistumiseen 

Vihreä Tampere luo asukkaille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja osallistua kaupungin kehittämiseen esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin ja asukasraatien kautta. Kestävään kehittämiseen tarvitaan mukaan kaupunkilaisia, oppilaitoksia, yrityksiä ja yhdistyksiä. Kannustetaan sukupolvet ylittävään yhteisöllisyyteen, tuetaan tapahtumia ja hankkeita, jotka tukevat yhteisöllisyyttä. Kaupungin tuottamien tietojen tulee olla kansalaisten vapaasti ja esteettömästi käytettävissä.


Vihreä Tampere hoitaa työllisyyttä ja taloutta


Tampereen vetovoima on hyvissä työpaikoissa, kulttuurissa ja kansainvälisyydessä

Tampereesta paras kaupunki olla yrittää ja olla töissä 

Vihreä Tampere on joustava työnantaja, Suomen paras kaupunki tehdä lähi- tai etätöitä. Koronan myötä ihmiset ovat tarkastelleet työnteon tapoja uudelleen. Myös yritykset ja muut työnantajat haluavat toimia aiempaa joustavammin, ja tämä antaa mahdollisuuksia Tampereen kaltaiselle viihtyisälle kaupungille – pula osaajista on kaikkein keskeisin haaste 2020-luvulla. Samalla valtion kanssa tulee neuvotella työntekijöiden mahdollisuudesta sijoittua laajemmin Tampereelle. Yritysten palveluissa vahvistetaan kaupungin asiakaslähtöistä otetta, ja Tampereella käynnissä oleva työllisyyskokeilu vakiinnutetaan osaksi kaupungin toimintaa siten.

Kulttuurista vetovoimaa talouteen 

Vihreä Tampere vahvistaa kaupungin vetovoimaa tapahtumakaupunkina ja luovien alojen keskittymänä. Hyvää kehitystä esimerkiksi elokuvatuotantojen ja kulttuuritapahtumien saamiseksi jatketaan. Luovien alojen koulutuksesta ja kehityksestä on pidettävä kiinni. Samalla kulttuurialojen tekijöille ja yrittäjille on mahdollistettava työtiloja ja muita yhteistyön tapoja, kuten laaja kulttuuritoiminnan mahdollistava kampus. Tätä työtä tehdään myös Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeessa, joka on toteutettava yhteistyössä koko kulttuurikentän kanssa.

Investointeja uutta luovaan kaupunkikulttuuriin 

Molemmat Tampereen uudet taidemuseohankkeet, niin Tampereen taidemuseon laajennus kuin Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennus, tulee toteuttaa vahvistaen samalla läntisen keskustan asemaa kansainvälisenä kulttuurikohteena. Hiedanrannan alueelle tulee toteuttaa monenlaisia festivaaleja ja keikkoja tukevat tapahtumatilat. Kaupungin hyvin nousussa olevaa skeittikulttuuria tukemaan tarvitaan olympiatason skeittihalli.

Kansainvälinen Tampere on vahvempi 

Vihreä Tampere houkuttelee uusia kansainvälisiä osaajia tekemään Tampereen tarinaa. Heille on annettava mahdollisuus juurtua, eikä kynnystä kotiutua saa tehdä liian korkeaksi. Esimerkiksi yrittäjyyteen ja koulutukseen liittyen Tampereen on oltava kaikessa toiminnassaan valmis viestimään ja toimimaan myös englanniksi, ja tarpeen tullen ihmisten muulla äidinkielellä. Koronan aikaan tästä on saatu hyviä kokemuksia. Samalla meidän on tuettava kansainvälisten yritysten sijoittumista Tampereelle – niin elinkeinopolitiikalla kuin avaralla asenteella.

Kestävää taloutta ja vihreitä investointeja

Kiertotaloudesta uutta kasvua 

Vihreä Tampere kehittää ympäristöliiketoiminnasta uusia kasvualoja kaupunkiin. Kiertotalouden käytännöistä on tehtävä luontainen osa niin infran kuin kiinteistöjen rakentamista. Tehdään Hiedanrannan alueesta kiertotalouden edelläkävijä. Nostetaan Tarastenjärven ja Kolmenkulman alueiden kehittäminen kiertotalousyritysten keskuksina vahvasti elinkeinostrategiaan, samoin älykkään ja vihreän energian liiketoiminnan edistäminen.

Tavoitteena tasapainoinen talous 

Vihreän Tampereen talous pidetään tasapainossa pitämällä menojen kasvu kohtuullisena ja turvaamalla monipuolinen tulokehitys. Tiivistämällä kaupunkia nykyisten palvelujen ja infran ympärille luodaan taloudellisesti kestävää kaupunkirakennetta. Säästöjä haetaan joustavilla palveluilla yli palvelualueiden tekemällä yhteistyötä yksityisen sektorin ja yhteisöjen kanssa sekä laajentamalla sähköisiä palveluja. Tulokehitys turvataan ensisijaisesti huolehtimalla työllisyydestä ja hyvästä yritysympäristöstä sekä sen myötä veropohjasta. Asiakasmaksut pidetään kohtuullisina. Lisää maanmyynti- ja vuokratuloja voidaan saada täydennysrakentamalla varsinkin raideliikenteen varrelle ja tehostamalla kaupungin omien tilojen käyttöä.

Kestäviä investointeja 

Vihreä Tampere mahdollistaa kaupungin kestävän kasvun ja investoi niin päiväkoteihin kuin kouluihin, kestävään kaupunkirakenteeseen ja kaupungin vetovoimaan. Samalla investoinnit on suunnattava kestävään liikenteeseen. Autoiluun perustuvaa kaupunkia ei tule enää lisätä, ja investoinneista on tutkittava hyödyt ja elinkaarikustannukset sekä ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Investoinnit kaupungin infraan ja palveluihin mahdollistavat myös riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon, joka pitää asumisen hinnan kurissa.

Kaupungin yhtiöistä elinvoimaa 

Vihreä Tampere ohjaa kaupungin yhtiöitä toteuttamaan taloudellisen edun ohella kaupungin strategisia tavoitteita, erityisesti kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia. Tarvittaessa markkinoilla toimivista yrityksistä voidaan myös luopua, mikäli yhtiöitä ei tarvita kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.