fbpx

Muut yhdistykset

Pirkanmaan Vihreä Liitto Ry

eli Pirvi on Vihreän liiton Pirkanmaan piirijärjestö. Se on pirkanmaalaisten vihreiden yhdistysten oma kattojärjestö, joka tukee eri puolilla maakuntaa tapahtuvaa vihreää toimintaa, tiedottaa tapahtumista ja herättää keskustelua vihreistä teemoista. Tampereen vihreät kuuluvat Pirkanmaan vihreisiin. Lisätietoja http://www.pirvi.fi

Kalevan Vihreät

Kalevan vihreät eli Kalevi ry on kaupunginosayhdistys, joka kokoaa yhteen Tampereen Kalevassa* asuvat tai Kalevasta asioista kiinnostuneet vihreät.
Kalevi ry:n tarkoituksena on

  • Vaikuttaa Kalevan aluetta koskevaan kunnallispoliittiseen päätöksentekoon
  • Lisätä asukkaiden kiinnostusta paikallistoimintaan
  • Kartuttaa asukkaiden tietoa Kalevan palveluista ja historiasta
  • Nostaa Vihreiden profiilia ja kannatusta Kalevassa
  • Kehittää Kalevaa ekologisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi yhteisöksi.

Kaiken kaikkiaan Kalevi on yhteisö, jossa voi viettää rennosti aikaa muiden samanhenkisten kalevalaisten kanssa ja keskustella mahtavan kaupunginosamme kehittämisestä entistäkin paremmaksi.

*Mikä Kaleva? Kaleva on kolmen kaupunginosan muodostama alue Tampereen itäisessä kantakaupungissa. Kaupunginosat ovat Kaleva, Liisankallio ja Kalevanrinne. Alueella on asukkaita yhteensä noin 10 000. Lisätietoja http://www.kalevanvihreat.net/

Länsi-Tampereen Vihreät ry

Uittotunnelista länteen voisi olla sopiva määritelmä Länsi-Tampereen Vihreät ry:n temmellyskentästä. Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuksia ja vaikuttaa niin Lielahden kuin Tesomankin alueiden kehittämiseen.

Lisätietoja https://www.facebook.com/lansitampereenvihreat/

Tampereen Seudun Vihreät Naiset

Toiminnan tarkoituksena on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille Pirkanmaalla sekä edistää ja rohkaista naisia yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan.  Yhdistys edistää elinympäristön ja luonnonvarojen suojelua sekä kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja esteettömyyttä, sekä naisryhmien välistä yhteistyötä. Jäsenyys Tasvinassa ei edellytä Vihreän liiton jäsenyyttä.

Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen elämään. Lisätietoja http://www.vihreatnaiset.fi/tampere/

Tampereen Vihreät nuoret – Virnu ry

Tampereen vihreät nuoret – Virnu ry on vihreiden nuorten ja opiskelijoiden äänitorvi Tampereella. Virnu on kanava sinulle, joka tahdot vaikuttaa yhteiskuntaan niin politiikan kuin kansalaisjärjestönkin keinoin, tutustua uusiin ihmisiin ja olla mukana tekemässä maailmasta hiukan parempaa paikkaa.

Virnu toimii yhdessä Tampereen vihreiden yhdistysten  ja tamperelaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Virnu kuuluu valtakunnalliseenVihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry:hyn ja vaikuttaa myös Vihreässä liitossa.
Virnun jäseneksi ovat tervetulleita kaikki 15 vuotta täyttäneet opiskelijat ja alle 30-vuotiaat nuoret. Lisätietoja http://www.virnu.net/

Vastedes

Vastedes ry on vihreä ja vireä kulttuuriyhdistys, jolla on jo 29-vuotinen historia takanaan (perustettu 1985). Yhdistys toimii Tampereella ja Pirkanmaalla laajemminkin.

Vastedeksen perustamisen aikoihin vihreä toiminta oli ennen kaikkea kansanliike. Kun Pirkanmaan Vihreä liitto ja Tampereen Vihreät perustettiin, politikointi jäi Vastedeksessä vähemmälle. Nykyisin Vastedes on puoluepoliittisesti sitoutumaton kotipaikka kaikille, jotka haluavat edistää ekologista elämäntapaa ja arvoja.

Vastedes ry tukee ja edistää vaihtoehtoisia elämäntapoja ja yritysmuotoja sekä rohkaisee niihin liittyvää aatteellista keskustelua ja yhteiskunnallista osallistumista. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhdistyksen edustamat arvot huomioidaan niin rakennetun ympäristön kuin luonnonkin suunnittelussa ja käytössä. Lisätietoja http://www.vastedes.fi/