Lisää ääntä -ilmastomarssi 2.6. klo 14 Tampereella

kesä 2, 2024

Lisää ääntä -ilmastomarssi 2.6. klo 14 Tampereella

Milloin

2 kesäkuun, 2024    
1:45 pm - 4:00 pm

Lisää ääntä -ilmastomarssi järjestetään sunnuntaina 2.6. klo 14 Tampereella. Olemme mukana marssimassa ilmaston ja ympäristön puolesta, tule mukaan! Kokoonnumme klo 13:45 Kulttuuritalo Laikun edessä.Ilmastomarssi on Lisää ääntä -kampanjan loppuhuipentuma. Kampanja nostaa ilmasto- ja ympäristöasiat eurovaalien keskusteluun seuraavin vaatimuksin.

Vaatimus 1: Meidän on sovitettava elämämme planetaaristen rajojen sisälle.

EU:n on oltava ilmastoneutraali viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Fossiilienergian käyttö ja metsäbiomassan suorat ja epäsuorat tuet on lopetettava, ja näistä on siirryttävä aidosti uusiutuviin energiamuotoihin. Maa- ja meripinta-alasta on suojeltava 30 prosenttia luontokadon pysäyttämiseksi. Kertakäyttökulttuurista on siirryttävä kohti pitkäikäisiä tuotteita ja luonnonvaroja on kierrätettävä, jotta energian ja materiaalien kulutusta saadaan vähennettyä.

Vaatimus 2: Ympäristötuhon rahoittamisen on loputtava.

Kaikki EU:n jakamat ympäristön ja ilmaston kannalta haitalliset tuet on lakkautettava ja uudelleenohjattava ympäristötoimiin ja oikeudenmukaiseen siirtymään. Ilmastoa kuumentavia ja luontokatoa aiheuttavia aloja on ohjattava ja tuettava siirtymässä kohti kestävämpiä ratkaisuja. Maataloustuet on ohjattava ympäristön kannalta kestävään kasvipohjaiseen ruoantuotantoon. Perustetaan uusi luontorahasto ennallistamisen vauhdittamiseksi.

Vaatimus 3: Kestävyysmurros on toteutettava oikeudenmukaisesti.

Alkuperäiskansaoikeuksia on kunnioitettava ja työntekijöiden sekä yksityisyrittäjien toimeentulo on turvattava oikeudenmukaisessa siirtymässä. Suurimpien päästöjen aiheuttajien on korvattava toiminnastaan aiheutuvat haitat niille, jotka kärsivät ilmaston kuumenemisen seurauksista eniten. Lisäksi EU:n on taattava kattavat vaikutusmahdollisuudet erityisesti niille, joihin ilmaston kuumenemisen ja luontokadon vaikutukset kohdistuvat jo nyt.