Vihreän kunnallisvaaliohjelman teemoina ympäristö, avoimuus ja palvelut

huhti 1, 2012

Tiedote 1.4.2012

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi sunnuntaina 1.4.2012 kunnallisvaaliohjelman, jonka pohjalta puolue lähtee valmistautumaan kunnallisvaaleihin. Ohjelmassa on kolme kantavaa teemaa: vastuu ympäristöstä, toimivat palvelut ja avoimuus. Ohjelman on tarkoitus tukea ja täydentää vihreiden kunta- ja kaupunkiyhdistysten omia vaaliohjelmia.

– Lähdemme kohti kunnallisvaaleja myönteisellä ja avoimella kampanjalla, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan reilumpien kuntien rakentamiseksi. Tähtäimessämme on kasvattaa vihreiden valtuutettujen määrää reippaasti ja tuoda vihreä vaihtoehto yhä useampiin kunnanvaltuustoihin, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi.

Vihreät haluavat rakentaa eheitä, esteettömiä ja ekologisia rakennuksia ja asuinalueita, joissa palvelut ovat lähellä ja joissa kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö on vaivatonta.

Autoilun verotusta tulee porrastaa nykyistä reilummin. Maksujen tulee olla korkeampia siellä, missä autoja ja joukkoliikennettä on eniten, ja matalimmillaan siellä, missä ruuhkia ei ole ja missä auton käyttö on välttämätöntä.

– Vihreiden malli on oikeudenmukainen ja itse asiassa suosii haja-asutusalueilla asuvia. Me emme halua kieltää autoilua, koska monin Suomea ilman autoa liikkuminen on todella hankalaa. Me kuitenkin haluamme tehdä autoilusta nykyistä ympäristöystävällisempää sekä rajoittaa autoilua siellä, missä sille on aitoja vaihtoehtoja, sanoi kunnallisvaaliohjelmatyöryhmän puheenjohtaja, Tampereen apulaispormestari Olli-Poika Parviainen.

Vihreille on tärkeää turvata asukkaille palvelut, jotka ovat laadukkaita ja helposti saatavilla. Kuntien oma palveluntuotanto turvataan, mutta tarvittaessa sitä täydennetään yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. Kuntien taloutta ei voi perustaa velkarahan varaan. Kunta ei kuitenkaan saa säästää palveluista, joissa säästöt aiheuttavat enemmän kustannuksia tulevaisuudessa, kuten päihde- ja mielenterveyshuollossa ja kouluterveydenhuollossa.

Kunnissa tärkeää on, että asukkaiden ääni kuuluu, eikä päätöksenteko karkaa ihmisten ulottumattomiin. Päätökset tehdään avoimesti ja riippumattomasti. Asukkaat tietävät, keneen ottaa yhteyttä oman asuinalueensa asioissa. Kunnissa kehitetään lähidemokratiaa, jonka avulla asukkaat voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin. Valtakunnallista kuntarakenneuudistusta tarvitaan palvelujen turvaamiseksi. Kuntien harkittuja yhdistämisiä tarvitaan, mutta ne tulee toteuttaa pienten kuntien lähipalveluita arvostaen.

– Vihreät ei ole kiinnostunut karttaleikeistä vaan nykyistä paremmista tavoista varmistaa ihmisten arjen hyvinvointi, viihtyisä yhdyskuntarakenne ja ihmisten osallisuus päätöksentekoon. On varmistettava, että alueellisen tason maankäytön, joukkoliikenteen ja vaativampien hyvinvointipalvelujen päätöksenteko tehdään demokraattisesti. Arjen lähipalveluista on päätettävä ihmisiä lähellä niin, että asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan ympäristöönsä ja palveluihinsa, Niinistö sanoi.

Kunnallisvaaliohjelma kokonaisuudessaan täällä (pdf).